Seminar drept bancar / 21-22 aprilie 2016, Sinaia

Institutul Național al Magistraturii organizează

Seminar drept bancar

Sinaia

21-22 aprilie 2016

Moderatori
Beatrice Popescu – consilier Viceguvernator BNR;
Radu Rizoiu – Formator INM.

Joi, 21 aprilie 2016
10:00-10:30 Deschiderea întâlnirii. Conducerea executivă
10:30-11:45 Rolul Băncii Naționale în autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.
Veronica Răducănescu, director adjunct, Direcția Reglementare și Autorizare
11:45-12:00 Pauză de cafea
12:00-14:00 Chestiuni juridice actuale în sistemul financiar-bancar
Alexandru Păunescu, director, Direcția Juridică
14:00-15:00 Prânz
15:00-16:45 Riscurile bancare. Tipurile de riscuri. Adecvarea capitalului la risc
Lucreția Păunescu, șef serviciu, Direcția Supraveghere
Vineri, 22 aprilie 2016
9:00-10:45 Rolul rezoluției bancare în asigurarea stabilității financiare
Cristian Bichi, consilier Viceguvernator
10:45-11:00 Pauză de cafea
11:00-12:45 Rolul încrederii într-o ecomonie bănească. Principalele activități ale instituțiilor de credit. Atragerea de resurse. Plasarea de fonduri
Valentin Lazea, economist șef
12:45-13:00 Concluzii. Închiderea întâlnirii
13:00-14:00 Prânz