10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc / 31 martie 2017, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române organizează sesiunea anuală de comunicări științifice

10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc

Bucureşti, Casa Academiei, Calea 13 septembrie nr. 13

31 martie 2017

La un deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2017), sub impactul transpunerii dreptului UE dreptul românesc a cunoscut numeroase transformări și dezvoltări, manifestate specific la nivelul principiilor și instituțiilor fundamentale, al fiecărei ramuri, al doctrinei și jurisprudenței aferente. Este și perioada în care s-au adoptat și intrat în vigoare noile coduri: civil și de procedură civilă, penal și de procedură penală, fiscal ș.a. și sunt în pregătire alte acte normative complexe (codul administrativ, codul urbanismului ș.a.) ceea ce conturează o reformă majoră în planul dreptului pozitiv.

Toate aceste evoluții impun în mod necesar analize și evaluări teoretice de etapă, care să ofere concluzii valabile pentru interpretarea și aplicarea legii, amendarea și completarea legislației existente, elaborarea de noi acte normative. Este un obiectiv prioritar al cercetării științifice în domeniu, exprimat în cadrul proiectelor și dezbaterilor juridice.

Pentru înscriere vă invităm să transmiteţi formularul de înregistrare până la termenul stabilit (15 ianuarie 2017), la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com.

Lucrările in extenso se vor transmite până, cel mai târziu, la data de 15 februarie 2017, la aceeași adresă de e-mail. Lucrările se redactează în limba română, în limita a 6-8 pagini, în considerarea formatului cerut (Instrucțiuni tehnoredactare), având incluse abstractul și cuvintele cheie, redactate atât în limba română, cât si în limba engleză. Lucrarea in extenso este supusă unui proces de tip double blind peer review, realizat de referenţii ştiinţifici ai sesiunii științifice, în conformitate cu cele mai înalte standarde ştiinţifice internaţionale.

Lucrările acceptate de Comitetul ştiinţific al sesiunii, vor fi notificate ca atare autorilor până la data de 7 martie 2017. Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră şi nu se refac în termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor Comitetului ştiinţific.

Taxa de participare este de 200 lei, se achită pe autor. Un autor va putea participa cu o singură lucrare ca unic autor.

Taxa de participare se achită până la data de 10 martie 2017.

Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinţei, mapa evenimentului, un exemplar din volumul sesiunii (format CD), certificatul de participare, pauza de cafea, prânzul (bufet) şi alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment.

Taxa de participare se achită în contul Institutului de Cercetări Juridice, RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cod fiscal 4433910, cu menţiunea „taxă sesiune științifică_2016”, urmat de numele autorului. Plata se poate efectua şi prin oficiile poştale (mandat poştal).

Înregistrarea în conferinţă va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail: icj_conferinte@yahoo.com a dovezii de plată a taxei, scanată și salvata ca fișier pdf (de exemplu: Popescu.C._taxa), cu menţiunea ” Taxă sesiune ICJ” .

Plata taxei de participare, înainte de notificarea acceptării lucrării, nu garantează acceptarea şi publicarea articolului şi nici nu va fi returnată în caz de neacceptare a articolului.


Program
9-9:30 Primirea şi înregistrarea participanţilor la Sesiune
9:30-10:30 Deschiderea sesiunii, Sala de marmură (parter – S1)
Cuvânt de deschidere
prof. univ. dr. Mircea DUŢU, directorul Institutului de Cercetări Juridice “Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Plen
➢ Evoluţii și involuţii ale unor instituţii juridice în urma aderării României la Uniunea Europeană
Keyspeaker: prof. univ. dr. Marilena ULIESCU, Cercetător ştiinţific emerit Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
➢ Raporturile constituţionale dintre autorităţile publice. Unele reflecţii
Keyspeaker: prof. univ. dr. Dana APOSTOL-TOFAN, Cercetător ştiinţific gr.I Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
➢ Teorie și tehnică în procesul de creare și explicare a dreptului (penal) român.
Keyspeaker: dr. Tudor AVRIGEANU, Cercetător ştiinţific gr.II Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
10:30-10:50 Pauza de cafea
10:50-13:30 Prezentări pe secţiuni
13:30-14:30 Pauza de prânz
14:30-17:00 Prezentări pe secţiuni

