[ Cum a fost ] Trends and transformations in IP Infringement and enforcement / 28-29 octombrie 2016, Timișoara

Cum a fost

În data de 28-29 octombrie 2016, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în colaborare cu Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara, au organizat, la sediul Facultății de Drept din Timișoara, ediția a XI-a a “Conferinţei internaţionale bienale”.

Anul acesta, pentru prima dată Conferința Bienală a avut o secțiune de Dreptul proprietății intelectuale susținută de Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI) și Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale (RRDPI).
La manifestare au participat profesori şi cercetători de la universități de prestigiu din România, precum și alți specialiști ai dreptului (consilieri în proprietate industrială, avocați etc.), care au intervenit în dezbaterile înscrise în cadrul temei ”Tendințe actuale în domeniul nerespectării și apărării drepturilor de proprietate intelectuală”, destinate să identifice reperele juridice atât de necesare într-o dezbatere, care se regăsește deja în spațiul public, legată de nerespectarea drepturilor de proprietare intelectuală.

Dr. Sonia Florea, lector INPPA, a prezentat prima temă intitulată ”Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor”, efectuând, în prima parte, o analiză sintetică asupra reglementării în vigoare a faptelor de plagiat și autoplagiat, mai exact a sferei de reglementare a Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, fiind explicate, totodată, noțiunile de plagiat și autoplagiat. În partea a II-a a intervenției, Dna. dr. Sonia Florea a făcut și o expunere a raportului dintre plagiat, autoplagiat și încălcarea drepturilor de autor, respectiv ce anume sancționează Legea nr. 206/2004.

Conf. univ. dr. Mihai Olariu a relevat unele aspecte privind dreptul de citare (a unei opere) în dreptul român, învederând asistenței că prima consacrare a „dreptului de citare” a fost realizată în cuprinsul Convenției de la Berna din 9 septembrie 1886 pentru protecția operelor literare și artistice, iar la nivel european, în acest sens, prezintă relevanță Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, urmând ca în plan național chestiunea în discuție să intre sub incidența dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Prof. univ. dr. Viorel Roș, președinte ASDPI, director RRDPI, în cadrul prezentării temei ”Fiscalizarea drepturilor de proprietate intelectuală”, a făcut referire la natura juridică a ”timbrului cultural”, ajungându-se la concluzia că acest timbru cultural reprezintă o taxă parafiscală care, deși nu se plătește statului, în caz de neîndeplinire a obligației de percepere, celor responsabil le poate fi aplicată o amendă contravențională care constituie venit la bugetul statului. De asemenea, dl. prof. univ. dr. Viorel Roș a explicat ce anume se fiscalizează în domeniul drepturilor de autor.

Avocat Monica Boța Moisin a realizat o interesantă prezentare a design-ului identitar din România în cadrul temei “Exercițiu de arhitectură legislativă: elementele componente ale unui sistem de protecție a design-ului identitar în România”. S-au prezentat aspecte privitoare la contrafacerea bunurilor culturale, făcându-se referire inclusiv la accesul la cultură menționat în art. 33 al Constituției României. S-a apreciat că ia românească ar constitui o marcă culturală fiind necesară protecția acesteia.

Avocat Andreea Livadariu a prezentat tema intitulată “Particularități ale înregistrării mărcilor neconveționale”. În prezentarea acestei teme a exemplificat mărcile neconvenționale, oferind exemple interesante ale acestor tipuri de mărci. De asemenea a remarcat absența unor reguli normative privind înregistrarea acestor tipuri de mărci.

Avocat Claudiu Feraru s-a referit, în cadrul temei “Aspecte comparative privind noutatea și actvitatea inventivă” la importante aspecte referitoare la activitatea inventivă. S-a argumentat faptul că persoana care întreprinde o activitate inventivă trebuie să cunoască dispozițiile normative, aceasta fiind o persoană abstractă.

Dl. ing. Șerban Florița, într-o prezentare captivantă, a vorbit despre importanța ideilor pentru realizarea unei afaceri de succes în cadrul temei ”De la idei la produse comerciale și o afacere de succes”. Acesta s-a referit în principal la situația actuală a afacerilor din lume, bazate pe invenții brevetate, prezentând importante aspecte referitoare la această temă, pornind de la experiența proprie din domeniul petrochimiei.

În cadrul sesiunii a III-a, moderată de dna. dr. Sonia Florea, prima prezentare a fost aceea a d-lui prof. univ. dr. Răzvan Dincă, acesta având tema “Calitatea procesuală activă în acțiunile privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală“. În cadrul prezentării s-a făcut referire în special la calitatea procesuală a licențiatului. Astfel, ca regulă, licențiatul nu are calitate procesuală activă în acțiunile privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. Ca excepție, el poate avea un asemenea drept cu acordul expres al titularului mărcii sau în cazul în care este beneficiar al unei licențe exclusive.

