[ Cum a fost ] Reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei în perspectivă europeană (ed. 1) / 10-11 noiembrie 2016, Chișinău

Cum a fost

În perioada 10–11 noiembrie 2016 s-au desfășurat la Chișinău lucrările primei ediţii a
Forumului România-Republica Moldova în domeniul justiţiei -„Reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei în perspectivă europeană”, Institutul Naţional al Magistraturii fiind reprezentat de către proc. Nelu Ciobanu, director adjunct.

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Justiției din România în parteneriat cu Ministerul Justiției din Republica Moldova, la forum fiind invitați reprezentanții principalelor instituții din domeniul justiției din cele două state. Forumul își propune să reprezinte principala platformă de comunicare în domeniul justiției, care să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale în acest domeniu.

În cadrul acestei prime ediţii, au fost abordate teme vizând reforma judecătorească din perspectiva îmbunătăţirii accesului la justiţie, optimizarea hărţii instanţelor judecătoreşti, răspunderea disciplinară, gestionarea aleatorie a dosarelor. De asemenea, au fost dezbătute, din perspectivă europeană, aspecte vizând reforma parchetelor, prevenirea şi combaterea corupţiei, integritatea şi transparenţa justiţiei. Cu aceeași ocazie, între reprezentanţii consiliilor judiciare din România şi Republica Moldova a avut loc o întâlnire de lucru, în cadrul căreia au fost stabilite principalele coordonate privind continuarea schimbului de bune practici în domeniul justiţiei şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare interinstituţională în domeniul pregătirii iniţiale şi continue a judecătorilor şi procurorilor, transparenţei şi integrităţii sistemului judiciar.

Partea română şi-a reafirmat întreaga deschidere şi suportul necesar asigurării unui parcurs european al justiţiei din Republica Moldova.

Evenimente conexe