CEPOL-EJTN Training on Joint Investigation Teams – Western Balkans / 5-7 iulie 2017, Trier

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) organizează seminarul

CEPOL-EJTN Training on Joint Investigation Teams – Western Balkans

Trier, Germania

5-7 iulie 2017

Descriere
În fiecare an, EJTN în cooperare cu CEPOL, finanțează participarea judecătorilor și a procurorilor din diferite State Membre UE în cadrul seminariilor CEPOL în domeniul echipelor comune de anchetă, activități ce au ca scop îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații dintre magistrați și organele de aplicare a legii la nivelul UE.

Seminarul de față se adresează organelor de aplicare a legii, judecătorilor și procurorilor din statele parte la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est și în mod particular cei implicați sau care urmează să fie implicați în calitate de lideri sau membri ai unor echipe comune de anchetă.
Programul de formare va îmbunătăți competențele și va aprofunda cunoștințele legate de constituirea și modul de funcționare al unei echipe comune de anchetă, fiind identificate rolul și responsabilitățile liderilor unor astfel de echipe, membrilor sau participanților pentru a crea sinergii și a consolida încrederea reciprocă și cooperarea dintre procurori, judecători și ofițeri de poliție.

Rezultatele urmărite de acest seminar constau în:
– Identificare și selectarea instrumentelor legale internaționale și europene relevante pentru
a constitui o echipă comună de anchetă;
– Compararea echipei comune de anchetă cu alte forme de investigare în materie penală;
– Aplicarea conceptului de echipă comună de anchetă;
– Selectarea serviciilor corespunzătoare oferite de UE în sprijinul acestor echipe;
– Înțelegerea modalității de conducere a unor astfel de echipe;
– Diferențierea diferitelor roluri deținute într-o astfel de echipă (lider, membru, participant);
– Ilustrarea modalităților de constituire și de operare a echipelor comune de anchetă;
– Redactarea unui model de Acord comun de constituire a unei astfel de echipe;
– Identificarea problemelor procedurale pe care le ridică aceste echipe;
– Completarea și transmiterea unei aplicații de finanțare pentru echipele comune de
anchetă;
– Pregătirea unui plan operațional de acțiune.

Detalii privind seminarul pot fi obținute de pe pagina web a EJTN, la adresa http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2017/CEPOL-EJTN-Training-on-Joint- Investigations-Teams-Western-Balkans-CR201618/

EJTN rambursează participanţilor costurile de transport (în limita a 400 euro) şi acordă diurnă pentru acoperirea costurilor aferente cazării și meselor.

Conform regulilor financiare ale EJTN, diurnele vor fi acordate pentru fiecare din zilele seminarului şi pentru noaptea de dinaintea seminarului (dacă se justifică). Pentru ultima zi a seminarului se acordă 50% din cuantumul diurnei, aceeași regulă aplicându-se şi seminariilor cu durata de 1 zi. O diurnă completă poate fi plătită pentru ultima zi a seminarului/seminar de 1 zi dacă participantul demonstrează că nu există un mijloc de transport disponibil pentru retur în acea zi. De asemenea, în situația în care organizatorii acoperă costurile aferente meselor sau orice alte cheltuieli sunt plătite sau oferite de organizatori, diurna se reduce proporţional.
Costul total eligibil pentru un drum dus-întors (în care sosirea are loc în după-amiaza/seara anterioară primei zile a seminarului, iar plecarea în ultima zi a seminarului, după finalizarea lucrărilor) este de maxim 400 €. Orice depăşire a acestei sume va fi suportată de participant.
Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare aprobate la nivelul EJTN.

Cui se adresează
Judecătorilor specializați în penal și procurorilor (de preferat dintre cei implicați în investigații transfrontaliere).

Număr de locuri
1 loc. INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 4 persoane), la care se va apela în situaţia renunţării magistratului/magistraților selectați, precum şi în situaţia în care rom nia va primi mai multe locuri ca urmare a renunţărilor din partea altor membri EJTN.

Documente necesare pentru înscriere
■ CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
■ scrisoare de intenţie – limba română;
■ certificat de competenţă lingvistică – limba engleză (în măsura în care candidatul posedă un
astfel de certificat);
■ avizul colegiului de conducere al instanţei la care magistratul îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei în care judecătorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr. 335/13.03.2014).

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail seminare.ejtn@inm-lex.ro, în atenția d-nei Ruxandra Elena STAN.

Termen înscriere
12 aprilie 2017

Criterii de selecție
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
■ relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea cerută pentru curs;
■ neparticiparea recentă la forme de pregătire internaţională;
■ posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii străine în care se defăşoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.
În măsura în care criteriile sus-menționate nu vor fi suficiente pentru departajarea candidaților, la stabilirea listei finale urmează a fi acordată prioritate candidaților care își desfășoară activitatea la instanțe/unități de parchet mai înalte în grad și /sau cu vechime mai mare în profesie

Persoana de contact
Persoana de contact pentru acest program este d-na Ruxandra Elena STAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 021/40.76.243.

Important!
Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării (achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în documentele anexate corespondenței EJTN.
În termen de 15 zile de la finalizarea programului de pregătire, participanții pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute şi soluţiile relevate, precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.

Evenimente conexe