4,513 citiri

Regulamentele UE privind regimurile matrimoniale și parteneriatele înregistrate / 8-9 septembrie 2016, București

Institutul Notarial Român organizează seminarul internațional

Regulamentele UE privind regimurile matrimoniale și parteneriatele înregistrate

București, Bld. Theodor Pallady, nr. 40G, Sala Buenos Aires

8-9 septembrie 2016

Evenimentul își propune să abordeze teme de interes pentru notari, avocați, judecători și alți specialiști în domeniul dreptului legate de cele două regulamente europene publicate în Jurnalul Oficial al Comunității Europene:
– Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și
– Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.

Seminarul beneficiază de participarea următorilor lectori din țară și din străinătate, profesori universitari și practicieni:
– Orsolya Szeibert, conf. univ. dr. la Facultatea de Drept, Departamentul de Drept civil, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest – ”Regimuri matrimoniale în Europa: diferențele și asemănările în lumina noului regulament al UE și experiențele Codului civil maghiar“;
Markus Buschbaum, notar public în Köln, Germania – ”Parteneriate civile între persoane de acelați sex”;
Raphaëlle de Gourcy, consilier juridic la CRIDON LYON, France – ”Comparație între Convenția de la Haga din 14 martie 1978 și propunerea de regulament privind regimurile matrimoniale”;
Dan Andrei Popescu, prof. univ. dr. notar public în Cluj, România – ”Parteneriatele civile înregistrate – legea aplicabilă și recunoașterea acestora în lumina ordinii publice române”;
Ioana Olaru, notar public în București, România – ”Legea aplicabilă regimului matrimonial. Convențiile matrimoniale”;
Viviana Onaca, Director Direcția Drept internațional și cooperare judiciară – ”Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene”.

Cererile de înscriere se trimit până la data de 19.08.2016 la adresa: conferinta@institutulnotarial.ro. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: +(4031) 437.98.19.

Taxa de participare este de 150 euro și se achită în lei în contul Institutului Notarial
Român: CIF – 26781193, IBAN – RO12RNCB0071115799310001, BCR Sucursala Plevnei, Adresa – București, Str. G-ral H.M. Berthelor, nr. 41, sect. 1. Taxa include contravaloarea mapei evenimentului și serviciile de catering din pauzele de cafea și prânz.

Evenimente conexe

Leave a Reply