Avocat Gabriel Turcu s-a referit, în cadrul temei “Contribuții ale jurisprudenței românești în domeniul proprietății industriale” la o serie de hotărâri judecatorești ale Înaltei Curți de Casație și Justiție relevante în domeniul proprietății industriale.

Dna. avocat Mihaela Maravela a tratat tema “Noile domenii de Internet: conturarea unei practici de soluționare a disputelor supuse UDRP (Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii)”, referindu-se în cadrul acesteia la anumite aspecte referitoare la noile domenii de Internet, domeniile generice și domeniile generice noi.

Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad a abordat tema “Specificitatea acțiunii civile din domeniul proprietății intelectuale”, în cadrul acesteia încercând să găsească un răspuns la întrebările: Există o acțiune civilă specifică în domeniul proprietății intelectuale (?) și ce anume individualizează această acțiune civilă (?) Răspunsul a fost unul pozitiv, în măsura în care se ignoră caracterul delictual și reparatoriu al acțiunii în contrafacere.

Prof. univ. dr. Constantin Duvac s-a referit, în cadrul temei “Implicațiile noii legislații penale în materia drepturilor de proprietate intelectuală” la noutățile legislative ale legislației penale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

Dna. Adina Scrioșteanu, director executiv în cadrul Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, a prezentat tema “Noile provocări ale industriei muzicale în contextul pieței digitale”, făcând un rezumat al problemelor identificate de dânsa pe această temă. S-a remarcat, în principal, lipsa protecției în mediul online în ceea ce privește creațiile intelectuale.

În ultima parte a conferinței, dedicată tehnologiei, internetului și accesului la proprietatea intelectuală, moderată de Alin Speriusi-Vlad, dl. prof. univ. dr. Gabriel Olteanu a făcut o prezentare interesantă a temei ”Stocarea în ”cloud”, copia privată și remunerația compensatorie”. De asemenea, dl. conf. univ. dr. Paul Popovici a relevat câteva aspecte referitoare la muzee și proprietatea intelectuală, dl. Cercetător științific gr. II Silviu Totelecan a prezentat tema ”Mașinăria telematică: productivitate în era digitală și proprietate intelectuală în post capitalism” iar dna. avocat Ana Maria Marinescu, la finalul conferinței, a prezentat tema ”De lege ferenda: implementarea în România a Directivei privind gestiunea colectivă”, informațiile transmise fiind deopotrivă extrem de utile tuturor celor interesați de dreptul proprietății intelectuale.

Andrei PAP – redactor JURIDICE.ro
Alina HAȚEG – intern SSJ

* Evenimentul a fost transmis LIVE@JURIDICE (exclusiv pentru membri).

ÎNREGISTRAREA VIDEO

Acces rezervat membrilor. Detalii aici.


Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale (RRDPI) editată de Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI) organizează conferința

Trends and transformations in IP Infringement and enforcement

Timișoara, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara

28-29 octombrie 2016

Anul acesta, pentru prima dată Conferința Bienală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, manifestare științifică aflată la a XI-a ediție, va avea o secțiune de Dreptul proprietății intelectuale.

La manifestare participă profesori şi cercetători de la universități de prestigiu din România, precum și alți specialiști ai dreptului (magistrați, avocați etc.), care vor interveni în dezbaterile înscrise în cadrul temei ”Tendințe actuale în domeniul nerespectării și apărării drepturilor de proprietate intelectuală”, destinate să identifice reperele juridice atât de necesare într-o dezbatere, care se regăsește deja în spațiul public, legată de nerespectarea drepturilor de proprietare intelectuală, dezbatere dominată atât de acuzații, cât și de nevoia respectării legislației și bunelor practici din acest domeniu.

Program 28 octombrie 2016
Secţiunea I – Drept civil și drept procesual civil
Tema secțiunii: Executarea obligaţiilor civile

Sesiunea I
Moderatori:
Prof. univ. dr. Irina Sferdian
Lect. univ. dr. Lavinia Manuela Istrătoaie
09:30-11:00

Sevastian Cercel, Ştefan Scurtu, Universitatea din Craiova – Punerea în întârziere a debitorului, în reglementarea noului Cod civil român
Radu Geamănu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Reglementarea impreviziunii în noul Cod civil
Irina Sferdian, Maximilian Druţă, Universitatea de Vest din Timișoara – Executarea obligaţiei de a strămuta dreptul de proprietate imobiliară în sistemul constitutiv de drepturi al înscrierilor în cartea funciară
Manuela Lavinia Istrătoaie, Universitatea din Craiova – Câteva consideraţii asupra viciilor lucrului vândut. Predarea conformă versus garanţia pentru vicii versus garanţia pentru bună funcţionare în contractul de vânzare
Constanţa Obadă, Universitatea de Stat din Moldova – Executarea obligaţiilor ce izvorăsc din contractul de constituire a dreptului de superficie