Program secțiuni
Drept Privat I, Centrul ”Pierre Werner” (Sala 202, parter)

Moderatori
prof. univ. dr. Marilena ULIESCU, Cercetător ştiinţific emerit Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
lect. univ. dr. Bogdan PĂTRAŞCU, Cercetător ştiinţific gr. II – Coordonator al Departamentului de Drept Privat „Traian Ionaşcu”, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române

1. SUPRAVIEŢUIREA UNOR CLAUZE ÎN CAZUL ÎNCETĂRII (DESFIINŢĂRII) CONTRACTULUI
prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, Rector, Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti
2. UNELE ASPECTE REFERITOARE LA REGLEMENTĂRILE ART. 1141-1142 DIN CODUL CIVIL CU PRIVIRE LA EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI FORŢATĂ ASUPRA AMINTIRILOR DE FAMILIE
prof. univ. dr. Cristian JORA, Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti;
Consilier juridric (drd) Elena MAKKAI
3. ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ – FACTOR DE DINAMIZARE A PROCESULUI DE ÎNNOIRE LEGISLATIVĂ, CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA DREPTULUI PRIVAT ROMÂN
conf. univ. dr. Ilioara GENOIU, Facultatea de Drept şi Ştiinte Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte
lect. univ. dr. Bogdan PĂTRAŞCU, Cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
4. PRINCIPIUL IREVOVABILITĂŢII DONAŢIILOR
Lect. univ. dr. Victor MARCUSOHN, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti
5. RĂSPUNDEREA EXTRACONTRACTUALĂ ÎN JURISPRUDENŢA CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE
conf. univ. dr. Andrei DUȚU-BUZURA, Facultatea de Administraţie Publică – SNSPA
6. FINALITATEA RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE. REPARAREA PREJUDICIULUI
drd. Florin-Octavian BARBU, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
7. EVOLUŢII CONTRADICTORII ÎN DREPTUL EUROPEAN AL CONTRACTELOR
dr. Sache NECULAESCU, prof. univ. emerit, Universitatea „Valahia” din Târgovişte Cercetător ştiinţific de onoare, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
8. EVOLUTIA DREPTULUI DE PROPRIETATE
consilier juridic Adela PÎRLICĂ, Colegiul Consilierilor Juridici Timișoara
9. O MĂSURĂ ÎN INTERESUL COPIILOR?
dr. Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU, Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
10. CARACTERUL IMPERATIV AL OBLIGAŢIEI LEGALE DE ÎNTREŢINERE. UNELE CONSECINŢE ÎN DREPTUL PENAL
Mihaela-Gabriela BERINDEI, Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
11. CONSIDERAŢII PRIVIND APLICAREA REGULAMENTELOR UNIUNII EUROPENE ÎN MATERIA REGIMURILOR MATRIMONIALE REGLEMENTATE ÎN DREPTUL ROMÂNESC
dr. Oana-Florentina ISPAS
12. DESPRE CAPACITATEA MATRIMONIALĂ A MINORULUI
judecător (drd.) Silvia IOSA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
13. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT ÎNTRE TEXTUL BIBLIEI ȘI CODUL CIVIL. CĂSĂTORIA
prof. univ. dr. Liviu-Bogdan CIUCĂ, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi
14. UNELE CONSIDERAŢII ASUPRA EVOLUŢIEI DREPTULUI DE A-ŢI DETERMINA FELUL PROPRIILOR FUNERALII ÎN ROMÂNIA
asistent univ. (drd.) Silviu-Dorin ȘCHIOPU, Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania” din Brașov
15. CROCHIUL DREPTULUI DE AUTOR SUB PENELUL INTERNETULUI. REPERE JURISPRUDENŢIALE LA 10 ANI DE LA ADERAREA ROM NIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
conf. univ. dr. Maria DUMITRU-NICA, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Universitatea “Ștefan cel Mare“, Suceava LLM
Despina-Martha ILUCĂ, Consilier juridic, Veolia Energie Iași S.A.

