Dreptul comercial și sistemul unității dreptului privat român / 15 septembrie 2017, București

Universitatea Româno-Americană, în colaborare cu Universitatea Nicolae Titulescu, organizează Conferința Națională

Dreptul comercial și sistemul unității dreptului privat român

București, Universitatea Româno-Americană, Sala Senatului

15 septembrie 2017

Partener media: JURIDICE.ro

Evenimentul se înscrie pe linia amplului și ambițiosului proiect de restabilire a fundamentelor Dreptului comercial român și, mai ales, reprezintă conferința de lansare a proiectului noului Cod Comercial român.

Conferința va reuni reputați specialiști români în domeniul Dreptului comercial, profesori ai celor mai importante universități din România și din străinătate, judecători, avocați parteneri ai caselor de avocatură de top, practicieni în insolvență, notari, economiști, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiar-bancare și oameni politici, pentru a discuta stadiul, conținutul, perspectivele Dreptului comercial și necesitatea adoptării unui nou Cod comercial.

Obiectivul principal al conferinței este acela de a stabili oportunitatea adoptării unui Cod comercial român, structura și conținutul acestuia, pornind de la experiența altor state europene, precum Franța, dar și a Statelor Unite ale Americii, state care au Coduri comerciale în care este inclusă legislația comercială de bază  prin care se reglementează societățile comerciale, comercianții persoane fizice, regulile speciale în materie obligațiilor, garanții comerciale, contracte comerciale sau de afaceri, titluri de valoare, insolvență și altele.

Pe larg, Conferința  ”Dreptul comercial și sistemul unității dreptului privat român” și-a propus următoarele obiective:
1. discutarea și stabilirea direcțiilor în materia Dreptului comercial, atît sub aspect conceptual, cât și terminologic;
2. discutarea și stabilirea oportunității adoptării unui nou Cod comercial, structura și conținutul acestuia, precum și modalitatea de realizare a acestui proiect legislativ;
3. încheierea unui Memorandum care să conțină toate aspectele asupra cărora va exista consensul participanților și stabilirea strategiei de implementare legislativă a acestora.
4. Lansarea Grupului de lucru care va redacta proiectul noului Cod comercial.

Un Cod comercial nou, care să includă legislația reformată a societăților comerciale,  obligațiile comerciale, inclusiv garanțiile specifice comerțului, contracte comerciale, titlurile de valoare, procedura insolvenței și toate reglementările conexe din domeniul comercial, în acord cu cele mai bune practici și cerințe din materia afacerilor și legislației existente la nivel european și mondial, reprezintă un proiect care va contribui substanțial la dezvoltarea afacerilor din România și la nivelul Uniunii Europene, un instrument legislativ adecvat proiectelor strategice de dezvoltare a României, și care va face România un loc mai atractiv pentru afaceri naționale și transnaționale.

Nu în ultimul rînd, proiectul se înscrie pe linia strategică a legislației Uniunii Europene care promovează îmbunătățirea prin codificare a legislației europene.

Mai mult, la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană susține proiectul unui Cod Comercial European prin care să unifice legislația aplicabilă societăților comerciale și întreaga legislație comercială și conexă acesteia existentă la nivelul statelor membre. Detalii aici și aici.

