2,184 citiri

Conferinţa naţională a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor în drept / 19 mai 2016, Sibiu

Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu organizează

Conferinţa naţională a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor în drept

Sibiu, Facultatea de Drept

19 mai 2016, ora 9:00

Program
8:45-9:00 Înregistrarea participanţilor
Facultatea de Drept, Et. 1, sala 101
9:00-9:15 Cuvânt deschidere: prof. univ. dr. Radu-Gheroghe GEAMĂNU, Decanul Facultății de Drept
Facultatea de Drept, Et. 1, sala 101

9:15-11:20 Secțiunea de DREPT PRIVAT: Prezentare lucrări I (RO)
Facultatea de Drept, Et. 1, sala 101

Moderatori
Profesor univ. dr. Ioan LEȘ
Profesor universitar dr. Călina Felicia JUGASTRU
Conferențiar univ. dr. Adrian CIRCA
Conferențiar univ. dr. Cornelia MUNTEANU
Lector univ. dr. Monica GHEORGHE
Lector univ. dr. Andreea TĂRȘIA

1. Rolul judecătorului în procedura de regularizareLucian MARCU, Avocat în Baroul Sibiu, Doctorand drept procesual civil, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
2. Analiză comparativă asupra motivelor de revizuire din Noul Cod de Procedură CivilăAlexandru-Marian BARBU, Doctorand drept procesual civil, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
3. Scurte considerații privind apelul în legislația iordanianăAli SHOROGY, Doctorand drept procesual civil, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
4. Discuții cu privire la cauțiune în cazul suspendării executării siliteMaria-Iuliana CIOCAN, Avocat în Baroul Sibiu, Doctorand drept procesual civil, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
5. Los convenios de arbitraje: el contrado privado entre las partesRodríguez Jimenéz SIDART ANTONIO, Doctorand drept procesual civil, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
6. Aproximación de las características y principes del arbitajeRodríguez Jimenéz SIDART ANTONIO, Doctorand drept procesual civil, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
7. Aspecte particulare privind noțiunea desenelor și modelelor în sistemul de drept românIonela-Cecila BUTILĂ-ŞULEA, Doctorand drept civil, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
8. Discuții privind dovada stării civileAnett CSÁKÁNY, Doctorand drept civil, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
9. Discuții privind căsătoria persoanelor de același sexAlina-Ramona BOGORIN-OCEANU, Doctorand drept civil, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
10. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de minoriCristian ANDRON, Student, Anul II, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
11. Contractul electronicAlexandru BALU, Student, Anul II, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
12. Semnătura electronicăAlexandra PAVEL, Studentă, Anul III, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
13. Clauzele abuzive în contracteBogdan BĂRAC, Student, Anul II, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
14. Simulația. Formele simulației – Ramona-Diana BEJAN, Student, Anul II, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
15. Aspecte privind daunele-interese – Cristian Andrei NOAȚĂ, Studentă, Anul II, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
16. Conduite prejudiciabile în internet – Ioana-Claudia FLOREA, Studentă, Anul IV, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
17. Protecția la imagine în internet – Ana-Maria IORGA, Studentă, Anul III, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
18. Aspecte privind protecția vieții private – Diana-Eugenia MĂRGINEAN, Studentă, Anul III, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
19. Aspecte privind criminalitatea informatică – Cătălina NECHITA, Studentă, Anul III, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
20. Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală din societatea cu răspundere limitată – Victor BÎRCA, Doctorand, Drept comercial, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept
21. Flexicuritatea – aspecte critice și controversate – Aurelia-Maria BĂRBOS, Studentă, Anul IV, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

10:00-11:20 Prelegere invitat special în cadrul Săptămânii Internaționale a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu (ENG) – Professor Mehmet YESILLER Universitatea Cankiri Karatekin, Turkish Judicial System
Facultatea de Drept, Et. 1, sala 119

11:20-11:30 Pauză de cafea
Facultatea de Drept, Et. 1, sala 101/sala 119

11:30-14:00 Secțiunea de DREPT PUBLIC: Prezentare lucrări II (RO)
Facultatea de Drept, Et. 1, sala 119

Moderatori
Conferențiar univ. dr. Cristina ONEȚ
Conferențiar univ. dr. Ion POIANĂ
Conferențiar univ. dr. Daiana-Maura VESMAȘ
Asistent univ. dr. Horațiu-Alexandru RUSU

1. Rolul avocatului în procesul penal în Republica Moldova și România – Gabriela-Șefania NUȚ, Avocat în Baroul București și Bruxelles, Doctorand drept procesual penal, Universitatea Liberă Internațională Moldova, Facultatea de Drept, Republica Moldova
2. Statutul de magistrat al procuroruluiDoinița Cristina ENACHE, Doctorand drept public, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept
3. Procedura judiciară penalăDumitru Irinel SAMOILĂ, Avocat în Baroul București, Doctorand drept procesual penal, Universitatea din București, Facultatea de Drept
4. Suspendarea executării actelor administrative emise în materia urbanismuluiAnca STROIU, Doctorand, Drept public, Universitatea din București, Facultatea de Drept
5. Solidaritate europeană în vreme de criză economică?Iulia-Lavinia DEFTA, Doctorand, Drept public, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept
6. Soluționarea pașnică a diferendelor internaționale: de la opțiune la obligație juridicăAndreea BOTOȘ, Studentă, anul IV, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
7. Imunitatea parlamentarăAdela-Ileana VINTILĂ, Studentă, anul IV, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
8. Analiză comparativă a debutului controlului de constituționalitate în Statele Unite ale Americii, România și FranțaAdela-Elena MICICĂ, Doctorand, Drept public, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept
9. Limitări ale dreptului de asociere în derularea raporturilor de serviciu în cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate naționalăValentin MINOIU, Doctorand, Drept public, Universitatea ”Titu Maiorescu” din București, Facultatea de Drept
10. Statutul și drepturile femeii în IslamAminiAbdul HADI, Student, anul II, Drept, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept
11. Influența migrației asupra libertății religioaseAdeline BLAJIU-RIPEA, Studentă, anul IV, Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
12. Solidaritate europeană în vreme de criză economică?Iulia-Lavinia DEFTA, Doctorand, Drept public, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept
13. Evoluții normative ale instituției protecției consulare a cetățenilor Uniunii Europene, în contextul adâncirii integrării europeneIonuț PĂTRAȘCU, Doctorand, Drept public, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București
14. Trecerea la moneda euro și principiul continuității instrumentelor juridiceCorina VULPE, Masterand, Drept european, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

Coordonatori
Profesor univ. dr. Radu-Gheorghe GEAMĂNU
Conferențiar univ. dr. Laura-Maria CRĂCIUNEAN
Lector univ. dr. Emanuel TĂVALĂ


* mai multe detalii la adresa de e-mail: conferinta.studenti2016@gmail.com

Evenimente conexe

Leave a Reply