***

Drept Privat II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, (Sala 4257, et.4)

Moderatori
prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU, Cercetător ştiinţific gr. I Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. univ. dr. Gheorghe BUTA, Cercetător ştiinţific gr. I Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

1. CÂTEVA ASPECTE PRIVIND IMPACTUL DREPTULUI UNIUNII EUROPENE ASUPRA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN
prof. univ. dr. Gheorghe BUTA, Cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
2. UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND EFECTELE RECUNOAŞTERII AUTORITĂŢII DE LUCRU INTERPRETAT A HOTĂR RILOR CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE ASUPRA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL ROMÂN
Consilier juridric Maria-Magdalena CARDIȘ, Societatea de Servicii de Investiţii Financiare ROMINTRADE S.A
3. EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII CU PRIVIRE LA EVOCAREA FONDULUI DE CĂTRE INSTANŢA DE APEL ÎN MATERIE CIVILĂ
Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
4. EVOLUŢIA LEGISLAŢIEI PRIVIND DOBÂNDA PENTRU OBLIGAŢIILE BĂNEȘTI
conf. univ. dr. Nora Andreea DAGHIE, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
5. CÂTEVA CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA IMPACTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA SOCIETĂŢII (COMERCIALE) REGLEMENTATE DE LEGEA NR. 31/1990
lect. univ. dr. Dragoş DAGHIE, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
6. MODALITATEA ÎN CARE PREVEDERILE EUROPENE ÎN MATERIA DREPTULUI CONSUMULUI SUNT TRANSPUSE ÎN JURISPRUDENŢA ROMÂNĂ
asistent univ. dr. Ioana Veronica VARGA, Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Drept
7. OPINII PRIVIND CONDIŢIILE PENTRU ADMISIBILITATEA ORDONANŢEI PREȘEDINŢIALE
drd. Marius Ionel NICOLAU, Judecătoria Sibiu
8. PROCEDURA RIDICĂRII SECHESTRULUI ASIGURĂTOR DUPĂ SOLUŢIONAREA DOSARULUI PENAL POTRIVIT PROCEDURII CIVILE
av. Mariana STAN, Avocat, Baroul București
9. ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT LA 10 ANI DE LA ADERAREA ROM NIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Daniel ASSAD, Voluntar, Centrul European Europe Direct Romania
10. RESTRÂNGEREA NEGOCIERII COLECTIVE. UN DIAGNOSTIC
prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU, Cercetător ştiinţific gr.I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Academia de Studii Economice, Bucureşti
11. NECESITATEA UNOR REGLEMENTĂRI CORESPUNZĂTOARE A FORMELOR DE MUNCĂ ATIPICĂ ÎN ROMÂNIA
prof. univ. dr. Dan ȚOP, Universitatea ”Valahia” din Târgovişte
12. SPECIFICITATEA DIALOGULUI SOCIAL ÎN CONTEXTUL ACTUAL
conf. univ. dr. Lidia SECELEANU, Universitatea „Hyperion”, București
13. ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE CU LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND PROTECŢA SALARIAŢILOR ÎN CAZUL TRANSFERULUI DE ÎNTREPRINDERE
Anca-Verginica LĂCRARU (ALDESCU) Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

***

Drept Public, Sala de Consiliu a Institutului de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” (Sala 267, parter)

