744 citiri

Importanţa resurselor electronice în metodologia de cercetare a dreptului Uniunii Europene / 11 noiembrie 2016, Târgu-Jiu

Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu organizează conferința

Importanţa resurselor electronice în metodologia de cercetare a dreptului Uniunii Europene

Târgu-Jiu, Universitatea Constantin Brâncuși, Facultatea de Științe Juridice, Amfiteatrul Teofil Pop

11 noiembrie 2016, ora 13:00

Speaker: dl. prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru.

Metodologia cercetării dreptului se bazează într-o etapă inițială pe sursele directe, cum ar fi legislația sau jurisprudența. Importanța accesului la sursele originare, la izvoare, este esențială pentru înțelegere. Deşi „cărțile din cărți se scriu” – se afirmă uneori, aportul științei dar și al instrumentelor recente, al metodelor de cercetare – metoda comparativă sau metoda cantitativă, de exemplu – ne pune în fața unei evidențe: nu putem renunța la acribia studierii practicii judiciare şi a legii. Studierea legislaţiei este azi dificilă, chiar în condiţiile unor programe informatice („softuri”) legislative bine echipate (iDrept, legalis), întrucât „legea” nu este doar actul normativ actualizat, dar şi cuprinde deseori şi alte realităţi – alte reglementări naţionale şi internaţionale precum şi jurisprudenţa europeană. Jurisprudenţa europeană presupune două elemente: Uniunea Europeană, pe de o parte, respectiv jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene – şi Consiliul Europei, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Conferinţa valorifică rolul accesului la sursa directă, respectiv site-ul Curţii de Justiţie (http://curia.europa.eu/), site-ul cu legislaţia şi publicaţiile UE (http://eur-lex.europa.eu/), şi site-uri utile din România – iaduer.ro şi rolii.ro.

Programul Metodologia cercetării în dreptul Uniunii Europene este realizat în parteneriat de Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, CDCIP – Centrul de Drept Constituțional și Instituții Publice din cadrul Facultății de Drept a Universității din București și Asociația Forumul Judecătorilor din România.

Evenimente conexe