Concurența – de la A la Z / 18 mai 2016, București

Wolters Kluwer România organizează seminarul

Concurența – de la A la Z

– Implicații practice ale jurisprudenței recente –

București

18 mai 2016, 16:00-20:00

Aflați care sunt întrebările centrale din domeniul dreptului concurenței, de la diversele tipuri de înțelegeri ce pot constitui încălcări, până la conduita ce trebuie adoptată în cursul investigațiilor Consiliului Concurenței, direct de la specialiști în domeniu. Având în vedere impactul dreptului concurenței în diferite sectoare de activitate, seminarul are o adresabilitate largă: avocați, juriști din departamentele juridice ale agenților economici, persoane care activează la vârful ierarhiei companiilor, indiferent de domeniul de specializare.

Un accent deosebit se va pune pe înțelegerile între întreprinderi și pe implicațiile practice ale jurisprudenței recente. Se are în vedere cu precădere analiza practicii autorităților de concurență și a jurisprudenței instanțelor naționale ori europene, de data recentă. Niciun element de natură conceptuală nu va fi prezentat doar într-o manieră teoretică, fiecare fiind examinat în cadrul și în corelație cu spețe concrete, astfel încât participanții să aibă în urma acestui seminar capacitatea să recunoască în practică situații care ar putea atrage după sine consecințe juridice nedorite.

De ce un curs pe dreptul concurenței?
Cuantumul EXORBITANT al amenzilor – Sancțiunile aplicate în ultimii ani de către Consiliul Concurenței în România sau de către Comisia Europeană la nivelul UE au depășit de ani buni sfera de interes a juriștilor sau economiștilor, ajungând pe prima pagină a marilor ziare sau în deschiderea buletinelor de știri. Senzaționalul acestui fel de informații se datorează fără îndoială cuantumului exorbitant al amenzilor. Riscul de a avea o CONDUITĂ GREȘITĂ din necunoașterea legii – Investigațiile autorităților de concurență pornesc însă de la conduita întreprinderilor mult anterioară acestor știri cu valoare de spectaculos.

Structura generală a cursului
Arhitectura seminarului se așază pe patru piloni:
I. În partea introductivă: va fi prezentat SISTEMUL DE NORME APLICABIL acestui domeniu, trasându-se liniile de demarcație dintre dreptul concurenței și alte ramuri de drept, îndeosebi cea care se referă la combaterea concurenței neloiale. Tot în această parte, participanții vor dobândi instrumentele conceptuale, necesare înțelegerii materiei, fiindu-le explicate noțiunile de specialitate ale dreptului concurenței, așa cum acestea apar în articolele centrale din legislația internă respectiv europeană.
II. Partea a II-a a seminarului se va ocupa de ÎNȚELEGERILE ÎNTRE ÎNTREPRINDERI de natură a încălca normele de concurență. Vor fi apoi analizate diverse decizii ale unor asociații de întreprinderi precum și practici concertate dintre întreprinderi, punându-se în lumină distincția dintre aceste din urmă practici comportamentele paralele ale întreprinderilor, neproblematice din punct de vedere al concurenței. Acest pilon va mai cuprinde cercetarea diverselor categorii de acorduri orizontale respectiv verticale, precum și condițiile pe care înțelegerile trebuie să le îndeplinească pentru a fi exceptate de la prohibițiile conținute în legislația specifică.
III. În partea a III-a vor fi prezentate aspecte legate de DOMINANȚĂ ECONOMICĂ: ce înseamnă ea, respectiv ce situații o atrag, distincția dintre comportamentul unilateral și conduitele prohibite, cele mai importante categorii ale acestora din urmă precum și doctrina facilitaților esențiale.
IV. În partea a IV-a, seminarul se va apleca în ultima parte asupra CONSECINȚELOR ÎNCĂLCĂRII NORMELOR DE CONCURENȚĂ, de la nulitatea clauzelor contractuale cuprinzând restricții, până la aplicarea sancțiunilor. În această din urmă materie se va pune accentul pe criteriile de individualizare ale amenzilor, prezentându-se detaliat conduita pe care întreprinderile ar trebui să o practice din momentul deschiderii investigației de către Consiliul Concurenței, sau chiar mai devreme, din momentul constatării de către unul dintre departamentele interne a unei eventuale încălcări.

