918 citiri

Forumul național al experților în legislația muncii / 2 iunie 2016, Bucureşti

Expert Aktiv Group organizează

Forumul național al experților în legislația muncii

Bucureşti, Centrul de conferinţe EAG, str. Biserica Amzei nr. 29

2 iunie 2016

Evenimentul reuneşte practicieni din legislaţia muncii în vederea rezolvării problemelor izvorâte din relaţiile de muncă angajat – angajator. Dezbaterile vor fi susţinute de importanţi speakeri, experţi, specialişti în domeniul legislaţiei muncii, care vor răspunde problemelor participanţilor, legate de cele mai noi modificări legislative, de mare importanţă în acest moment, teme privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi ale angajatorilor, raporturile dintre aceştia, răspunderea pentru pagubele produse şi, nu în ultimul rând, speţe privind jurisprudenţa muncii.

Specialiști în legislația muncii:
Ciprian DRAGOMIR, director adjunct, Direcţia de Dialog social, Ministerul Muncii;
Marilena BALABUTI, Inspector şef adjunct, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti;
Eduard NICOLAU, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, cu peste 10 ani de experienţă ca inspector de muncă în cadrul Direcţiei Control Relaţii de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea Bucureşti.

Teme în dezbatere
• Analiză aplicativă a competenţelor expertului în legislaţia muncii – consilierea de specialitate în legislaţia muncii, concilierea situaţiilor conflictuale şi cercetarea abaterilor disciplinare etc.
• Domeniul de aplicare a Codului muncii; angajatorii şi angajaţii, munca prestată în străinătate, recunoaşterea unor drepturi din legislaţia naţională pentru perioade prestate în străinatate – rolul expertului în legislaţia muncii.
• Efectele unor decizii ale CCR asupra suspendării şi încetării raporturilor de muncă.
• Răspunderea pentru daune în raporturile de muncă: răspunderea angajatorilor pentru daunele provocate salariaţilor, obligaţia de restituire a drepturilor necuvenite, procedura de stabilire şi recuperare a pagubelor.
• RIL-uri (Recursuri în interesul legii) recente în materia interpretării Codului muncii şi consecinţele acestora.
• Reglementarea şi clasificarea abaterilor disciplinare; procedura practică privind cercetarea disciplinară.
• Răspunderea: individualizarea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare; înlocuirea de către instanţa de judecată a sancţiunilor disciplinare aplicate; revocarea unilaterală a deciziei de sancţionare.
• Cazuistica generală şi specifică în cadrul termenului de preaviz; efectuarea concediului de odihnă în interiorul termenului de preaviz; instanţei competente şi a termenului de contestare a deciziei de concediere pentru desfiinţare de post.
• Elemente specifice care lasă loc de înterpretări privind Registrul general de evidentă a salariaţilor: REGES sau REVISAL?
• Sentinţe CJCUE asupra legislaţiei muncii naţionale.
• Cele mai noi modificări la Legea 53/2003 şi Legea 62/2011; soluţii practice privind cele mai noi modificări legislative referitoare la legea dialogului social; proiecte legislative în dezbatere.
• Sesiune de întrebări şi răspunsuri la problematica participanţilor.

Certificare
Certificat de participare eliberat de EXPERT AKTIV GROUP.

Tarif de participare
400 lei/participant (exclusiv TVA)
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, suport de curs, materiale informative, coffee break şi lunch.

Avantaje
• La participarea a patru persoane din cadrul aceleaşi organizaţii, a 5-a persoana poate participa GRATUIT.
• Fiecare participant va primi un Voucher în valoare de 100 lei care va putea fi folosit de posesor până la sfârşitul anului 2016, la cursurile din domeniul muncii.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 26 mai 2016 la adresa de e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax 031.428.37.35, 021.311.71.01 sau la:
Director eveniment: Nadina COJOCARU – 0753.025.978
Coordonator eveniment: Puşa GHEORGHIŢĂ – 0753.025.984

Evenimente conexe

Leave a Reply