11:30-13:00

Ilie Adrian Barbu, Universitatea din Craiova – Răspunderea obiectivă ca bază a reparării prejudiciului adus mediului
Şerban Diaconescu, Universitatea „Babeş- Bolyai” Cluj-Napoca – Limitele obligaţiei de rezultat în executarea obligaţiei de către antreprenor. Analiza unor cazuri de speţă
Oana Ghiță, Universitatea din Craiova – Copiii – „obiect” al executării silite?
Adina-Renate Motica, Alexandru Doroş, Universitatea de Vest din Timișoara – Punerea în executare a obligaţiilor izvorâte din acordul parental
Florina Popa, Universitatea de Vest din Timișoara – Câteva observaţii relative la natura juridică, caracterele şi funcţiile clauzei penale, conform Noului Cod civil
Mihai David, Universitatea „Babeş- Bolyai” Cluj-Napoca – Printre confuzii şi incertiudini… către exigibilitatea obligaţiei

Sesiunea a II-a
Moderatori:
Prof. univ. dr. Claudia Roşu
Conf. univ. dr. Daniel Ghiţă
14:00–15:30

Radu I. Motica, Universitatea de Vest din Timişoara – Eliberarea, rectificarea şi retragerea certificatului de titlu executoriu european
Daniel Ghiţă, Universitatea din Craiova – Executarea obligaţiilor – interferenţe între dreptul civil şi dreptul procesual civil
Claudia Roșu, Corina Negruţiu, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Europeană Drăgan, Lugoj – Actualizarea cheltuielilor de judecată din procesul civil în etapa executării silite
Sebastian Spinei, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Antecedenţă şi proiect. Reglementări privind executarea silită
Nicolae-Horia Țiț, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Particularităţi privind transmisiunea calităţii de creditor pe parcursul executării silite

16:00-17:30

Sloboda Midorović, Universitatea din Novi Sad – Elementele distinctive ale contractului de vânzare- cumpărare a bunurilor din patrimoniul cultural
Mircea Ovidiu, Ursuța Dărăban, Universitatea din Oradea – Unele aspecte privind executarea amenzilor contravenţionale şi a despăgubirilor stabilite prin procesele-verbale de contravenţie
Florin Mangu, Codruţa Guzei-Mangu, Universitatea de Vest din Timișoara – Acţiunea asigurătorului plătitor împotriva terţului făptuitor
Dan Adrian Cărămidariu, Universitatea de Vest din Timișoara – Scurte consideraţii cu privire la executarea obligaţiilor asumate prin contracte standardizate

Secţiunea a II-a – Dreptul afacerilor
Tema secțiunii: Modernizarea dreptului societăților. Influențe, direcții, obiective

Moderatori:
Lect. univ. dr. Sorin David
Conf. univ. dr. Lavinia Tec
9:30-11:00

Jacques Malherbe, Université Catholique de Louvain – Tendințe și actualități în dreptul european al societăților
Gheorghe Piperea, Universitatea din Bucureşti – Societatea cu răspundere limitată
Sorin David, Universitatea din Bucureşti/D&B David şi Baias – Probleme teoretice și practice privind aplicarea dispozițiilor din Codul civil și Legea nr. 31/ 1990 în materia fuziunilor și divizărilor societăților comerciale

11:30-13:00

Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara – Răspunderea administratorului față de creditorii sociali. Despre (ne)agravare şi (in)eficienţă
Ioan Schiau, Universitatea „Transilvania” din Braşov – Întreprinderea – un concept distonant
Sebastian Bodu, Universitatea Româno- Americană, Bucureşti – Asistenţa financiară: implicaţiile asupra unor operaţiuni de LBO/MBO

Sesiunea a II-a
Moderatori:
Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu
Prof. univ. dr. Florin Moţiu
14:00-15:30

Lucian Săuleanu, Universitatea din Craiova – Retragerea şi excluderea asociaţilor
Marcela Comşa, Ministerul Justiţiei – Dizolvarea societăţii sau începutul sfârşitului persoanei juridice
Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara – Probleme teoretice şi practice privind nulităţile reglementate în Legea nr. 31/1990
Nicoleta Ţăndăreanu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Aspecte jurisprudențiale referitoare la opoziția împotriva hotărârii adunării asociaților privitoare la modificare actului constitutiv

