Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti / 17-18 martie 2017, Târgu Mureș

Universitatea Petru Maior în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene organizează în cadrul manifestărilor dedicate celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană conferinţa

Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti

Târgu Mureș, Universitatea Petru Maior, Livezeni nr. 69

17-18 martie 2017, orele 10:00-19:00

Manifestarea este organizată împreună cu profesionişti din domeniul de referinţă prin implicarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor şi are ca scop demonstrarea importanţei protecţiei datelor în mediul de afaceri aşa cum a rezultat din practica administrativă şi jurisprudenţa românească recentă.

Noua reglementare europeană în materia protecției datelor cu caracter personal o reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Pregătirea aplicării acestuia necesită atât dezbateri la nivel academic, precum și diseminarea regulilor sale, la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și la nivelul persoanelor fizice astfel încât să se asigure eficiența acestuia.

Program:
Sesiunea I. 10:00-12:30

Moderator prof. univ. dr. Valerius M. Ciucă
Irina Alexe, Constantin Mihai Banu – De la directivă la regulament în reglementarea la nivelul Uniunii Europene a protecției datelor cu caracter personal
Daniel-Mihail ŞandruDragoş-Alin Călin, Constantin-Mihai Banu – Aplicarea şi interpretarea Directivei 95/46 de către instanţe române. Tipologii şi consecinţe juridice
Cătălin Giulescu – Scopul – element determinant al prelucrării
Nicolae-Dragoş Ploeşteanu – Quis custodiet ipsos custodes? Viziunea în Regulamentul General privind Protecția Datelor
Marius Eftimie – Protecţia datelor cu caracter personal în relaţiile de muncă
Andrei Palade – Protecţia datelor cu caracter personal în contextul măsurilor restrictive impuse de Uniunea Europeană
Andreea Lisievici – Dreptul la portabilitatea datelor potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor

Sesiunea II. 14:00-17:30
Moderator conf. univ. dr. Nicolae Dragoş Ploeşteanu
Valerius M. Ciucă – Virtuţi şi vicii într-un libellus diffamatorius. Evoluţii juridice în serviciul onoarei
Gabriela Zanfir (skype) – Rolul Responsabilului pentru Protectia Datelor conform noului Regulament
Alexandru Georgescu – Protecția datelor cu caracter personal și activitatea de recuperare a creanţelor
Silviu-Dorin Şchiopu – Efectivitatea dreptului de a fi uitat
Bianca LuntraruProtecţia datelor pacienţilor în sistemul medical
Lacrima Rodica BoilăLimitele respectării confidențialității datelor personale dintr-un dosar medical, din perspectiva reglementărilor art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Studiu de caz

Sâmbătă, 18 martie 2017
Sesiunea III. 10:00-12:30

Moderator conf. univ. dr. Ioan Lazăr
Andrei Săvescu (skype) – Raportul cost-beneficiu în protecţia datelor personale. O apreciere juridică
Vlad Bărbat, Mihai Bârloiu, Dan Dragomirescu – Libertatea individuală, viața intimă și protecția oferită într-o Europă a contrastelor
Felix Hodoş – Utilizarea semnăturii electronice şi paradigma drepturilor relative la respectarea vieţii private
Cornelia Bucin – Protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal în activitatea notarială
Andreea Verteş-Olteanu (skype) – Reforma protecţiei datelor şi impactul asupra profilului de consumator
Székely Barnabás Provocări şi consecinţe – Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) din perspectiva sectorului privat

Conferința are loc în același timp cu Concursul național de procese simulate pe Dreptul Uniunii Europene.

În cadrul conferinţei va fi prezentată lucrarea Simona Şandru, ”Protecția datelor personale și viața privată”, Ed. Hamangiu, 2016.

Participarea la conferinţă:
Lucrările înscrise până în data de 20 februarie și acceptate de comitetul științific până în data de 27 februarie vor fi publicate într-un volum dedicat conferinței sau în Revista Română de Dreptul Afacerilor. Lucrările in extenso vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail a conferinței, până la data de 10 martie. Lucrarea trebuie să fie concepută într-o formă originală, să nu fi fost publicată sau prezentată anterior la alte evenimente şi să respecte integral condiţiile de formă solicitate. Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate.

Mai multe detalii la adresa de e-mail: ardae2007@gmail.com.