Etica profesiilor juridice. Noutăți legislative și probleme judiciare de actualitate / 6 mai 2017, Brașov

Baroul Braşov, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul Teritorial Braşov, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Barourilor din România în colaborare cu Universitatea Transilvania din Braşov organizează conferinţa

Etica profesiilor juridice. Noutăți legislative și probleme judiciare de actualitate

Brașov, Universitatea Transilvania, Aula ”Sergiu T. Chiriacescu”

6 mai 2017

Acreditare INPPA: 12 puncte de pregătire profesională continuă

Agenda
8:30-9:00 Înregistrarea participanţilor
9:00-12:30 Dezbateri pe teme de etica profesiilor juridice, drept penal şi procedură penală
12:30-13:00 Pauză de masă
13:00-15:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

Prezentarea lectorilor
Etica profesiilor juridice, penal şi procedură penală
– av. Cristina Reveica GHEORGHE – Decan Baroul Braşov, Vicepreşedinte U.N.B.R.;
– prof. univ. dr. Cristinel MURZEA – Decan Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov
– av. dr. Valerian-Dumitru CIOCLEI – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti;
– jud. dr. Cristinel GHIGHECI – Curtea de Apel Braşov, lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Braşov;
– proc. Cristian ICHIM – DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov;

Civil şi procedură civilă
– av. dr. Claudiu Constantin DINU – conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;
Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC, formator INM;
– av dr. Codruț Nicolae SAVU – asist. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Braşov, lector INPPA Centrul Teritorial Braşov

Teme
Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomandă transmiterea către Barou din partea participanţiilor a problemelor de drept care se doresc a fi dezbatute.

Taxa de participare este de 150 lei.


* pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Braşov la numărul de telefon: 0268.547.121.