16:00-17:30

Viorel Găină, Universitatea din Craiova – Autorizarea de către instanţa de judecată a convocării adunării generale a acţionarilor
Flaminia Nera Stârc- Meclejan, Universitatea de Vest din Timișoara – Neînțelegeri privind votul în adunările generale ale SRL. Când se aplică litera legii și când nu?
Claudia Roşianu, Ministerul Justiţiei – Legea societăților și Legea registrului comerțului – din culisele schimbării…
Titus Prescure, Universitatea „Transilvania” din Braşov – Despre unele lacune și inadvertențe de reglementare ale Legilor nr. 26/1990 privind registrul comerțului și nr. 31/1990 privind societățile. Propuneri de lege ferenda
Valentina Burdescu, Ministerul Justiţiei – Situația statistică a societăţilor înregistrate în Registrul Comerţului; aspecte practice privind transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţilor pe acţiuni, modificarea actului constitutiv la societăţile cu răspundere limitată, majorarea capitalului social

Program 29 octombrie
Moderatori:
Prof. univ. dr. Radu Bufan
Lect. univ. dr. Sergiu Golub
09:00-10:30

Florin Moțiu, Universitatea de Vest din Timișoara – Spre o reformă amplă în reglementarea asociaţiilor şi fundaţiilor?
Sergiu Golub, Universitatea „Babeş- Bolyai” Cluj-Napoca – Reforma legii societăţilor. Câteva propuneri de lege ferenda
Dragoş Călin, SIF Transilvania – Expertiza în gestiune, între reglementare şi practică

11:00-12:30

Marian Bratiș, Curtea de Apel Timișoara – Dreptul comun al societăţilor potrivit noului Cod civil
Emod Veress, Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca – Legea europeană model a societăţilor şi reforma dreptului societar
Daniela Moţiu, Universitatea de Vest din Timişoara – Provocările Ordonanței nr. 44/2008 privind defășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale
Lavinia Elena (Stuparu) Smarandache, Universitatea din Craiova – Tendințe legislative în materia identificării societăților reglementate de Legea nr. 31/1990: identificatorul unic la nivel european și sediul electronic

Secţiunea a III-a – Dreptul proprietăţii intelectuale
Tema secțiunii: Tendințe actuale și transformări în domeniul apărării drepturilor de proprietate intelectuală

Sesiunea I
Respectarea drepturilor de autor
Moderatori:
Prof. univ. dr. Viorel Roș
Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad
9:30–11:00

Ioan Macovei, Universitatea A.I. Cuza Iași – Antagonism sau concordanță între creativitate și apărarea dreptului de autor
Sonia Florea, Florea Gheorghe & Asociații, INPPA – Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor
Mihai Olariu, Universitatea Româno-Americană București – Unele aspecte privind dreptul de citare în dreptul român
Marius Pantea, Academia de Poliție A. I. Cuza – Probleme actuale despre plagiat

Sesiunea a II -a
Proprietatea intelectuală în afaceri
Moderatori:
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă
Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad

11:30-13:00

Viorel Roș, Universitatea Nicolae Titulescu București, ASDPI – Fiscalizarea drepturilor de proprietate intelectuală
Ciprian Romițan, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, ASDPI – Indicațiile geografice controlate
Monica Boța Moisin, Baroul București – Exercițiu de arhitectură legislativă: elementele componente ale unui sistem de protecție a design-ului identitar în România
Carmen Gavrilescu, Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu – De ce IGP

14:00-15:30

Gheorghe Gheorghiu, Claudiu Ferău, Universitatea Valahia Târgoviște, Baroul București – Aspecte comparative privind noutatea și actvitatea inventivă
Andreea Livădariu, Baroul București – Particularități ale înregistrării mărcilor neconveționale
Șerban Florița, Corina Florița, Lasso Roberto, SETICO Timișoara – De la idei la produse comerciale și o afacere de succes

Sesiunea a III-a
Moderatori: dr. Sonia Florea
Procesul civil și proprietatea intelectuală
16:00–17:30

Răzvan Dincă, Universitatea București – Calitatea procesuală activă în acțiunile privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală
Gabriel Turcu, Turcu & Turcu – Contribuții ale jurisprudenței românești în domeniul proprietății industriale
Alin Speriusi-Vlad, Universitatea de Vest din Timișoara – Specificitatea acțiunii civile din domeniul proprietății intelectuale
Crenguța Leaua, Mihaela Maravela, Leaua & Asociații, ICC International Court of Arbitration Paris, Centrul de Mediere si Arbitraj al OMPI Genev – Noile domenii de Internet: conturarea unei practici de soluționare a disputelor supuse UDRP (Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii)
Andrei Săvescu, Săvescu & Asociații, JURIDICE.ro – Competența teritorială în litigiile cu platformele de socializare
Castravet Diana, IRI Moldova – Considerații privind acțiunile de concurență neloială în domeniul proprietății intelectuale prin prisma legislației Republicii Moldova

Sesiunea a IV-a
Ilicitul din domenul proprietății intelectuale
Moderatori:
Prof. univ. dr. Gabriel Olteanu
Conf. univ. dr. Paul Popovici
9:00–10:30

