1,327 citiri

Exercitarea dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse în societatea civilă / 15-17 noiembrie 2016, București

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” din BucureștiComisia pentru Drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) și Centrul European pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2014+ organizează conferință

Exercitarea dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse în societatea civilă

București, Palatul Parlamentului

15-17 noiembrie 2016

Programul sesiunii
15 noiembrie 2016 – Primirea invitaților*
16 noiembrie 2016 – Desfășurarea lucrărilor conferinței
9:30–10:00 – Înregistrarea participanţilor
10:00-10:15 – Deschiderea oficială a lucrărilor

Secțiunea 1
10:15 -12:00 – Prelegeri şi dezbateri- Egalitate de șanse și nediscriminare în justiție și politică
12:00–12:30 – Pauză de cafea

Secțiunea 2
12:30–14:00 – Egalitatea de şanse în viaţa de zi cu zi. Prevenirea și combaterea faptelor comise din ură
14:00 –  Cocktail – Lunch  (P level)

Secțiunea 3
14:30–16:00 – Prelegeri și dezbateri. Egalitate de șanse și nediscriminare în învățământ și pe piața muncii *
17 noiembrie 2016 – Concluzii; Închiderea conferinței

1. Dr. IUSEIN IBRAM, Preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – Aspecte privind situaţia minorităţilor naţionale în România la început de mileniu. Cuvânt de bun venit.
2. Prof. univ. dr. CORINA ADRIANA DUMITRESCU, Președintele Senatului Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir”, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – Titlu rezervat
3. Dr. CSABA FERENC ASZTALOS, Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – Titlu rezervat
4. Dr. MIHAI-VIOREL FIFOR, senator – Orașul inteligent- multiple valențe pentru o viață mai bună în interesul cetățenilor
5. Prof. univ. dr. MOMCILO LUBURICI, Președinte, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – Titlu rezervat
6. Deputat TAMARA DORINA CIOFU (MD), vicepreşedintă a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, preşedintă a Subcomisiei  pentru egalitate de tratament şi nediscriminare – Participarea femeilor la viaţa politică- o provocare cu multe faţete
7. Drd. SORIN IOAN ROMAN, deputat, Secretar al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Preşedintele Subcomisiei pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate – Singurătatea  societăţii civile de azi! Consideraţii sociologice şi antropopogice
8. Drd. DOREL–GHEORGHE CĂPRAR, deputat secretarComisia pentru afaceri europene, Camera Deputaţilor, drd. MIRCEA LUPU, consilier, Comisia pentru drepturile omului, Camera Deputaţilor – Reglementări europene în domeniul migraţiei  şi al azilului
9. Prof. univ. dr. DUMITRU MAZILU, Membru al Academiei Central – Europene de Științe, Arte și Litere – Combaterea discriminărilor, care au atins cote îngrijorătoare, între bogații și săracii lumii – obiective prioritare ale tuturor instituțiilor abilitate la nivel național, european și global
10. Conf. univ. dr. TITUS CORLĂȚEAN, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Regimul juridic al cetățenilor străini și apatrizilor din România în lumina constituției și normelor de drept internațional public
11. Prof. univ. dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU, membru titular al Academiei Internaţionale de Drept Comparat – Paris, Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului – Aplicarea legislației antidiscriminare față de femei
12. Prof. univ. dr. CRISTIAN JORA, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Cauze exoneratoare de răspundere, conform reglementărilor actualului Cod Civil
13. Prof. univ. dr. NICOLETA DIACONU, Univesitatea ”Spiru Haret” – Coordonatele juridice interne și internaționale ale dreptului la educaţie
14. Conf. univ. dr. DAVID BOGDAN, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Dimensiunea juridică europeană a arestării preventive
15. Lect. univ. dr. COSTEL CHITEȘ, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” București – Susţinerea nediscriminării, prin cunoaşterea contribuţiei popoarelor la dezvoltarea ştiinţei
16. Lect. univ. dr. CRISTINA ANCA PĂIUȘESCU, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Conceptul egalitǎţii de şanse – la graniţa dintre oportunitǎţi egale şi ”discriminarea pozitivǎ”
17. ADRIAN RELU TĂNASE, Director executiv adjunct, Direcția de evidență a persoanelor Buzău; COSTIN ROTĂRESCU, profesor – Managementul neconstituţional şi discriminatoriu al dovedirii plagiatului în România
18. Dr. CĂTĂLINA-ADRIANA IVĂNUȘ, Academia De Studii Economice, Departamentul Drept – Modalități alternative de soluționare a cazurilor de discriminare pe criteriul de sex
19. Prof. univ. dr. FLORIAN RĂPAN, Decan, Facultatea de Științe Politice, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Globalizarea în dinamica mediului de securitate actual
20. Lect. univ. dr. ALICE MARIA CRISTINA ZDANOVSCHI, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Principiul nediscriminării și achizițiile publice
21. Lect. univ. dr. VIOREL SÎRCA, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Cluj Napoca – Inegalitatea de şanse în cazul copiilor de emigranţi: plecarea părinţilor la muncă peste hotare şi consecinţele psiho-sociale asupra copiilor rămaşi acasă
22. Student TEODORESCU ANDREI ALEXANDRU, student SILVIA SAVIANA MIHĂILESCU, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Consecințele economice ale discriminării
23. Lect. univ. dr. WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Abordare comparativă a principiului caracterului echitabil și termenului rezonabil al procesului penal cu alte principii ale procesului penal
24. Mediator MIHAELA DOCAN – Medierea-necesitate şi normalitate la 10 ani de la apariţia legii 192/2006 privind avantajele medierii şi organizarea profesiei de mediator