Moderatori
prof. univ. dr. Dana TOFAN, Cercetător ştiinţific gr.I – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
conf. univ. dr. Alexandrina ŞERBAN, Cercetător ştiinţific gr.II – Coordonator al Departamentului de Drept Public „Vintilă Dongoroz” al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române

1. DESPRE DREPT ȘI COMUNICARE ÎN SPIRITUALITATEA EUROPEANĂ
prof. univ. dr. Ion CRAIOVAN, Cercetător ştiinţific de onoare, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
2. CONSIDERAŢII PRIVIND IMPACTUL CULTURII JURIDICE EUROPENE ASUPRA DREPTULUI ROMÂNESC, ÎN URMA ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
lect. univ. dr. Claudiu Ramon BUTCULESCU Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
3. PROCEDURA DE LEGIFERARE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE VS. PROCEDURA DE LEGIFERARE ÎN DREPTUL ROMÂNESC
prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU, Academia de Studii Economice Bucureşti
4. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE JUSTIŢIE ÎN ACCEPŢIUNEA LUI HEGEL
conf. univ. dr. Emilian CIONGARU, Cercetator ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane; Universitatea ”Bioterra”, București
5. REFLECTAREA DECALOGULUI ÎN DREPTUL ROM N ACTUAL
lect. univ. dr. Mihail NIEMESCH, Facultatea de Drept, Universitatea ”Titu Maiorescu” Bucuresti Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
6. RAŢIONALIZAREA PARLAMENTARISMULUI
conf. univ. dr. Alexandrina ŞERBAN, Cercetător ştiinţific gr.II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
7. CERINŢA PREVIZIBILITĂŢII LEGII. ABORDĂRI ÎN PRACTICA CURŢII CONSTITUŢIONALE ŞI INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI
Gabriel RADU, Consilier, Instituția Avocatul Poporului
8. EGALITATEA ÎN DREPTURI A CETĂŢENILOR ȘI NEDISCRIMINAREA ÎN SISTEMUL CONSTITUŢIONAL ROM N – ASPECTE SELECTIVE
conf. univ. dr. Nicolae PAVEL, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, Cercetator ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
9. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ÎN CEI 10 ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
dr. Andrei CONSTANTIN Cercetator științific gr.III, Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
10. ACCESUL LIBER LA JUSTIŢIE ÎN DREPTUL ROMÂNESC ACTUAL
av. dr. Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU, Cercetator ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
11. REGIMUL JURIDIC APLICABIL ORDONANŢELOR GUVERNULUI. UNELE REFLECŢII
prof. univ.dr. Dana TOFAN Cercetător ştiinţific gr.I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
12. REFLECŢII CU PRIVIRE LA ATRIBUŢIILE PREFECTULUI ÎN MATERIA AJUTORULUI DE STAT
dr. Irina ALEXE, Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
13. EVOLUŢIA LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL PARTICIPĂRII PUBLICE, TRANSPARENŢEI DECIZIONALE ȘI ACCESULUI LIBER LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC DUPĂ ADERAREA ROM NIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
lect. univ. dr. Viorel MIULESCU Asociația Română de Filosofie Socială și Filosofia Dreptului
14. EXAMEN DE PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN DREPTUL URBANISMULUI
dr. Dumitru DOBREV, Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

***

Drept Internaţional Public și Drept European, Sala „Costin C. Kirițescu – Pierre Werner” (Sala 228, parter), Institutul Naţional de Cercetări Economice

Moderatori
prof. univ.dr. Dumitra POPESCU, Cercetător ştiinţific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. univ. dr. Mihai ŞANDRU, Cercetător ştiinţific gr.II, Coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române