Constantin Duvac, Universitatea Româno- Americană București – Implicațiile noii legislații penale în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Nicoleta Buzatu, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir București – Particularitățile cercetării locului faptei în cazul accesului ilegal la un sistem informatic
Andrei Pap, SVS PARTNERS, JURIDICE.ro – Contravențiile reglementate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Adina Scrioșteanu, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România – Noile provocări ale industriei muzicale în contextul pieței digitale
Magda Popescu, Gavenea & Popescu – Legătura între încălcările de dreptul proprietății intelectuale și riscurile de securitate cibernetică

Sesiunea a V-a
Tehnologia, internetul și accesul la proprietatea intelectuală
Moderatori:
Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad
11:00-12:30

Gabriel Olteanu, Universitatea din Craiova – Stocarea în ”cloud”, copia privată și remunerația compensatorie
Paul Popovici, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Cluj-Napoca – Muzeele și proprietatea intelectuală
Ana Maria Marinescu, PERGAM – De lege ferenda: implementarea în România a Directivei privind gestiunea colectivă
Ramona Dumitrașcu, Baroul București – Protecția dreptului de autor prin mijloace tehnice: criptarea
Silviu Totelecan, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca – Maşinăria telematică: productivitate în era digitală şi proprietate intelectuală în postcapitalism
Bujorel Florea, Universitatea Spiru Haret București – Vânzarea operelor de artă
Teodor Bodoașcă, Lucian- Ioan Tarnu, Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu-Mureș, Universitatea Lucian Blaga Sibiu – Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Nicoleta Rodica Dominte, Universitatea A.I. Cuza Iași – Valențele aculturației limitei User Generated Content în spațiul european al dreptului de autor

Secţiunea a IV-a – Drept public
Tema secțiunii: Achizițiile publice, între standardele europene și reglementările naționale
Sesiunea I
Moderatori:
Prof. univ. dr. Anton Trăilescu
Conf. univ. dr. Cristian Clipa
9:30-11:00

Anton Trăilescu, Universitatea de Vest din Timişoara – Unele aspecte de drept material și procesual privind contractele de achiziție publică în contextul legislației actuale

Nikola Dujovski, Snezana Mojsoska, Faculty of Security, University St. Kliment Ohridski, Bitola, Macedonia – Influența armonizării legislației privind achizițiile publice cu standardele europene asupra procedurilor de achiziție publică din Macedonia

Cristian Clipa, Universitatea de Vest din Timişoara – Mai putem vorbi despre o cauză a contractelor administrative?

Marius Văcărelu, SNSPA – Achiziţiile publice, o falsă cheie a dreptului administrativ?

11:30-13:00

Sergiu Stănilă, Universitatea de Vest din Timişoara – Tratamentul juridic al subcontractantului şi al terţului susţinător
Alexandru Cristian Ilin, Academia Română – Aplicarea prioritara a dreptului comunitar – Consiliul National pentru Soluționarea Contestațiilor, o veritabilă instanță, în accepțiunea Curții de Justiție a Uniunii Europene?
Dan Mihail Dogaru, Universitatea din Craiova – Aspecte legate de organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire. Nerespectarea obligatiilor contractuale aferente derularii contractelor de achizitie publica.
Alin Trăilescu, Universitatea de Vest din Timişoara – Executarea hotărârilor instanţelor de contencios administrativ în materia achiziţiilor publice.

14:00-15:30

Radu Odangiu, Universitatea de Vest din Timişoara – Noile formalităţi procedurale anterioare în atribuirea contractelor de achiziţie publică
Robert Bischin, Universitatea din Craiova – Considerații privind obligativitatea certificatului de urbanism
Violeta Stratan, Universitatea de Vest din Timişoara – Controverse legate de dobândirea proprietăţii prin contracte de achiziţie publică

Secţiunea a V-a – Ştiinţe penale
Tema secţiunii: Evoluții și tendințe în dreptul penal contemporan

Sesiunea I
Vineri, 28 octombrie 2016
Moderatori:
Prof. univ. dr. Roberto E. Kostoris
Prof. univ. dr. Viorel Paşca
9:30-11:00

Roberto E. Kostoris, Universitatea din Padova, Italia / Universitatea in Innsbruck, Austria – Dreptul penal european şi drepturile fundamentale
Silvia Signorato, Universitatea din Padova, Italia / Universitatea in Innsbruck, Austria – Provocările investigaţiei
informatice
Zoran Pavlović, Universitatea din Novi Sad (Serbia) – Probe admisibile şi inadmisibile în procedura penală
Adrian Fanu-Moca, Universitatea de Vest Timișoara – Abuzul în serviciu săvârşit prin îndeplinirea în mod defectuos a unui act
Dumitru Obadă, Universitatea de Stat din Moldova – Exponenţii procesuali investiţi cu atribuţii de desfăşurare a activităţii speciale de investigaţie – probleme de interpretare şi aplicare a legii procesual penale