SECȚIUNEA 2. Egalitatea de şanse în viaţa de zi cu zi. Prevenirea și combaterea faptelor comise din ură

1. Prof. univ. dr. CRISTIAN SORIN DUMITRESCU, Senator, Vice-Președinte, Senatul României – Titlu rezervat
2. Prof. univ. dr. MĂDĂLINA TOMESCU, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Considerații privind egalitatea  de şanse între realitate și deziderat în societatea românească 
3. MICHAIL BEIS, Head of the Department for FRA Reports, Fundamental Rights AgencyViena. AUSTRIA – The Fundamental Rights Agency Report on 2016
4. Lect. univ. dr. ALINA DUDUCIUC, Școala Națională de Științe Politice și Administrative – Stereotypes of ageing: a content analyses on the Romanian online media advertising (Femeia and Formula As magazines)
5. Drd. ALEXANDRA BUCURȘcoala Națională de Studii Politice și Administrative – Protejarea drepturilor omului în contextul migrației
6. Lect. univ. dr. VICTORIA CRISTIEAN, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Respectarea demnității umane – principiu definitoriu pentru statul de drept
7. Drd. SONIA STOICA, Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Corelaţii între evoluţia managementului urban şi  evoluţia societăţii. Asigurarea şi protejarea interesului public
8. Conf. univ. dr. ADRIAN STOICA, Academia de Studii Economice, București – Asigurarea unei mobilităţi urbane optime – condiţie obligatorie pentru asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi cetăţenii
9. Lect. univ. dr. MARCELA MONICA STOICA, Facultatea de Științe Politice, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – The Debates on the Future of the European Union. The Precarious Communication between Leaders and Citizens
10. Dr. MARCELA MONICA STOICA, consilier, Deputat vicepreşedinte TAMARA DORINA CIOFU, M.D. Comisia pentru drepturile omului, Camera Deputaţilor – Strategii pentru creşterea participării femeilor în viaţa politică
10. SAMERA MSALMEH, Vice president of The National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces – The Status of Syrian Women, Their Future
11. Conf. univ. Dr. MARIA CERNAT, Facultatea de Științe Politice, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Who are the worst enemies of human rights? Populist leaders versus social inequalities
12. Lect. univ. dr. RALUCA ȘTEFANIA SUCIU, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, București – Stereotipuri și clișee de gen în clasificarea ocupațiilor din România (cor)
13. Lect. univ. dr. GIANINA RADU, Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” – Egalitatea armelor în procesul penal
14. Conf. dr. RAMONA MIHĂILĂ, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Bucureşti – Discriminatory Laws In Nineteeth-Century Romanian Society As Reflected In Literature
15. Prof. MIHAELA IOANA SCARLAT, MA – Martha Nussbaum, o militantă de geniu împotriva discriminării globale
16. Drd. ADRIANA FIROIU, Institutul Diplomatic Român – ”Copiii” Saharei Occidentale
17. Conf. univ. dr. DRAGOȘ MARIAN RĂDULESCU, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Medierea metoda de “dezamorsare” a conflictelor sociale