1. ROLUL NORMELOR EUROPENE ÎN CONTROLUL DE CONSTITUŢIONALITATE
prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției, Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
lect. univ. dr. Marieta SAFTA, Universitatea ”Titu Maiorescu” din București; Prim magistrat, Curtea Constituţională
2. ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND APLICAREA DIRECTĂ A DREPTULUI UNIUNII EUROPENE ÎN ORDINEA JURIDICĂ NAŢIONALĂ
prof. univ. dr. Nicoleta DIACONU, Facultatea de Stiinte Juridice, Politice si Administrative, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti Profesor asociat, Academaia de Poliție ”Al.Ioan Cuza”, București
3. TRATATUL DE LA LISABONA – ETAPĂ IMPORTANTĂ ÎN DEZVOLTAREA UNIUNII EUROPENE
prof. Alexandra CHIRIŢĂ, Fundația pentru dezvoltare umană – Filiala Ploiești
4. SUPREMAŢIA CONSTITUŢIEI ÎN CONTEXTUL PRINCIPULUI PRIORITAŢII DREPTULUI UNIUNII EUROPENE
lect. univ. dr. Marius ANDREESCU, Universitatea din Pitești; Judecător, Curtea de Apel, Piteşti
5. EVOLUTIA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII PE FONDUL MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE DE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE
lect. univ. dr. Angelica COBZARU, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică, Bucureşti
6. MODIFICĂRI LEGISLATIVE ESENŢIALE ADOPTATE DUPĂ ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
prof. univ. dr. Augustin FUEREA, Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Universitatea ”Nicolae Titulescu” București
7. UN BILANŢ AL TRIMITERILOR PRELIMINARE ADRESATE DE INSTANŢE JUDECĂTOREȘTI DIN ROM NIA LA 10 ANI DE LA ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
prof. univ. dr. Mihai ŞANDRU, Cercetător ştiinţific gr.II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române Judecător,
Dragos Alin CĂLIN, Judecător, Curtea de Apel București Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Constantin Mihai BANU, Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
8. CÂTEVA CONSIDERAŢII REFERITOARE LA TRIMITERILE PRELIMINARE CĂTRE CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE, FORMULATE DE CURŢILE CONSTITUŢIONALE ALE STATELOR MEMBRE
dr. Simona-Maya TEODOROIU, Cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
lect. univ. dr. Marieta SAFTA, Universitatea ”Titu Maiorescu” din București; Prim magistrat, Curtea Constituţională
9. DREPTUL LA UN REMEDIU EFECTIV ȘI LA UN PROCES ECHITABIL ÎN JURISPRUDENŢA ACTUALĂ A CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE
asist. univ. dr. Anelis Vanina ISTRĂTESCU, Universitatea „Spiru Haret” București, Formator, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (INPPA) Bucuresti
10. INFLUENŢA JURISPRUDENŢEI CURŢII EUROPENE DE JUSTIŢIE ASUPRA DREPTULUI ROMÂNESC
Viorel TATU, Doctorand, Academia de Studii Economice, București
11. NOILE MIJLOACE JURIDICE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA FRAUDEI ȘI EVAZIUNII FISCALE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE ȘI LA NIVEL INTERNAŢIONAL. IMPACTUL ASUPRA DREPTULUI NAŢIONAL
dr. Arina-Nicoleta DRAGODAN, Cercetător postdoctorat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”
12. 10 ANI DE LA ADERAREA ROM NIEI LA UNIUNEA EUROPENĂ, 6 LUNI DE LA BREXIT – QUO VADIS?
consilier juridic Alexandra STĂNCIULESCU, Institutul Cultural Român
13. IMPACTUL EVOLUŢIEI REGLEMENTĂRILOR EUROPENE ASUPRA ADOPTĂRII EURO ÎN ROMÂNIA
conf. univ. dr. Roxana-Daniela PĂUN, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
14. SPRE O EXTINDERE A CATEGORIEI DREPTURILOR OMULUI IN SECOLUL XXI: CATEGORIA A V-A A DREPTURILOR OMULUI. CONCEPTUL JURIDIC DE „UMANITATE VIITOARE”
dr. Mădălina-Virginia ANTONESCU, Cercetător ştiinţific, Institutul Diplomatic Român
15. SECURITATEA NAŢIONALĂ – TEMEI AL RESTRÂNGERII EXERCITĂRII UNOR DREPTURI ȘI LIBERTĂŢI FUNDAMENTALE
Conf. univ. dr. Ina-Raluca TOMESCU, Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu; Cercetator ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
16. DREPTUL ROMÂNESC FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU DREPTUL INTERNAŢIONAL AL INVESTIŢIILOR STRĂINE. MISIUNEA IMPLICĂRII DREPTULUI EUROPEAN
av. Cristina Elena POPA, Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” Chartered Institute of Arbitrators – European Branch și Vienna International Arbitral Centre
17. RETRAGEREA VOLUNTARĂ SAU EXCLUDEREA UNUI STAT DIN UNIUNEA EUROPEANĂ. CONSECINŢELE ASUPRA MODELULUI DE ADMINISTRARE A MEDIULUI
Cristina-Monica KASSAI, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
18. MIJLOCE JURIDICE DE PROTECŢIE A DREPTULUI MEDIULUI ÎN ROMÂNIA
av. Georgiana-Florina IONESCU, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române Baroul București
19. CADRUL JURIDIC EUROPEAN AL PROTECŢIEI MĂRILOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII
Izabela-Mihaela HONCIU, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
20. REGIMUL JURIDIC APLICABIL MICULUI TRAFIC DE FRONTIERĂ ÎN LUMINA REGLEMENTĂRILOR DIN ROM NIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
conf. univ. dr. Laura-Magdalena TROCAN, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea ,,Constantin Brâncusi,, din Târgu-Jiu Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