11:30-13:00

Flaviu Ciopec, Universitatea de Vest Timișoara – Un drept procesual preventiv?
Tiberiu Medeanu, Universitatea de Vest din Timişoara – Delimitarea traficului de persoane de traficul de migranţi
George Cristinel Zaharia, Universitatea din Craiova – Tratamentul sancţionator în cazul infracţiunilor săvârşite de minori
Livia Călin, Universitatea din Craiova – Considerații și controverse legate de O.U.G. nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală

Sesiunea II
Vineri, 28 octombrie 2016

Moderatori:
Prof. univ. dr. Zoran Pavlović
Lect. univ. dr. Laura Stănilă
14:00-15:30

István László Gál, Universitatea din Pécs (Ungaria) – Scandalurile legate de brokeri după schimbarea sistemului politic în 1989
Ferenc Dávid, Universitatea din Pécs (Ungaria) – Terorismul şi aspectele financiare conexe după recentele întâlniri G20
Milan Žarković, Tanja Kesic, Ivana Bjelovuk, Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade (Serbia) – Expertiza ca element cheie al realizării principiului impunităţii pentru victimele traficului de fiinţe umane
Alexandar Bosković, Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade (Serbia) – Rolul şi funcţia de procuror şi organ de poliţie în ancheta penală din Serbia
Nenad Radović, Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade – Traficul de migranţi în Serbia

16:00-17:30

Mina Zirojević, Universitatea din Novi Sad (Serbia) – Infracţionalitatea transfrontalieră şi terorismul în dreptul penal – cazul Serbiei
Olivera Pejak Prokes, Curtea de Apel Novi Sad (Serbia)- Protecţia împotriva violenţei domestice în Legea familiei din Serbia
Marija Lučić-Ćatić, Muamer Kavazović, Dina Bajraktarević, Universitatea din Sarajevo (Serbia) – Rolul expertizei în dovedirea infracţiunilor de criminalitate financiară în practica Curţii din Bosnia şi Herțegovina
Voicu Pușcașu, Universitatea de Vest din Timișoara – Câteva consideraţii cu privire la procedura confirmării renunţării la urmărirea penală

Sâmbătă, 29 octombrie 2016

Moderatori:
Conf. univ. dr. Florentina Muţiu
Lect. univ. dr. Flaviu Ciopec
9:00–10:30

Viorel Pașca, Universitatea de Vest din Timișoara – Evoluţii şi tendinţe în dreptul penal european
Juri Pudovochkin, Universitatea de Stat din Moscova, Rusia – Continuitatea dezvoltării dreptului penal
Laura-Maria Stănilă, Universitatea de Vest din Timișoara – Persoana juridică şi grupul infracţional organizat – câteva reflecţii
Florentina Olimpia Muțiu, Universitatea de Vest Timișoara – Reintegrarea socială a infractorilor. Aspecte actuale în România

11:00-12:30

Magdalena Roibu, Universitatea de Vest din Timișoara – Parada inocenţilor. Directiva (UE) nr. 2016/343
Ioana Celina Pașca, Universitatea de Vest Timișoara – Despre obligaţia legală a procurorului de a solicita anularea înscrisurilor false
Ileana Vali-Ştefania Niţă, Universitatea din Craiova – Procedura de acordare a liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii în raport de dispoziţiile Noului Cod Penal
Carmen Domocoș, Tribunalul Bihor – Consideraţii privind luarea măsurilor organizatorice în cursul procesului penal
Nikola Dujovski, Snezana Mojsoska Faculty of Security, University St. Kliment Ohridski, Bitola, Macedonia – Criza actuală a migrației – provocări și perspective în combaterea traficului de ființe umane
Darian Rakitovan, Universitatea de Vest din Timişoara – Procedeele probatorii speciale în Codul de procedură penală al Republicii Serbia. Unul din răspunsurile Dreptului penal la continuă schimbare și modernizare a formelor de activitate infracţională

Secţiunea a VI-a – Drept european şi internaţional
Tema secțiunii: Interacțiunea sistemelor în ordinea juridică europeană și internațională

Sesiunea I
Vineri, 28 octombrie 2016
Moderatori:
Prof. univ. dr. Valentin Constantin
Lect. univ. dr. Lucian Bojin
9:30–11:00

Rodoljub Etinski, Universitatea din Novi Sad – Diferite tipuri de interacţiuni între sistemele legislative din cadrul ordinii juridice europene şi internaţionale
Valentin Constantin, Universitatea de Vest din Timișoara – Evazivele raporturi de sistem
Bojan Tubic, Universitatea din Novi Sad – Poziţia rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU în cadrul ordinii juridice a Uniunii Europene

