1,023 citiri

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României / 19 noiembrie 2016, Bacău

Curtea de Apel Bacău, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi Baroul Bacău, cu participarea INPPA București organizează seminarul de pregătire profesională

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Bacău, Universitatea George Bacovia, Aula Universității, str. Pictor Aman nr. 96

19 noiembrie 2016

 

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

Program
Sâmbată, 19 noiembrie 2016
09:00-09:30 Înregistrarea participanților
09:30-12:30 Dezbateri drept penal şi drept procesual penal
12:30-13:30 Pauză
13:30-16:30 Dezbateri drept civil şi drept procesual civil

La dezbateri vor participa:
Drept penal și procedură penală
Dl. Adrian FINICĂ – judecător la Secția Penală a Curții de Apel Bacău
Tema: Aspecte privind procedura de cameră preliminară. Noutăţi legislative.Jurisprudenţa şi incidenţa deciziilor de neconstituţionalitate.
Dl. procuror Alexandru POROF – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
Tema: Asistenţa juridică în cursul urmăririi penale. Consideraţii generale.
Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte U.N.B.R., – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public
Tema: Tehnici speciale de investigare.
Dl. av. dr. avocat Mihai Adrian HOTCA – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, lector INPPA
Tema: Aspecte practice privind evaziunea fiscală şi spălarea banilor.
Dl. av. dr. Mircea URSUȚA – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea, lector INPPA
Tema: Sarcina probei în procesul contravenţional

Drept civil și procedură civilă
Dl. Cezar ȘTEFĂNESCU – judecător la Secția a II-a Civilă de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Bacău
Tema: Invocarea nulitaţii absolute întemeiată pe clauze abuzive în contractele bancare
Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Director INPPA
Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat
Domnul av. dr. Horia ŢIŢ – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Director INPPA – Centru Teritorial Iaşi
Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţa şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

Taxa de participare este de 100 lei/persoană şi se achită la sediul Baroului Bacău sau în contul Baroului Bacău nr.RO83RNCB0026030893380001 – deschis la BCR BACAU, CUI : 944491.

Relații suplimentare la sediul Baroului Bacău sau la telefon: 0234.570.468.

Evenimente conexe