866 citiri

Legislaţia românească – între tradiţie şi reformă / 20-21 mai 2017, Târgu-Jiu

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Știinţe Juridice şi Administrative în parteneriat cu Societatea Română de Drept European organizează conferinţa cu participare internaţională

Legislaţia românească – între tradiţie şi reformă

Târgu-Jiu

20-21 mai 2017

Secțiunile conferinței
➢ Instituţiile dreptului privat între tradiţie şi reformă
➢ Instituţiile dreptului public între tradiţie şi reformă

Norme de tehnoredactare
➢ Articolele se vor elabora în limba română şi în limba engleză. Un articol poate avea maxim 8 pagini.
➢ Titlul articolului se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, bold, centrat în partea de sus a paginii, cu majuscule, spaţiere 1,5.
➢ Autorul/-ii articolului se va/vor scrie sub titlul lucrării, spaţiat la un rând, centrat, precizându-se: titlul ştiinţific, numele şi prenumele, universitatea/instituţia, localitatea, ţara şi e-mailul cu Times New Roman, caracter 12, bold, cu litere mici, spaţiere 1,5.
➢ Rezumatul/abstractul articolului se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, italic, maxim de 200 – 250 de cuvinte, spaţiere 1.
➢ Cuvinte cheie: 4 – 7 termeni cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esenţa lucrării, în ordinea descrescătoare a importanţei lor.
➢ Textul articolului se va realiza cu ajutorul procesorului de texte Times New Roman, caracter 12, spaţiere 1.
➢ Concluziile trebuie să exprime punctul de vedere al autorului cu privire la posibilitatea aplicării rezultatelor care au făcut obiectul cercetării.
➢ Notele de subsol se inserează în cuprinsul articolului menţionându-se: iniţiala prenumelui şi numele autorului, titlul cărţii/articolului (scris italic), denumirea editurii, localitatea de apariţie, anul publicării, pagina; de pildă: E. G. Simionescu, Drept penal. Partea generală 1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014, p. 33.
➢ Referinţele bibliografice, numerotate între paranteze drepte, la sfârşitul lucrării, se vor scrie în ordine alfabetică, precizându-se: iniţiala prenumelui şi numele autorului, titlul cărţii/articolului (scris italic), denumirea editurii, localitatea de apariţie, anul publicării; de pildă: [1] E. G. Simionescu, Drept penal. Partea generală 1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014.

Lucrările vor fi trimise la adresa: conferintadreptucb@gmail.com cu specificarea numelui autorului şi a secţiunii conferinţei.

Calendarul conferinței
11 mai 2017 – trimiterea articolului in extenso
11 mai 2017 – confirmarea acceptării articolului
12 mai 2017 – achitarea taxei de participare

Taxa de participare
200 LEI/articol pentru autorii din exteriorul Universităţii ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu;
150 LEI/articol pentru autorii din interiorul Universităţii ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu;
50 LEI/ articol pentru cadrele didactice proprii ale Facultăţii de Ştiinţe Juridice;
50 EURO/articol pentru autorii din străinătate.

Contravaloarea taxei de participare include
➢ Volumul electronic al conferinţei publicat sub egida Editurii Universul Juridic;
➢ Mapa conferinţei.

Taxa se va achita după cum urmează
➢ în LEI: în contul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu: CONT IBAN: RO56TREZ33620F330500XXXX; Trezoreria Târgu-Jiu, COD FISCAL: 4597441.
➢ în EURO: în contul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu- Jiu: CONT IBAN: RO47RNCB0149042108440003, Banca Comercială Română, Sucursala Târgu-Jiu, COD FISCAL: 4597441.
Important: Taxa se va achita cu menţiunea: Conferinţa FSJ 2017 – numele autorului.

Publicarea lucrărilor
Articolele prezentate în cadrul Conferinţei vor fi publicate în volum electronic, cu ISBN, sub egida Editurii Universul Juridic, editură de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice, recunoscută CNCS.
Facultatea de Ştiinţe Juridice îşi rezervă dreptul de a publica în Revista Analele Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, articolele considerate reprezentative de Comitetul ştiinţific al conferinţei.

Persoana de contact: conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu (conferintadreptucb@gmail.com/0769.211.223)

Comitetul științific
Prof. univ. dr. Ion M. Anghel, preşedinte – Societatea Română de Drept European, preşedinte – Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România, România
Prof. univ. dr. Dumitra Popescu, cercetător ştiinţific de onoare – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, România
Prof. univ. dr. Ioan Leş, Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr. Nicolae Popa, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, România
Prof. univ. dr. Teodor Bodoaşcă, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, România
Prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu, Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative, Universitatea ,,Spiru Haret” din București
Prof. univ. dr. Constantin Anechitoae, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România
Prof. univ. dr. Moise Bojincă, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Prof. univ. dr. Pantelimon Manta, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Constanţa Mătuşescu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Conf. univ. dr. Ilioara Genoiu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Conf. univ. dr. Lavinia Mihaela Vlădilă, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Conf. univ. dr. Felicia Maxim, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Miorescu” din Bucureşti, România
Conf. univ. dr. Florica Braşoveanu, Facultatea de Drept şi Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România
Conf. univ. dr. Emilian Ciongaru, cercetător ştiinţific asociat – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, România
Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Titu Ionaşcu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Constantin Enea, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Rodica Peptan, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Lect. univ. dr. Ştefan Moţăţăianu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Lect. univ. dr. Corina Petică Roman, Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
J.S.D. Sandra Fabijanić Gagro, Facultatea de Drept, Universitatea din Rijeka, Republica Croaţia
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., Facultatea de Drept, Universitatea Masaryk din Brno, Republica Cehă
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., Facultatea de Drept, Universitatea Masaryk din Brno, Republica Cehă
JUDr. David Sehnálek, Ph.D., Facultatea de Drept, Universitatea Masaryk din Brno, Republica Cehă
Associated professor Elżbieta Kużelewska, Facultatea de Drept, Universitatea din Białystok, Polonia
Dr. Anna Budnik, PhD, LL.M., Facultatea de Drept, Universitatea din Białymstok, Polonia
Nives Mazur-Kumrić, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, Universitatea din Liège, Belgia
Prof. Ph. D. Emanuel Gross, Facultatea de Drept, Universitatea din Haifa, Israel

Comitetul organizatoric
Prof. univ. dr. Moise Bojincă, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Titu Ionaşcu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Constantin Enea, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Cilibiu Octavia Maria, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Peptan Rodica, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Conf. univ. dr. Constanţa Mătuşescu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Conf. univ. dr. Ilioara Genoiu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Conf. univ. dr. Vlădilă Lavinia Mihaela, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Lect. univ. dr. Ştefan Moţăţăianu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Lect. univ. dr. Steluța Ionescu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Lect. univ. dr. Mihai Grigore – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Lect. univ. dr. Manuela Niţă – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Lect. univ. dr. Denisa Barbu – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România
Asist. univ. dr. Claudiu Manta, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Georgiana Guran, bibliotecar, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Grapă Constantin, student – voluntar, anul al III lea, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Didea Ionica Florentina, student – voluntar, anul al III lea, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Cernăianu Eliza, student – voluntar, anul al III lea, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Vîrdarie Denisa, student – voluntar, anul al III lea, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Cîndea Ana Maria, student – voluntar, anul al II lea, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România
Ionașcu Andreea, student – voluntar, anul al II lea, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, România

Evenimente conexe