***

Ştiinţe Penale, Criminologie, Sala de Consiliu a Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” (Sala 4254, et. 4)

Moderatori
conf. univ. dr. Aura PREDA, Cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
dr. Versavia BRUTARU, Cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

1. INSTRUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE FOLOSITE DE LEGIUITORUL ROMÂN ÎN REDACTAREA ȘI ADOPTAREA NOULUI COD PENAL
prof. univ. dr. Ion RISTEA, Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Universitatea ”Agora”, Oradea
2. PARTICIPAREA ROM NIEI LA PROCESUL DE ADOPTARE A ACQUIS-ULUI ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI ȘI AFACERILOR INTERNE
dr. Delia MAGHERESCU, Avocat, Baroul Gorj
3. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI RESPECTAREA DREPTULUI LA VIAŢĂ PRIVATĂ, ÎN CONTEXTUL GARANTĂRII DREPTULUI LA INFORMAŢIE ŞI A LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE
Alina POPESCU, Doctorand, Academia de Studii Economice, București
4. SITUAŢIA JURIDICĂ A MINORULUI INFRACTOR: MAI DIFICILĂ ÎN NOILE REGLEMENTĂRI PENALE?
Lorena Mihaela ZIDARU, Doctorand, Universitatea Bucuresti
5. CONTINUITATE ȘI DISCONTINUITATE ÎN EVOLUŢIA INCRIMINĂRILOR CONTRA ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI. PROPUNERI DE LEGE FERENDA
dr. Maria OPREA, Judecător, Tribunalul Buzău
6. PREVIZIBILITATEA ȘI ACCESIBILITATEA NORMELOR DE DREPT PENAL ÎN VIZIUNEA CURTII EUROPEANE A DREPTURILOR OMULUI
drd. Lorena Gabriela NIȚOIU, Avocat, Baroul Brașov
7. RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DOMENIUL INFORMATIC
Mihnea-Alexandru CERCHEZ, Mediator, SCPM ,,Cerchez & Asociații”
8. 10 ANI DE LA ADERAREA ROM NIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ. IMPACTUL ASUPRA EVOLUŢIEI LEGISLAŢIEI PENALE ROMÂNE
conf.univ.dr. Ion IFRIM, Cercetător ştiinţific gr.II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
9. CONSIDERAŢII PRIVIND MĂSURA PREVENTIVĂ A ARESTULUI LA DOMICILIU
Nicolae BĂBEANU, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
10. JURISPRUDENŢA CEDO PRIVIND NULITĂŢILE ÎN PROCESUL PENAL ROMÂN
Mihai MAREȘ, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române Avocat coordonator, ”Mares/Danilescu/Mares”
11. UNELE ASPECTE PRIVIND CONFISCAREA EXTINSĂ
dr. Ion FLĂMÂNZEANU, Cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
12. ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL CA ŞTIINŢĂ POLITICĂ
dr. Tudor AVRIGEANU, Cercetător ştiinţific gr.II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
13. UNELE OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA EXCESUL NEIMPUTABIL
conf. univ. dr. Oana-Roxana IFRIM, Facultatea de Stiinte Juridice, Politice si Administrative, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
14. ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI PENALE ROM NEȘTI CU DIRECTIVELE UNIUNII EUROPENE
Elena Cristina MARCU, Judecător, Curtea de Apel Constanța
15. DREPT COMPARAT CU PRIVIRE LA EUTANASIE
lect. univ. dr. Mihaela AGHENIŢEI, Facultatea de Drept, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
asistent univ. dr. Niculae GAMENŢ, Facultatea de Drept, Universitatea „Româno-Americană”, Bucuresti Cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Avocat, Baroul București
16. IMPARŢIALITATEA JUDECĂTORULUI – CERINŢĂ A DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL DIN PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ. SOLUŢII JURISPRUDENŢIALE RECENTE
Andrei-Viorel IUGAN, Judecător, Judecătoria Sector 5 București, Universitatea ”Nicolae Titulescu” Bucuresti
17. SOLUŢII COMUNITARE ÎN LUPTA ROM NIEI CU EVAZIUNEA FISCALĂ A MULTINAŢIONALELOR