11:30-13:00

Elena Tilovska-Kechedji, Faculty of Law – University St. Kliment Ohridski, Bitola, Macedonia – Influenţarea dreptului european de către dreptul internaţional: drepturile omului
Carmen Gina Achimescu, Universitatea din București – Noțiunile de „marjă de apreciere” și „protecție echivalentă” în lumina hotărârii CEDO Al-Dulimi din 22 iunie 2016
Mihai Ţibuleac, Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti – Liberul acces la justiţie în România în contextul integrării europene a României
Lucian Bojin, Universitatea de Vest din Timișoara – Monism a la Dworkin

Sesiunea II
Vineri, 28 octombrie 2016
Moderatori:
Prof. univ. dr. Emilia Mihai
Lect. univ. dr. Sergiu Popovici
14:00–15:30

Maria Cristina Hermida Del Llano, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spania – Toleranţa pozitivă şi pozitivitatea. O schimbare de paradigmă pentru a contracara „globalizarea indiferenţei
Emilia Mihai, Universitatea de Vest din Timişoara – Observații privind Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubiri în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență
Laura Lazăr, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca- Internaţionalizarea dreptului concurenţei din perspectivă europeană
Mihaela Galanton, Universitatea de Vest din Timișoara Interferenţa legislaţiilor în determinarea surselor dreptului comerţului internaţional

16:00-17:30

Sergiu Popovici, Universitatea de Vest din Timişoara – Mai este necesară o reglementare internă în domeniul competenţei internaţionale a instanţelor din România?
Alexandru Popa, Universitatea de Vest din Timişoara – Drept social european – modelarea în procesul de legiferare
Victor Burac, Universitatea de Stat din Moldova – Evoluţiile recente în domeniul reglementării falimentului transfrontalier în dreptul Uniunii Europene
Oana Motica, Universitatea de Vest din Timişoara – Alegerea legii aplicabile succesiunilor conform Regulamentului (CE) nr. 650/2012
Sorina Doroga, Universitatea de Vest din Timișoara – Câte Europe?
Vicenzo Carbone, UNINT, Italia Interacţiuni între sistemele de impozitare pentru contracararea evaziunii fiscale
Florin Dumiter, Universitatea de Vest din Timişoara, UVVG Arad – Aplicarea măsurilor anti-abuz in cadrul aplicării Convențiilor de evitare a dublei impuneri

Secţiunea a VII-a – Drept comparat
Tema secțiunii: Despre jurişti
Vineri, 28 octombrie 2016
Sesiunea I
Moderatori:
Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan
Conf. univ. dr. Raluca Bercea
9:30–11:00

Valerius Ciucă, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi – ”Cărarea neprihăniților” sau calea judecății celor virtuoși (justorum). Despre (ne)studiul deontologiei judiciare
Mircea Dan Bob, Universitatea „Babeş- Bolyai” Cluj-Napoca – Andrei Rădulescu şi tradiţia juridică românească
Diana Botău, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca – Judecătorul internațional. Schița unui portret

11:30-13:00

Laura Crăciunean-Tatu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Când cultura întâlneşte drepturile omului: răspunsul juriştilor
Alin Gavreliuc, Universitatea de Vest din Timișoara – “Dreptatea” şi “apărătorii dreptăţii” în imaginarul social românesc
Raluca Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara – Despre viaţa dublă a juristului

Sesiunea a II-a

Moderatori:
Prof. univ. dr. Manuel Guțan
Conf. univ. dr. Raluca Bercea

14,00 – 15,30

Manuel Guțan, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Fuga de istorie și criza identității juridice românești
Lucian Bojin, Universitatea de Vest din Timişoara – dragă literatură juridică,
Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara- Este judecătorul român un „consumator mediu suficient de bine informat și de atent”?
Dan Adrian Cărămidariu, Universitatea de Vest din Timișoara- Jurişti şi economişti. Despre o reciprocă ignorare

16:00-17:30

Marcel Tolcea, Universitatea de Vest din Timişoara- Judecată” şi „sentinţă” în discursul jurnalistic
Gabriela Glăvan, Universitatea de Vest din Timișoara – Justiţia ca fantezie punitivă (sau despre „Colonia penitenciară” a lui Franz Kafka
Dana Percec, Universitatea de Vest din Timișoara – “The first thing we must do is kill all the lawyers”…. sau despre parti pris-urile decelabile in opera lui Shakespeare

Sâmbătă, 29 octombrie 2016

Moderatori:
Conf. univ. dr. Raluca Bercea
Asist. cercet. dr. Alexandra Mercescu
9:00-10:30

Andreea Verteş-Olteanu, Universitatea de Vest din Timișoara – Aceasta nu este o metaforă (Este loc pentru figuri de stil în drept?)
Alexandra Mercescu, Universitatea de Vest Timișoara – Despre peregrinările epistemologice ale juristului istoric
Sorina Doroga, Universitatea de Vest din Timișoara- Avocatul în jurisprudenţa CEDO. Schiţa unui portret
Cristian Clipa, Universitatea de Vest din Timișoara- Cât de departe este doctrina românească de o veritabilă teorie a contractului administrativ şi ce spune acest lucru despre jurişti?
Radu I. Motica, George M. Mara, Universitatea de Vest din Timişoara – Despre răspunderea magistraţilor

