865 citiri

Cerințele Beneficiarului în contractele de lucrări pentru infrastructura de transport / 2 iunie 2016, București

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor organizează seminarul

Cerințele Beneficiarului în contractele de lucrări pentru infrastructura de transport

București, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Sala Stoicescu, etaj 1

2 iunie 2016

Evenimentul va reuni specialiști de top (avocați, ingineri consultanți și alți apreciați practicieni din domeniu) cu experiență în utilizarea contractelor de tip FIDIC Galben și rezolvarea disputelor în contractele de lucrări.
Seminarul va cuprinde 3 sesiuni și își propune: discutarea și identificarea problemelor în utilizarea FIDIC Galben în Contractele de lucrari pentru infrastructură, care sunt cauzele care stau la baza acestor probleme, precum și propunerea unor posibile soluții de rezolvare a lor și identificarea etapelor de parcurs pentru implementarea acestora.

Lectori
Florin NICULESCU
Consultant/inginer constructor în domeniul pregătirii și contractării proiectelor de infrastructură, precum și în domeniul implementării tehnice și a aspectelor contractuale ale acestora, inclusiv rezolvarea disputelor;
Primul și singurul român care a obținut calificarea de Adjudecător Acreditat FIDIC;
Membru al Asociației Romane a Inginerilor Consultanți, afiliată FIDIC;
Membru al Asociației Române de Dreptul Construcțiilor, afiliată ESCL și SCL International.
Irina MITROFAN
Managing Associate, VILAU | ASOCIAȚII
Avocat membru al Baroului București, cu experiență solidă și vastă în litigii din domeniul construcțiilor. A reprezentat dezvoltatori importanți din Romania, precum și diverse societăți de construcții în litigii, care au avut ca obiect încheierea, interpretarea și executarea unor contracte de antrepriză de tip FIDIC Membru al Asociației Române de Dreptul Construcțiilor, afiliată ESCL și SCL International.
Marius BÂRLĂDEANU
Counsel, VILAU | ASOCIAȚII
Avocat membru al Baroului București din anul 1998; a instrumentat un număr impresionant de mandate specifice dezvoltării proiectelor imobiliare, edificării construcțiilor civile, industriale și lucrărilor de infrastructură, implicând atât servicii de consultanță juridică, cât și asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești și arbitrale;
Membru al Asociației Române de Dreptul Construcțiilor, afiliată ESCL și SCL International.

Sesiunea I – Prezentare generală
– Cerințele Beneficiarului – importanța acestora în contractul FIDIC Galben;
– Sub-Clauza 4.10 [Informații Despre Șantier]. Importanța informațiilor – contextul finanțării și obligația Beneficiarului de a le furniza în faza de licitație;
– Impedimente legislative și practice în formularea unor cerințe clare;
– Clarificarea, mijloc de prevenire a litigiilor în executarea contractului;
– Remedii disponibile după semnarea Contractului – Sub-Clauzele 5.1 [Obligații Generale de Proiectare] și 4.12 [Condiții Fizice Imprevizibile].

Sesiunea II – Aspecte sub practica judiciară
– Clauze aparent contradictorii în FIDIC-ul Galben – aplicarea principiilor de interpretare a contractelor;
– Tipuri de Modificări și situatii practice care pot duce la necesitatea unor Modificări (Variații);
– Refuzul Beneficiarului de încheiere a actului aditional și nerespectarea procedurii de achiziție publică – culpa în practica instanței;
– Revendicările Antreprenorului și soluțiile instanțelor.

Sesiunea III – Concluzii/Soluții
Concluziile aspectelor prezentate:
– Calificare legislativă sau administrativă?
– Asumarea răspunderii de către autoritatea publică
– Propuneri de rezolvare legislativă
Identificarea unor posibile soluții și etapele de parcurs

Taxă de participare: 50 euro

Pentru a putea vă putea înregistra participarea la seminar vă rugăm să ne transmiteți intenția, alături de datele dumneavoastră de contact, la adresa de email: office@rscl.ro.

Evenimente conexe

Leave a Reply