Constantin NEACȘU, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
18. INFLUENŢA MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE INTERVENITE ÎN MATERIE PROCESUAL-PENALĂ, ÎN ULTIMUL DECENIU, ASUPRA EVOLUŢIEI DREPTULUI PROCESUAL PENAL ÎN ROMÂNIA
prof. univ. dr. Anca-Lelia LORINCZ, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
19. IMPACTUL LEGISLAŢIEI EUROPENE ASUPRA LEGISLAŢIEI PENALE. COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ
Consilier juridic Anca FICA
20. POSIBILE VICII DE CONSTITUŢIONALITATE PRIVIND DREPTUL LA APĂRARE AL ACUZATULUI
(drd.) Dumitru Irinel SAMOILĂ, Avocat, Baroul București
21. COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ ÎN LUMINA JURISPRUDENŢEI RECENTE A CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE
Daniela DEDIU, Procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, Bucureşti Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
22. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI CAMEREI PRELIMINARE, DE LA ADOPTAREA CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ P NĂ ÎN PREZENT. SCURTĂ PREZENTARE
dr. Versavia BRUTARU, Cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
23. CONSIDERAŢII PRIVIND REVIZUIREA HOTĂR RILOR PENALE ÎN CAZUL HOTĂR RILOR CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
dr. Gabriela-Nicoleta CHIHAIA, Judecător, Judecătoria Braşov, Secţia penală
24. EVOLUŢIA JURISPRUDENŢEI EUROPENE POST SCOPPOLA ÎN MATERIA LEX MITIOR. REFLECŢII ASUPRA DREPTULUI PENAL ROMÂN
Ionuţ NEFLIU Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara
25. REFLECŢII CU PRIVIRE LA EFECTELE APLICĂRII DREPTULUI COMUNITAR ÎN MATERIA SUPRAVEGHERII TEHNICE. CONSIDERAŢII TEORETICE ȘI PRACTICE
Valentin TRIF, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române Procuror, Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
26. CONTROVERSE ÎN JURISPRUDENŢĂ CU PRIVIRE LA REZOLVAREA ACŢIUNII CIVILE ÎN PROCESUL PENAL
lect. univ .dr. Denisa BARBU, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea „Valahia” din Targoviste
27. GARANŢII LEGALE PRIVIND BUNA CONDUITĂ A PERSOANEI ACUZATE ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL
drd. Nadia-Claudia CANTEMIR-STOICA, Avocat, Baroul Bucuresti
28. REPERE LEGISLATIVE PRIVIND PROBAŢIUNEA ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE
conf. univ. dr. Aura PREDA, Cercetător ştiinţific gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Facultatea de Stiinte Juridice, Politice si Administrative, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
29. IMPACTUL NORMELOR EUROPENE ASUPRA EVOLUŢIEI DREPTULUI ROM NESC ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA TERORISMULUI
conf. univ. dr. Cristian POPA, Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, Expert
Romeo-Ioan GÂRZ, Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”
30. NECESITATEA ADAPTĂRII CADRULUI JURIDIC NAŢIONAL REFERITOR LA PREVENIREA ŞI COMBATEREA TERORISMULUI ȘI AMENINŢĂRILOR CONEXE, ÎN CONTEXT EUROPEAN
Viorel GHEORGHE, Expert naţional TAIEX
31. AFLAREA ADEVĂRULUI PE BAZĂ DE PROBE LINGVISTICE – REPERE ALE PRACTICII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA PREOCUPĂRII ȘCOLII ROMÂNE
conf. univ. dr. Neculai ZAMFIRESCU, Universitatea Ecologică, București CS III
Ștefania SELEGIAN, Societatea Româna a Cercetătorilor în Strategii Judiciare Centrul de Documentare și Consultanță în Investigații Criminale
32. EVOLUŢIA CRIMINALISTICII ROMÂNEȘTI ÎN PERIOADA POST ADERARE
lect. univ. dr. Vasile STOICA, Universitatea „Dunarea de Jos” Galați, Consilier juridic, SRCF Galați