La acest eveniment științific vor participa: prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rector Universitatea Titu Maiorescu; Laura Andrei, judecător, Preşedintele Tribunalului Bucureşti;  Mădălina Afrăsinie, judecător Tribunalul București, secția a VI-a civilă; prof. univ. dr. Leonardo Badea, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară din România; prof. univ. av. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept, Universitatea de Vest Timișoara; av. dr. Gabriel Biriș; conf. univ. av. dr. Lucian Bojin, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara; prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Facultatea de Drept, Rector Universitatea Nicolae Titulescu; prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara; av. Florin Bulieris; av. dr. Gheorghe Buta, partener Mușat și Asociații; prof. univ. dr. Stanciu Cărpenaru; prof. univ. dr. Radu Catană, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca; prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Facultatea de Drept și Științe şi Administrative, Universitatea din Pitești; lect. univ. dr. Andrea Chiș, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca – membru al Consiliului Superior al Magistraturii; dr. Marcela Comșa, judecător detașat Ministerul Justiției; conf. univ. av. dr. Sorin David, Facultatea de Drept, Universitatea București; conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu, Universitatea Valahia, Târgoviște; dr. Liviu Damșa, Warwick University (UK); judecător dr. Veronica Dănăilă, Înalta Curte de Casație și Justiție; Horatius Dumbravă, judecător Curtea de Apel Tîrgu Mureș; judecător Virginia Duminecă, Înalta Curte de Casație și Justiție; conf. univ. av. dr. Gina Orga Dumitriu, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; conf. univ. dr. Cristina Florescu, Universitatea Spiru Haret; judecător Bogdan Florescu, Înalta Curte de Casație și Justiție; Lector univ. dr. Cristian Gheorghe, Universitatea Nicolae Titulescu; lector univ. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca; lector univ. dr. Raul Felix Hodoș, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș; prof. univ. dr. Florin Moțiu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara, judecător Curtea de Apel Timișoara; judecător dr. Flavius Moțu, președintele Tribunalului Specializat Cluj, formator Institutul Național al Magistraturii; judecător drd. Nicoleta Mirela Nastasie, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă; conf. univ. av. dr. Vasile Nemeș, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu; av. Sorina Olaru, partener NNKDP; lector univ. dr. Alina Oprea, FSEGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca; conf. univ. av. dr. Ciprian Păun, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca; judecător Nela Petrișor, Înalta Curte de Casație și Justiție; prof. univ. av. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din București; lector univ. dr. Manole Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din București; prof. univ. dr. Valeriu Potecea, prorector Universitatea Româno-Americană; prof. univ. dr. Titus Prescure, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Brașov; Claudia Roșianu, consilier juridic Ministerul Justiției; Elisabeta Roșu, judecător, președinte Curtea de Apel București; judecător drd. Mihaela Sărăcuț, Curtea de Apel Cluj; prof. univ. av. dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, Decanul Baroului Dolj; av. dr. Andrei Săvescu, Societatea de Științe Juridice; conf. univ. dr. Ion Schiau, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Brașov; conf. univ. av. dr. Lavinia Tec, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara; av. Stan Tîrnoveanu, Partner ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS; conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană; judecător dr. Nicoleta Țăndăreanu, Înalta Curte de Casație și Justiție; av. dr. Florentin Țuca, managing partner Țuca Zbârcea & Asociații; conf. univ. dr. Diana Ungureanu, judecător și formator INM; dr. Eugenia Voicheci, judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție; lector univ. av. dr. Cosmin Vasile, Managing Partner ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS; av. dr. Călin Zamfirescu, fondator și partener Zamfirescu, Racoți & Partners, Președinte de onoare al UNBR; notar public Ștefania Zorilă, co-fondator Aequitas Societate Profesională Notarială.

Comitetul de organizare: conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă (Project Manager), conf. univ. dr. Vasile Nemeș, conf. univ. dr. Ciprian Păun, conf. univ. av. dr. Sorin David, dr. Liviu Damșa, lector univ. dr. Manole Popa, lector univ. av. dr. Sergiu Golub, conf. univ. av. dr. Lucian Bojin, conf. univ. av. dr. Lavinia Tec, conf. univ. dr. Gina Orga Dumitriu, av. Alina Purice, av. Diana Harrocks, Andreea Filipciuc, Naila Păsculescu, Moise-Tiberiu Mariniuc, conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu, Erica Poenaru.

Comitetul științific: prof. univ. dr. h.c. Stanciu D. Cărpenaru, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Rector al Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Facultatea de Drept, Rector Universitatea Nicolae Titulescu, prof. univ. dr. Radu Catană, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai, prof. univ. dr. Florin Moțiu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara, prof. univ. av. dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, Decanul Baroului Dolj.