Prevenirea și combaterea fraudei și a corupției în domeniul achizițiilor publice (ed. 2) / 28 octombrie 2016, București

Expert Aktiv Group organizează conferința națională

Prevenirea și combaterea fraudei și a corupției în domeniul achizițiilor publice (ed. 2)

– Soluții practice pentru funcționarea corectă a sistemului existent –

București, Athénée Palace Hilton Bucureşti, Centrul de conferinţe Regina Maria

28 octombrie 2016

Obiective
Evenimentul se doreşte a fi o informare, o analiză atentă a soluţiilor ce înscriu anumite activităţi din domeniul achiziţiilor publice, printre actele de corupţie. Anumite fapte pot fi interpretate ca fiind acte de corupţie şi aceste lucruri trebuiesc lămurite. De asemenea, corupţia se datorează posibilităţii ingerinţelor politicului în actele de justiţie, ingerinţe care suspendă aplicarea legii şi a statului de drept şi care creează impresia că justiţia este o soluţie numai pentru cei naivi şi lipsiţi de mijloace. Pentru diminuarea fraudelor şi a corupţiei este necesar ca serviciile publice să fie accesibile tuturor, să nu fie limitate la un număr redus de solicitanţi, să aibă preţuri corecte pentru ca nimeni să nu fie tentat să apeleze la soluţiile ce se înscriu printre actele de corupţie.

În acest sens, invitații noştri, reprezentanţi din cadrul: Ministerul Justiţiei, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul finanţelor Publice (ANAF şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice), CNSC, Ministerul Fondurilor Europene, Agenţia Naţională de Integritate, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societate Informaţională (SEAP), Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), asociaţii profesionale de profil, avocaţi şi consultanţi în problematica achiziţiilor publice, stau la dispoziţia participanţilor cu prezentări, analize şi propuneri de îmbunătăţire a sistemului şi vor răspunde la întrebările participanţilor.

Moderator eveniment: lect. univ. dr. Petrică–Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei

Prezentări, abordări tematice și dezbateri:
Necesitatea sancţiunilor clare pentru încălcarea prevederilor legislaţiei achiziţiilor publice; Noutăţile legislative adoptate în mai-iunie 2016, în legătura cu identificarea neregulilor şi a suspiciunilor de fraudă realizate în zona achiziţiilor publice; nereguli şi metode de diminuare a acestora în condiţiile noii strategii; remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor prin implementarea sistematică a măsurilor preventive în sistemul achiziţiilor publice.
Realizarea eficientă a investiţiilor publice, prin evaluarea corectă a preţurilor; crearea unor sisteme transparente de monitorizare de la contractare şi până la recepţie (preluarea procedurilor UE şi pentru investiţiile realizate din bugetul public naţional).
Înţelegerile anticoncurenţiale în procedurile de achiziţii publice – principiul nediscriminării.
Cauze care pot favoriza dezvoltarea fraudei şi a corupţiei în domeniul achiziţiilor publice; gestionarea eficientă a riscurilor, printr-o interpretare şi aplicare corectă a legislaţiei; factorii de risc corespunzători în cadrul administraţiei publice, autorităţi, corporaţii şi alte domenii vulnerabile.
Bune practici dezvoltate în implementarea măsurilor anticorupţie, prevenirea şi combaterea conflictelor de interese şi a fraudelor, în promovarea integrităţii şi a transparenţei; reguli mai severe prin noua legislaţie?; cooperare instituţională; creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice puse la dispoziţie de către autorităţi.
Managementul verificărilor intrainstituţionale şi administrative a procedurilor de achiziţie publică; determinarea şi practica controlului investigativ; tehnici de descoperire a fraudei şi actelor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice.
Obligarea fiecărei autorităţi/instituţii publice să realizeze un plan strategic şi un plan de acţiuni proprii de prevenire a fraudei şi a corupţiei, prin care să analizeze vulnerabilităţile la corupţie, urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia naţională anticorupţie 2016-2020; implementarea strategiei anticorupţie şi posibilitatea României de a adera la Convenţia Anti-Mită a OCDE.
Simplificarea administrativă (debirocratizarea): informatizarea sistemului public şi interoperabilitatea bazelor de date; simplificarea documentelor; control administrativ mai eficace; creşterea transparenţei şi responsabilităţii publice a corpurilor profesionale (avocaţi, notari etc); uniformizarea practicii autorităţilor publice în acest domeniu.
Despre: corupţia privată; corupţia activă şi corupţia pasivă: “Marea corupţie” şi “Mica corupţie”; analiză şi distincţia dintre cele două niveluri ale corupţiei: “State Capture” şi “Corupţia administrativă”; legătura între corupţie şi evaziune fiscală – stare şi forme de manifestare; direcţii de acţiune pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Îmbunătăţirea sistemului de control intern prin implicarea de mecanisme preventive şi de detectare a fraudelor; creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice; elemente de practică judiciară.
Necesitatea crearii unui sistem eficient şi transparent de management al resurselor umane prin dezvoltarea de mecanisme de motivare, evaluare, recunoaştere şi recompensare a meritelor celor care lucrează în domeniul achiziţilor publice; dezvoltarea unor reţele de experţi anticorupţie pentru sprijinirea instituţiilor publice în elaborarea, prin procese participative, a unor planuri strategice anticorupţie care întăresc integritatea, eficienţa şi transparenţa organizaţiilor.
Transformarea consilierului de etică într-o funcţie publică specifică pentru a permite activităţii de consiliere etică să devină sarcină principală de serviciu; Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020:
• Asigurarea unui cadru instituțional și de management în administrație stabil, cuprinzător, coerent și transparent; clarificarea rolului și mandatului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), precum și consolidarea capacității sale administrative;
• Recrutarea, promovarea, evaluarea și salarizarea, pe bază de standarde de competență și performanță;
• Etica și integritatea în exercitarea funcției publice; obligaţiile funcţionarilor publici privind sesizarea faptelor de corupţie; testarea integrităţii personalului;
• Distincţia între acele fapte ale funcţionarilor publici care pot reprezenta infracţiuni de corupţie şi acele fapte care, deşi produc prejudicii, nu reprezintă fapte de corupţie: abuzul administrativ, eroarea, depăşirea competenţei şi neglijenţa;
• Răspunderea civilă a funcţionarului public. Răspunderea penală – speţe şi jurisprudenţă.
Abuzul administrativ, eroarea, depăşirea competenţei, neglijenţa, în domeniul achiziţiilor publice; etică şi deontologie.
Răspunderea juridică, civilă/penală, speţe şi jurisprudenţă; necesitatea unei practici judiciare europene, unitare.

Certificare
Certificat de participare eliberat de REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare pentru ocupaţia “Expert prevenire şi combatere a corupţiei”, COD COR 261920 se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

Tarif de participare: 400 lei/participant (exclusiv TVA).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, materiale informative, coffee break şi lunch.

:: formularul de înregistrare

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 21 octombrie 2016 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 031.428.37.35, 0234/313.320 sau
Coordonator eveniment: Anca VASILOIU 0753.025.987; Director eveniment: Carmen ŞERBĂNOIU 0753.025.982.