Comitetul științific
preşedinte: prof. univ. dr. Mircea DUŢU, Director Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. dr. Sofia POPESCU, cercetător științific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. dr. Marilena ULIESCU, cercetător științific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. dr. Dumitra POPESCU, cercetător științific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof.dr. Rodica STĂNOIU, cercetător științific emerit, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. dr. Raluca DIMITRIU CS I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. dr. Dana TOFAN CS I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. dr. Gheorghe BUTA CS I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
prof. dr. Mihai ȘANDRU CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
dr. Tudor AVRIGEANU, M.iur.comp. CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
conf. dr. Alexandrina ȘERBAN CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
conf. dr. Bogdan PĂTRAȘCU CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
conf. dr. Ion IFRIM CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
conf. dr. Aura PREDA CS III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
conf. dr. Versavia BRUTARU CS III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Comitetul de organizare
preşedinte: prof. univ. dr. Mircea DUŢU, director Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
dr. Tudor AVRIGEANU, M.iur.comp. CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
dr. Ion IFRIM CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
dr. Aura PREDA CS III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
dr. Versavia BRUTARU CS III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
dr. Dumitru DOBREV CS III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
drd. Mihaela-Gabriela BERINDEI CS III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
dr. Ion FLĂMÎNZEANU CS III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
dr. Andrei CONSTANTIN CS III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Jr. Rozalia FLĂMÎNZEANU Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Jr. Iolanda VASILE Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
conf. univ.dr. Adrian-Milutin TRUICHICI Universitatea ”Titu Maiorescu”, Facultarea de Drept Cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române


Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, plata efectivă a taxei de participare, program) vă puteţi adresa persoanei de contact, dna. Iolanda Vasile, la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com sau la telefon 021.318.81.06 interior 2.400.