Litigare strategică pe cauze de tortură și rele tratamente discriminatorii / 10 februarie 2017, Chișinău

Equal Rights Trust (ERT) în parteneriat cu Asociația Promo-LEX organizează atelierul

Litigare strategică pe cauze de tortură și rele tratamente discriminatorii

Chișinău

10 februarie 2017, orele 9:00–18:00

Atelierul de instruire face parte din Proiectul „Combaterea torturii și relelor tratamente discriminatorii prin intermediul litigării strategice”, proiect implementat ERT în parteneriat cu Promo-LEX.

Scopul proiectului este de a contribui la combaterea torturii și relelor tratamente discriminatorii în Moldova, prin intermediul litigării strategice.

Proiectul vizează identificarea și instruirea unui grup de avocați care, ulterior, vor litiga cauze de tortură și rele tratamente discriminatorii.

În cadrul proiectului vor fi preluate atât cauze noi, cât și cauze care se află deja pe rol în instanțe naționale și/sau internaționale. Avocații interesați să se implice în cadrul proiectului vor contribui la identificarea cauzelor de tortură și relele tratamente discriminatorii relevante pentru acest proiect. De asemenea, avocații care în prezent au în gestiune cauze relevante sunt încurajați să aplice pentru participare în cadrul atelierului și proiectului dat.

Obiectivul atelierului de instruire este de a contribui la:
– Dezvoltarea cunoștințelor avocaților în domeniul torturii și relelor tratamente discriminatorii;
– Dezvoltarea cunoștințelor avocaților cu privire la elaborarea și implementarea strategiilor de litigare pe cauze de tortură și rele tratamente discriminatorii;
– Facilitarea schimbului de experiență și bune practici în domeniu;
– Identificarea avocaților care doresc să primească suport pentru litigarea cazurilor în domeniul torturii și relelor tratamente discriminatorii.

Programul atelierului va include următoarele subiecte:
– Dreptul internațional privind tortura și rele tratamente discriminatorii;
– Legislația națională în domeniul torturii și relelor tratamente discriminatorii;
– Litigare strategică: obiective, impact și limitări;
– Elaborarea și implementarea strategiilor de litigare pe cauze strategice;
– Reprezentarea litigiilor strategice în fața organismelor internaționale și regionale;
– Prezentarea programului de litigare din cadrul proiectului.

Echipa de formatori care vor pregăti și livra acest atelier va fi formată din doi experți, Joanna Whiteman, Co-Director la ERT și un expert din cadrul Asociației Promo-LEX.

Grupul țintă: Atelierul este destinat avocaților care activează în domeniul drepturilor omului, egalității, nediscriminării și care sunt interesați să preia cazuri de rele tratamente discriminatorii.

Numărul de participanți: în total vor fi selectați 20 de participanți.

Limba de lucru: română și engleză (va fi asigurată traducerea simultană în limbile română și engleză).

Locația: atelierul va fi organizat în mun. Chișinău (locația exactă va fi comunicată participanților selectați).

Cheltuielile pentru cazare, alimentare și transport (tur-retur) vor fi acoperite integral de către organizatori (Promo-LEX). Participarea în cadrul atelierului este gratuită.

Doritorii de a participa la atelierul de instruire trebuie să depună dosarul de participare, care va include:
– CV;
– Formularul de participare;
– Formularul completat și CV-ul trebuie expediate la adresa de e-mail: olga_manole@promolex.md.

Criterii de selectare a participanților:
– Avocați licențiați;
– Experiență relevantă în litigarea cauzelor de discriminare și/sau tortură și rele tratamente;
– Disponibilitatea de a lucra pe cauze noi de tortură și rele tratamente discriminatorii.
* Participanții selectați vor susține un test grilă de cunoștințe înainte și după atelier.

* Ulterior atelierului, ERT și Promo-LEX vor selecta și vor colabora cu avocații care vor litiga cauze de tortură și rele tratamente discriminatorii. Avocații vor beneficia de suport informațional și coaching, precum și suport financiar pentru litigarea cauzelor. Doar avocații care vor participa în cadrul atelierului vor fi eligibili pentru acest suport oferit din sursele proiectului sus-menționat.

Pentru informații suplimentare:
Olga Manole, Coordonatoare a Programului Drepturile Omului, Asociația Promo-LEX: 069.177.101, e-mail: olga_manole@promolex.md