Soluţii normative sau jurisprudenţiale criticabile prin prisma specificului raporturilor juridice de muncă / 28 octombrie 2016, Sibiu

Facultatea de Drept a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Baroul Sibiu organizează conferința națională de dreptul muncii

Soluţii normative sau jurisprudenţiale criticabile prin prisma specificului raporturilor juridice de muncă

Sibiu, Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Drept, Aula Magna

28 octombrie 2016

Program
08:45–09:00 Primirea invitaților – Consiliul Facultăţii de drept, etaj 1, sala 111
09:00–09:30 Deschiderea conferinţei – Aula Magna
09:30–11:30 Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori:
– prof. univ. dr. Raluca Dimitriu
– lector univ. dr. Monica Gheorghe

1. prof. univ. emerit dr. Ion Traian Ștefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, membru fondator „Revista română de dreptul muncii” – Câteva soluții criticabile din practica judecătorească referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă

2. prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu, Universitatea din București, Facultatea de Drept – O soluție fals solomonică? Reflecții pe marginea Deciziei nr. 956/2012 a Curții Constituționale privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 149 și art. 151 din Legea nr. 263/2010

3. prof. univ. dr. Magda Volonciu, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, avocat – Baroul București – Efectele dispozițiilor de protecție cuprinse în O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului

4. prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti – Provocări ale sindicalismului românesc actual
11:30–12:00 – Pauză
12:00–14:00 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori:
– prof. univ. dr. Magda Volonciu
– conf. univ. dr. Marioara Țichindelean

5. lector univ. dr. Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Decanul Facultății de Drept – Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii

6. prof. univ. dr. Ovidiu Ținca, Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept – Comentarii referitoare la modificarea prin acordul părților a unor clauze
din contractul individual de muncă

7. lector univ. dr. Felicia Roșioru, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept – Salariatul – un concept european?

8. inspector-șef Szombatfalvi–Török Francisc, Inspectoratul teritorial de muncă Sibiu – Provocări legislative în lumea schimbătoare a muncii

9. conf. univ. dr. Luminița Dima, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, avocat – Baroul Bucureşti – Soluții jurisprudențiale în domeniul clauzelor de neconcurență

10. conf. univ. dr. Carmen Nenu, Universitatea din Pitești, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat – Baroul Argeș – Perioada de probă. Aprecieri critice asupra unor opinii jurisprudențiale

11. drd. Alexandru Mihai Ionașcu, Universitatea din București, Facultatea de Drept – Agentul de muncă temporară

12. av. dr. Veronica Voinescu, lector univ. dr. Irina Sorica, Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Facultatea de Drept, avocat – Baroul București – Aspecte practice privind modificarea contractului individual de muncă în cazul personalului bugetar
14:00–15:30 – Pauză: prânz la restaurantul Pensiunii Rubin
15:30–20:30 – Prelegeri şi dezbateri – Facultatea de Drept, etaj 1, sala 101

Moderatori:
– lector univ. dr. Felicia Roșioru
– lector univ. dr. Septimiu Panainte

13. conf. univ. dr. Gabriel Uluitu, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti – Soluții eronate ale instanțelor referitoare la modalitatea de executare a dispozitivului unor hotărâri judecătorești pronunțate în soluționarea litigiilor de muncă

14. lector univ. dr. Traian Tunsoiu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
Aplicarea prevederilor art. 56 lit. f) din Codul muncii, în situația în care pedeapsa privativă de libertate se execută cu suspendare

15. lector univ. dr. Loredana Doseanu, Universitatea Agora din Oradea – Încetarea de drept a contractului individual de muncă în ipoteza art. 80 alin. (3) din Codul muncii

16. asist. univ. dr. Ana-Maria Vlăsceanu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, avocat – Baroul Bucureşti – Menținerea drepturilor salariale în cazul transferului de întreprinderi: între rigiditate și flexibilitate

17. lector univ. dr. Monica Gheorghe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept – Considerente privind unele discrepanțe între viziunea asupra concedierii colective existente în legislația internă și normele europene și jurisprudența CJUE în materie

18. lector univ. dr. Radu Gheorghe Florian, Universitatea Agora din Oradea – Revocarea deciziei de concediere. Natura juridică. Efecte.

19. conf. univ. dr. Marioara Țichindelean, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept – Discuții privind competența teritorială a instanțelor judecătorești în soluționarea conflictelor individuale de muncă ale magistraților, asistenților judiciari și grefierilor

20. drd. Cosmin Dorel Andreica, Universitatea din București, Facultatea de Drept
Rolul și importanța Oficiului de mediere și arbitraj al conflictelor colective de muncă

21. drd. Georgiana Enache, Universitatea din București, Facultatea de Drept
Participarea salariaților la procesul decizional. Cazul societății europene

Moderatori:
– conf. univ. dr. Carmen Nenu
– conf. univ. dr. Gabriel Aurelian Uluitu

22. asist. univ. dr. Radu Pătru, Academia de Studii Economice din București, Departamentul de Drept – Observații critice și propuneri de lege ferenda în materia răspunderii disciplinare a salariaților

23. conf. univ. dr. Radu Răzvan Popescu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, avocat – Baroul București – O scurtă analiză a jurisprudenței europene actuale în materia nediscriminării pe criteriul sexului în raporturile de muncă

24. drd. Cosmin Dorel Andreica, Universitatea din București, Facultatea de Drept
Rolul și importanța Oficiului de mediere și arbitraj al conflictelor colective de muncă

25. drd. Georgiana Enache, Universitatea din București, Facultatea de Drept
Participarea salariaților la procesul decizional. Cazul societății europene

Moderatori:
– conf. univ. dr. Carmen Nenu
– conf. univ. dr. Gabriel Aurelian Uluitu

26. asist. univ. dr. Radu Pătru, Academia de Studii Economice din București, Departamentul de Drept – Observații critice și propuneri de lege ferenda în materia răspunderii disciplinare a salariaților

27. conf. univ. dr. Radu Răzvan Popescu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, avocat – Baroul București
O scurtă analiză a jurisprudenței europene actuale în materia nediscriminării pe criteriul sexului în raporturile de muncă

* pentru mai multe detalii:
– conf. univ. dr. Marioara Tichindelean – tmsib@yahoo.com
– lector univ. dr. Monica Gheorghe – monica.gheorghe@ulbsibiu.ro