SECȚIUNEA 3. Egalitate de șanse și nediscriminare în învățământ și pe piața muncii

1. Prof. univ. dr. OCTAVIA COSTEA, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”; Conf. univ. dr. CONONA PETRESCU, Facultatea de Științe ale Educației,  Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Vectori ai egalităţii de şanse în educaţia timpurie
2. Dr. ANTON PARLAGI, profesor asociat, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Discriminarea prin sexism vs. integrarea prin sexualism
3. Assoc. Prof. Dr. HASAN ARSLANCanakkale Onsekiz Mart University, Turkey, OSMAN FERDA BEYTEKINAssociate Professor Ph.D. Ege University, Faculty of Education, Izmir, Turkey – The Importance of Subliminal Messages in Education
4. OSMAN FERDA BEYTEKIN, Associate Professor Ph.D. Ege University, Faculty of Education, Izmir, TurkeyAssoc. Prof. Dr. HASAN ARSLANCanakkale Onsekiz Mart University, Turkey – Lifelong Learning Perspective As A Policy Of Equity In Education
5. Drd. MIHAELA OLTEANU, jurist, Inspectoratul Școlar al Municipiului București – Norme de conduită ce trebuie întreprinse în învățământul primar – șanse egale pentru toți copiii
6. Senior Assistant Professor Dr. VED PAL SINGH DESWAL, Faculty of Law, Maharshi Dayanand University Rohtak (Haryana), India – Good governance as a tool of non discrimination: glimpses from India
7. Conf. univ. dr. MARIN TUDOR, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Incluziunea socioeconomică privind etnia roma
8. Drd. CAZAN-BĂLAȘA MĂDĂLINA, Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” – Exercitarea și protejarea drepturilor omului prin intermediul structurilor și instituțiilor juridice din românia și din cadrul Uniunii Europene
9. Conf. univ. dr. ANCUȚA GEANINA OPRE, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”; SIMONA ȘANDRU, Autoritatea pentru Protecția Datelor Personale – Accesul liber și egal la informații publice prin instrumente specifice guvernării electronice
10. Asociația ”Ai voință, Ai putere” Mun. Oltenița, Jud. Călărași – Egalitatea de șanse și nediscriminare. Egalitatea de șanse și de tratament
11. Lect. univ. dr. DANIEL DUȚĂ, Institutul Teologic Adventist, Cernica, Jud. Ilfov – Comportamentul spiritual exprimat prin geneza tăcerii
12. Lect. univ. dr. RAMONA ELENA ANGHEL, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Discriminarea în școală – o perspectivă psihologică
13. Prof. GEORGETA-GABRIELA SINGUREANU, prof. ILEANA MARIN, Școala Gimnazială nr.1 Ghimpați, județul Giurgiu – Școala este șansa mea”- Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii
14. Cercetător IOANA ANCA IANCU, Institutul Român pentru Drepturile Omului – Discriminarea în muncă
15. Lect. univ. dr. MIHAELA STERIAN, lect. univ. dr. ADINA PETRUȚA PAVEL, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, București – Analiza diferenţelor de salarizare  între sectorul privat şi cel public
16. Drd. VALENTINA FLORINA NICOLAE , Academia de Studii Economice, București – Relația individ – comunitate, în fapte
17. ROXANA IORDACHE LOSTUN – Rolul copiilor soldați din zonele vulnerabile

Detalii și informații suplimentare: nedes.conference@ucdc.ro

Evenimente conexe