Impactul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene asupra sistemului român de drept / 7-9 septembrie 2016, Timișoara

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor România – Centrul Teritorial TimişoaraFacultatea de Drept a Universităţii de Vest din TimişoaraCentrul European de Studii şi Cercetări Juridice din TimişoaraEuropean Human Rights Association, Strasbourg în cadrul programului HELP al Consiliului Europei organizează școala de vară

Impactul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene asupra sistemului român de drept

Timișoara, Sediul Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, Bd. Eroilor nr. 9A, Sala de conferinţe

7-9 septembrie 2016

SESIUNEA 1: Introducere (07.09.2016)
16:00–18:00
Sistemul CEDO – Prezentare generală – Modul Help
Ana-Maria Telbis, EHRA, avocat Baroul Timiş
Conf. univ. dr. Raluca Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, avocat Baroul Timiş, lector INPPA
18:00-20:00
Cererea la CEDO. Admisibilitate – Modul Help
Ana-Maria Telbis, EHRA, avocat Baroul Timiş
Conf. univ. dr. Raluca Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, avocat Baroul Timiş, lector INPPA

SESIUNEA 2: Jurisprudența CEDO (I) (08.09.2016)
10:00–12:00
Tipologia cauzelor relevante la CEDO: cauze care au generat schimbarea, cauze cu impact, cauze pendinte cu posibil impact
Ana-Maria Telbis, EHRA, avocat Baroul Timiş
12:00–14:00
Aparenta imunitate a dreptului administrativ la sistemul CEDO
Conf. univ. dr. Cristian Clipa, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, avocat Baroul Timiş, lector INPPA

SESIUNEA 3: Jurisprudența CJUE (08.09.2016)
16:00-17:00
Cum devii consumator fără să consumi. Efectele ordonanţei CJUE Tarcău asupra garanţiilor acordate societăţilor (comerciale)
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, avocat Baroul Timiş
17:00-18:00
Evoluţia principiului neutralităţii fiscale în materie de TVA în lumina jurisprudenţei CJUE
Asist. univ. dr. Sorina Doroga, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, avocat Baroul Timiş, lector INPPA
18:00-19:00
Exemple de bune şi rele practici în modul de formulare a întrebărilor preliminare de către instanţele din România. Răspunsul CJUE
Conf. univ. dr. Raluca Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, avocat Baroul Timiş, lector INPPA
19:00-20:00
Sesiune de dezbateri
Ana-Maria Telbis, EHRA, avocat Baroul Timiş
Conf. univ. dr. Raluca Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, avocat Baroul Timiş, lector INPPA
Asist. univ. dr. Sorina Doroga, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, avocat Baroul Timiş, lector INPPA

SESIUNEA 4: Jurisprudența CEDO (II) (09.09.2016)
10:00-12:00
Remedii privind durata nerezonabilă a procedurilor. Jurisprudenţa CEDO în materia art. 13 şi art. 6 din Convenţie
Dr. Beatrice Ramaşcanu, judecător, formator la Institutul Naţional al Magistraturii
12:00-13:00
Procedurile penale şi disciplinare interne: respectarea dreptului la viaţă privată, a dreptului la imagine şi a confidenţialităţii datelor
Av. Monica Livescu, formator INPPA, Consilier în Comisia Permanentă a UNBR
13:00-14:00
Sesiune de dezbateri
Dr. Beatrice Ramaşcanu, judecător, formator la Institutul Naţional al Magistraturii
Av. Monica Livescu, formator INPPA, Consilier în Comisia Permanentă a UNBR
Ana-Maria Telbis, EHRA, avocat Baroul Timiş
Conf. univ. dr. Raluca Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara, avocat Baroul Timiş, lector INPPA

Metodologie
– Intervenţii tematice;
– Prezentări teoretice urmate de activităţi practice (individuale şi de grup);
– Sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Grup țintă
– 40 de participanţi
– Avocaţi, studenţi

Taxă de participare
Avocaţi definitivi: 200 lei, acoperind materialele aferente prezentărilor şi discuţiilor, respectiv pauzele de cafea din cele 3 zile.

Modalitate de înscriere
Prin e-mail la adresa: contact@inppa-timisoara.ro sau la secretariatul Baroului Timiş, Timişoara, Str. Lucian Blaga, Nr. 2, Et. 2.
Plata taxei de participare se va face la data înscrierii, în contul INPPA – Centrul Teritorial Timişoara RO25BRDE360SV93304513600 BRD, Agenţia Continental.

* mai multe detalii la adresa de e-mail: raluca.bercea@e-uvt.ro sau la nr. de telefon: 0744.558.387