Punctele critice ale noii legislații în achizițiile publice / 21 septembrie 2016, București

Freedom House România organizează dezbaterea

Punctele critice ale noii legislații în achizițiile publice

București, Hotel Minerva, Sala Hila

21 septembrie 2016

Într-un timp relativ scurt, Parlamentul și Guvernul au adoptat un pachet legislativ complex în achiziții publice. Sunt necesare însă ajustări rapide pentru a îndrepta neconcordanțele inerente, o perioadă mai mare pentru asimilarea noii legislații, iar autoritățile statului – să-și îndeplinească rolul de îndrumare asumat prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice.

Miercuri, 21 septembrie 2016, punem în dezbatere punctele critice ale noii legislații, alături de reprezentanți ai autorităților – ANAP, CNSC, magistrați, experți în achiziții publice și funcționari din autoritățile contractante – oameni care vor purta răspunderea administrativă și legală a deciziilor luate pe noul cadru legislativ.

– În ce condiții poate fi plătit direct subcontractorul, ori în ce condiții se face înlocuirea subcontractorului, care este rolul furnizorului?
– Ce impact au noile prevederi în ceea ce privește alegerea procedurii ori achizițiile directe?
– Cum vor aplica autoritățile contractente prevederile (ori excepțiile de la aceste prevederi) ce vizează excluderea unor operatori economici care se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, ori despre care există „indicii rezonabile/informaţii concrete” că au încheiat acorduri care vizează denaturarea concurenţei?

Costul aferent participării este de 200 RON.

Pentru detalii, vă rugăm să apelați 0731.909.907 sau să ne scrieți la freedomhouse@freedomhouse.ro

Dezbaterea din 21 septembrie este organizată în cadrul proiectului European „Legislaţie, economie, competiţie şi administraţie – dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţii”, derulat de Freedom House România în parteneriat cu Ministerul Justiției, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Concurenței, Expert Forum și Centrul pentru Studiul Democrației de la Sofia.