Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României / 26 noiembrie 2016, Arad

Baroul Arad în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Arad, Sala de Spectacole a Cercului Militar din Arad, B-dul Decebal, nr. 19

26 noiembrie 2016

10 puncte de pregătire profesională continuă

Program

Secţiunea de drept penal/procesual penal
09:00–9:30 – Înregistrarea participanţilor
9:30–12:30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală
12:30–13:30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept civil/procesual civil
13:30–16:30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

Prezentarea lectorilor:
Penal şi procedură penală:
Av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public
Tema: Tehnici speciale de investigare
Av. dr. avocat Norel NEAGU – conf. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană
Tema: Protecţia penală a intereselor financiare ale UE
Av. dr. Mircea URSUŢA – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea, lector INPPA
Tema: Înlăturarea sancţiunilor complementare. Executarea sancţiunilor contravenţionale

Civil şi procedură civilă:
Av. dr. Traian Cornel BRICIU – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA
Av. dr. Claudiu Constantin DINU – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat
Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC, formator INM
Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite

Taxa de participare este de 150 de lei/persoană şi se achită fie în numerar la sediul Baroului Arad, fie în contul Baroului Arad nr. RO29RNCB0015030328900014 – deschis la BCR sucursala Arad CUI 4143186 .

Pentru relații suplimentare la sediul Baroului Arad sau la telefon 0257.257.421.

Evenimente conexe