Conferința națională de drept fiscal (ed. 3) / 28 octombrie 2016, București

Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest și International Fiscal Association România, în parteneriat cu Editura Hamangiu organizează

Conferința națională de drept fiscal (ed. 3)

București, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-45, Sala Constantin Stoicescu

28 octombrie 2016, ora 09:00-18:00

Conferința se adresează în special juriştilor specializaţi în materie fiscală: avocaţi, judecători, consilieri juridici, dar şi consultanţilor fiscali preocupaţi de aspectele juridice ale fiscalităţii, iar tematica evenimentului este structurată în două mari secțiuni: (I) Procedură fiscală și contencios fiscal și (II) Codul fiscal, în care vom avea ca speakeri invitați din cadrul Curții Constituționale a României, a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții de Apel București, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din mediul universitar, precum și practicieni de la importante case de avocatură și firme de consultanță fiscală.

Program
8:30-9:00 Înregistrarea participanţilor – welcome coffee
9:00-9:15 Deschiderea conferinţei
Prof. univ. dr. Flavius A. BAIAS – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
Prof. univ. dr. Radu BUFAN – Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara
PANEL I – Moderator: Prof. univ. dr. Ciprian PĂUN – Facultatea de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeș-Bolyai, avocat
 9:15-9:45 Dan MANOLESCU – preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali – ”Noul Cod fiscal: premise, implementare, perspective”
9:45-10:15 Cosmin Flavius COSTAȘ – lector universitar la Facultatea de Drept
a Universităţii Babeș-Bolyai, avocat -”Dosarul administrativ, „terra incognita” a procedurii fiscale române?”
10:15-10:45 Dan DASCĂLU – profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București, senior partner la David & Baias, PwC – ”Dreptul de apreciere al administraţiei fiscale”
10:45-11:15 Petre LĂZĂROIU – judecător al Curţii Constituţionale a României, Ioniţa COCHINŢU – magistrat asistent al Curţii Constituţionale a României – ”Accesul la justiţia constituţională în materie fiscală și controlul constituţionalităţii legilor în dinamica legislativă”
11:15-11:30 Pauză de cafea
PANEL II – Moderator: Prof. univ. dr. Radu BUFAN – Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București, președinte al IFA România
11:30-12:00 Ciprian PĂUN –profesor universitar la Facultatea de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeș-Bolyai, avocat – ”Aplicarea jurisprudenţei CJUE în dreptul fiscal intern. „Retroactivitatea” deciziilor CJUE”
12:00-12:30 Mădălina COTRUŢ – avocat, lector IBFD/UVA LLM Amsterdam – ”Directiva 2016/1164 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare (minimizare) a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne”
12:30-13:00 Dan-Coman ȘOVA – profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii
din București, avocat – ”Infracţiunea de evaziune fiscală prin înregistrarea unor operaţiuni fictive”
13:00-13:30 Mihaela TOFAN – conferenţiar universitar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Alexandru Ioan Cuza – ”Accizele în spaţiul UE. Aspecte jurisprudenţiale”
13:30-14:30 Pauză de prânz
PANEL III – Moderator: Av. dr. Gheorghe MATEI – senior partner Leaua & Asociaţii, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București
14:30-15:00 Bogdan CRISTEA – judecător la Curtea de Apel București, Secţia a VIII-a de contencios administrativ și fiscal – ”Interferenţe ale Codului de procedură fiscală cu Codul de procedură civilă în faţa instanţei de judecată”
15:00-15:30 Mihai Pantelimon DRĂGUŢESCU – judecător la Tribunalul București,
președintele Secţiei a II-a de contencios administrativ și fiscal – ”Dreptul de acces la instanţa de contencios fiscal. Elemente de jurisprudenţă. Aspecte de admisibilitate şi elemente de probatoriu”
15:30-16:00 Valentina GHERASIM PROCA – judecător la Tribunalul București,
Secţia a II-a de contencios administrativ și fiscal – ”Procedura în faţa instanţei de contencios fiscal în cazul măsurilor asigurătorii. Aspecte controversate din doctrina şi jurisprudenţa recentă”
16:00-16:30 Tanţi ANGHEL – director general în Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile – ”Noul regim al măsurilor asigurătorii prevăzut în Codul de procedură fiscală”
16:30-16:45 Pauză de cafea
PANEL IV – Moderator: Prof. univ. dr. Dan-Coman ȘOVA – Facultatea de Drept a Universităţii din București, avocat
16:45-17:15 Mariana VIZOLI – director general adjunct în Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generală de legislaţie, Cod fiscal și reglementări vamale – ”2016 – an al clarificărilor fiscale în vederea simplificării și alinierii la legislaţia europeană”
17:15-17:45 Ionuţ-Cristian MIREA-BUTURUGĂ – șef Serviciu Contencios în cadrul Direcţiei Generale Juridice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ”Suspendarea efectelor actelor administrative”
17:45-18:15 Mirela BULIGA – avocat dr. Leaua & Asociaţii, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București – ”Impozitarea nerezidenţilor în Noul Cod Fiscal: treaty (over)ride?”
18:15-18:45 Natalia ȘVIDCHI – avocat, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara și Radu BUFAN, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București, președinte al IFA România – ”Este TVA un sistem ce poate fi judecat după principiile şi regulile de drept?”
18:45-19:00 Concluzii. Închiderea lucrărilor conferinţei

:: formularul de înscriere

Taxa de participare – 200 lei (inclusiv TVA) și include accesul la lucrările conferinței, mapa cu materialele de conferință și coffee-break-uri. Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – București, S.C. Editura Hamangiu S.R.L. (J40/4082/2006; CIF RO18469418).

Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 25 octombrie 2016.

Informaţii suplimentare şi întrebări: conferinte@hamangiu.ro