11:00-12:30

Monica Livescu, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor -De ce recuzăm?
Mihaela Mazilu-Babel, Cercetător independent – Omul ca “un animal biped fără pene”: trimiterile la Platon și Aristotel în Concluziile avocaților generali
Dusan Nikolic, Universitatea din Novi Sad – Noul enciclopedism în ştiinţele juridice
Elisabetta Bergamini, Universitatea din Udine – Restricţii încă actuale în libertatea de stabilire a avocaţilor
Sofija Nikolic, Universitatea din Belgrad – Dreptul agriculturii şi interdisciplinaritatea

Secţiunea a VIII-a – Teoria dreptului
Tema secțiunii: Principiile generale ale dreptului în raționamentul juridic

Sesiunea I
Vineri, 28 octombrie 2016
Prof. univ. dr. Gheorghe Mihai
Lect. univ. dr. Dana Diaconu
9:30-11:00

Gheorghe Mihai, Universitatea de Vest din Timișoara – Principiile dreptului – izvoare sau surse juridice?
Emilian Ciongaru, Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Principiul impreviziunii în raționamentul juridic
Ion Jecev, Universitatea de Stat din Moldova – Principiile dreptului-fundament ale sistemului dreptului contemporan

11:30-13:00

Lucreţia Dogaru, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș – Despre principiile interpretării normei juridice
Gheorghe Dănişor, Universitatea din Craiova, Ramona Duminică, Universitatea din Pitești – Caracterul regulativ al principiilor generale ale dreptului
Eleonora Andriuţa, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Chişinău – Capacitatea de exercițiu a persoanelor juridice

Sesiunea II
Vineri, 28 octombrie 2016

Moderatori:
Prof. univ. dr. Gheorghe Mihai
Lect. univ. dr. Dana Diaconu
14:00–15:30

Iosif Friedmann-Nicolescu, Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Raționamentul juridic în interpretarea interdisciplinară a probelor judiciare
Veronica Rebreanu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Dinamica principiilor dreptului
Septimiu Ioan Puţ, Universitatea „Babeş- Bolyai” Cluj-Napoca – Principiul proporţionalităţii obligaţiilor fiscale accesorii între mecanismul modern de configurare şi spiritul clasic de fundamentare
Dana Diaconu, Universitatea de Vest din Timișoara – Este raționamentul cu principii generale de drept similar celui cu norme juridice?

16:00-17:30

Roberta Ploscă, Universitatea din Craiova – Principiul bunei-credințe, principiu fundamental și de esențializare a dreptului
Andrea Kajcsa, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș – Principiul echității în activitatea instanțelor judecătorești de soluționare a litigiilor
Florina Popa, Universitatea de Vest din Timișoara – Rolul activ al judecătorului în stabilirea corectă a calificării juridice a cererilor părţilor în procesul civil
Alexandru Sbârnă, Universitatea de Vest din Timișoara – Principiul interzicerii abuzului de drept în raționamentul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Conferința Bienală este cea mai cunoscută manifestare științifică a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara care se bucură de participarea specialiștilor din cele mai importante centre universitare.

Conferinţa se desfășoară pe următoarele secţiuni tematice:
Secţiunea Drept civil şi drept procesual civil: Executarea obligaţiilor civile
Secţiunea Dreptul afacerilor: Modernizarea dreptului societăţilor. Influenţe, direcţii, obiective
Secţiunea Dreptul proprietății intelectuale: Tendinţe actuale și transformări în domeniul apărării drepturilor de proprietate intelectuală
Secţiunea Drept public: Achiziţiile publice, între standardele europene și reglementările naţionale
Secţiunea Ştiințe penale: Evoluţii și tendinţe în dreptul penal contemporan
Secţiunea Drept european și internațional: Interacţiunea sistemelor în ordinea juridică europeană și internaţională
Secţiunea Drept comparat și interdisciplinaritate: Despre juriști
Secţiunea Teoria dreptului: Principiile generale ale dreptului în raţionamentul juridic

Pentru informaţii:
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
Tel. 0040-256-592400; Fax: 0040-256592442
e-mail: conference@e-uvt.ro
web: www.drept.uvt.ro

Persoane de contact:
Lect. univ. dr. Sergiu Popovici, prodecan, tel. 0740/240.157, e-mail: sergiu.popovici@e-uvt.ro
Asist. univ. dr. Sorina Doroga, tel. 0740/370.650, e-mail: sorina.doroga@e-uvt.ro
Asist. univ. dr. Dan Cărămidariu, tel. 0722/873.173+, e-mail: dan.caramidariu@e-uvt.ro