Beneficiile participanților
• Înveți toate noțiunile esențiale ale concurenței, utile pentru o bună cunoaștere a domeniului.
• Beneficiezi de o metodă bazată pe exemple practice și spețe concrete, pentru a aplica rapid cunoștințele acumulate.
• Eviți riscurile datorate unui comportament concurențial inadecvat, mai ales cele pecuniare, derivate din amenzile aplicate de Consiliul Concurenței.
• Identifici ușor situațiile care pot fi considerate încălcări ale normelor de concurență, păstrând în siguranță afacerea companiei tale.

Tematica seminarului
1. Introducere
• Sistemul de norme din materia dreptului concurenței
• Delimitări față de alte ramuri de drept
• Clarificări și precizări conceptuale
• Aplicarea dreptului concurenței. Raportul dintre autoritățile naționale de concurență și Comisia Europeană
• Înțelegeri între întreprinderi. Decizii ale asociațiilor de întreprinderi
2. Categorii de înțelegeri interzise
• Schimburi de informații între întreprinderi
• Practică concertată vs. Comportament paralel
• Înțelegeri verticale și înțelegeri orizontale
• Exceptări de grup și exceptări individuale
3. Abuzul de poziție dominant
• Condiții de apariție
• Criterii de evaluare
• Comportament unilateral vs. Abuz de poziție dominant
• Categorii de comportamente interzise
• Doctrina “facilitaților esențiale”
4. Consecințe ale încălcării normelor de concurență
• Nulitatea clauzelor
• Sancțiuni procedurale și amenzi pentru încălcarea normelor de concurență
• Comportamentul din cursul investigațiilor
• Criterii de individualizare, circumstanțe agravante și atenuante
• Modulul de clemență

Preț: 450 lei + TVA
Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului la adresa la andra.rosianu@wolterskluwer.com, suma achitată nu se va restitui, însă poate fi folosită pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România.

În preț sunt incluse următoarele
– voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din atelierele practice viitoare Wolters Kluwer*;
– voucher iDrept Expert (acces 30 zile);
– voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce.
* Voucher-ul de 100 ron oferit pentru evenimentele viitoare poate fi folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează).


Trainer: Dan Virgil Pascu
Dan Virgil Pascu este avocat, titular al propriului cabinet de avocatură din 2014. Are o experiență solidă în dreptul european al concurenței, drepturile omului și în drept societar, colaborând ca și consultant, în aceste domenii, cu mari case de avocatură. A urmat cursuri doctorale în cadrul catedrei de drept comunitar, internațional public și relații internaționale a Facultății de Drept a Universității din Tübingen/Germania, obținând titlul de doctor în 2010. Lucrarea sa de doctorat are ca temă raportul dintre competențele de investigație ale Comisiei Europene și drepturile de apărare ale întreprinderilor în cadrul procedurii concurențiale comunitare. Domnul. Pascu a participat ca speaker la numeroase evenimente dedicate dreptului european, atât în țară cât și în străinătate. Din 2009 participă frecvent la lucrările Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice din Cadrul Academiei Române, iar din 2014 este membru aderent al „Asociației Române de Drept si Afaceri Europene (ARDAE)“. Este autorul a numeroase articole de drept publicate în revistele de specialitate.

Moderator: prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru
Mihai Şandru este coordonatorul Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări al Academiei Române. Predă dreptul Uniunii Europene şi Dreptul Comerţului Internaţional în cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir. În cadrul cursurilor de master predă “Drept societar” şi “Dreptul Concurenţei” (la UCDC) şi „Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material şi procesual european” (Universitatea Titu Maiorescu). Are o bogată experiență ca speaker și este implicat în mod constant în organizarea unor importante evenimente juridice pe teme de drept european și nu numai.


* mai multe detalii la adresa de e-mail: andra.rosianu@wolterskluwer.com