3,761 citiri

Conferinţa naţională de drept comercial (ed. 7) / 9-10 iunie 2017, Cluj-Napoca

Facultatea de Drept a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Center for Company Law and Corporate Governance, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara în parteneriat instituțional cu INPPA – Centrul Teritorial Cluj și cu Baroul Cluj organizează conferința națională

Conferinţa naţională de drept comercial (ed. 7)

– un drept reformator în căutarea reformei –

Cluj-Napoca, Grand Hotel Italia

9-10 iunie 2017

Acreditare INPPA: 15 puncte de pregătire profesională

Partener media: JURIDICE.ro

Vor lua cuvântul cel puțin 35 de intervenienți, cadre didactice, judecători, avocați, practicieni în insolvență și consilieri juridici. Tematica abordată, într-un sistem de paneluri conceput în jurul unor prezentări scurte și stimulând interactivitatea cu participanții, se va contura în jurul cel puțin al următoarelor subiecte generice:
● dreptul comun și dreptul special în materie societară
● fuziunea și divizarea
● probleme actuale privind societatea cu răspundere limitată
● retragerea (exit) din societățile pe acțiuni
● probleme privind administrarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990
● asociații în procedura insolvenței societății pe care o dețin
● rolul și puterea creditorilor în procedura insolvenței și/sau creditorii cu cauze de preferință în procedura insolvenței
● situația unor acte juridice în procedura insolvenței
● răspunderea persoanelor care au contribuit la starea de insolvență
● gestiunea riscului contractual în raporturile de afaceri
● aspecte de actualitate de drept bancar și al pieței de capital
● probleme existențiale ale dreptului comercial în raport cu dreptul civil
Evenimentul este inclus în seria de conferințe Facultatea de Drept din Timișoara –
25 de ani, susținută de partenerii instituționali: Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, precum și de societăți profesionale de avocați de cel mai înalt prestigiu.
Conferinţa se bucură de parteneriatul editurii de carte juridică Hamangiu și cel media al Juridice.ro

Intervenienți și teme (ordine alfabetică)
– jud. Axente-Irinel ANDREI – Curtea de Apel Cluj
Regimul juridic al antecontractelor încheiate de către debitor anterior deschiderii procedurii de insolvență. Evoluția reglementării în Legea nr. 85/2014
– prof. univ. dr. Lucian BERCEA – Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Avocat în Baroul Timiș
Temă în curs de confirmare
– av. dr. Sebastian BODU – Baroul București
Reducerea capitalului social motivată de restituiri către asociați
– av. Florin BULIERIS – Baroul Cluj
Aspecte practice privind obligația unui acţionar de a face ofertă publică de preluare adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare ale unei societăţi admisă la tranzacționare
– prof. univ. dr. Radu CATANĂ – Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai
Intersecții între dreptul societar și cel al insolvenței
– dr. Dragoş CĂLIN – Consilier juridic SIF Transilvania SA
Reglementarea „conflictului de interese” în cadrul legislaţiei pieţei de capital
-av. Mihai CĂRĂBAȘ – Partener al SCA Cărăbaș-Lungu
Probleme privind drepturile asociatului retras din societate
– conf. univ. dr. Dorin CIMIL – Universitatea de Stat din Moldova
Futures și opțiunea – obiecte ale pieței valorilor mobiliare
– av. Adrian Ștefan CLOPOTARI – Baroul Cluj
Sindic la cerere sau din oficiu?
– av. Dan Andrei COLDEA – Baroul Cluj
Posibilitatea implementării consolidării substanțiale în cadrul procedurii insolvenței în dreptul român
– jud. dr. CSABA Bela Nasz – Președintele Judecătoriei Sânnicolau Mare, Timiș
Unele consideraţii cu privire la regimul juridic al onorariului practicianului în insolvenţă
– lect. univ. dr. Sorin DAVID – Facultatea de Drept a Universității București, Avocat-partener coordonator D&B David și Baias
Nulitățile absolute în dreptul comercial român: o specie pe cale de dispariție?
– av. dr. Dumitru DOBREV – avocat fondator Dobrinescu Dobrev
O radiografie a legii insolvenței persoanei fizice
– av. dr. Cristina FLORESCU – Baroul București
Tendințe în arbitrajul internațional: eficiență, diversitate și transparență, cele mai recunoscute provocări
– lect. univ. dr. Sergiu GOLUB – Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai
Legea nr. 31/1990 – pret a porter pentru întreprinderea economică și liberală?
– jud. Simona-Mihaela AL HAJJAR – Curtea de Apel Cluj
Protecţia garanţiilor reale imperfecte în procedura insolvenţei
– asist. univ. dr. Raul Felix HODOȘ – Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității Petru Maior din Târgu-Mureș, Avocat-partener coordonator Hodoș, Miheț & Asociații
– Practician în insolvenţă KIS Attila – Hodoș Business Recovery
Mecanismul privind aprobarea și confirmarea planului de reorganizare judiciară
– jud Flavius Iancu MOȚU – Președintele Tribunalului Specializat Cluj
Particularități ale creanțelor garantate cu ipoteci mobiliare în perioada de observație
– conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ – Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu din București, Avocat-partener fondator al Nemeș & Asociații
Sistemul monist – reglementări incompatibile cu realitatea comercială actuală
– lect. univ. dr. Alina OPREA – Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai
Anularea actelor frauduloase ale debitorului în insolvența transfrontalieră
– conf. univ. dr. Ciprian Adrian PĂUN – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai, Avocat coordonator PCA Lawyers
Conducerea societăților pe acțiuni de la alegere sau numire până la validarea calității de către ASF. Concilierea reglementărilor speciale ale pieței de capital cu regulile mandatului
– prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA – Facultatea de Drept a Universității București, Partener fondator SCA Piperea & Asociații
De ce este necesar și ce ar trebui să cuprindă un nou Cod comercial român?
– lect. univ. dr. Sergiu POPOVICI – Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Avocat în Baroul Timiș
Este necesară o (re)formare a dreptului comercial pentru reglementarea echivalentului electronic al titlurilor de valoare?
– prof. univ. dr. Titus PRESCURE – Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov, avocat – Asociat coordonator Schiau, Prescure & Asociații
Despre cauzele de încetare a contractelor de administrare care se încheie între societățile pe acțiuni și administratorii/directorii acestora
– conf. univ. dr. Radu RIZOIU – Facultatea de Drept a Universității București, Partener
Rizoiu & Asociații SCP
Dreptul comercial – un drept (exclusiv) obiectiv?
– jud. Mihaela SĂRĂRCUŢ – Curtea de Apel Cluj
Super-prioritatea finanţărilor în insolvenţă
– lect. univ. dr. Flaminia ST RC-MECLEJAN – Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Avocat în Baroul Timiș
Cine poate angaja în mod valabil societatea comercială în raporturile cu terții? Repere din practica judiciară
– conf. univ. dr. Lavinia TEC – Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, avocat în Baroul Timiș
Dreptul societar și dreptul insolvenței – între supunere și nesupunere
– conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ – Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane, Avocat – managing partner SCA Tuleașcă Lawyers
Restabilirea unor concepte relevante în dreptul comercial și necesitatea unui nou cod comercial român
– prof. univ. dr. Ion TURCU
Avocatură și fiscalitate. Sau a șaptea piele …

Taxe de participare
1. Avocați definitivi și practicieni în insolvență: 300 lei;
2. Avocați stagiari și studenți ai Facultăților de Drept: 200 lei;
3. Pentru mai mult de 8 înscrieri din partea reprezentanților societăților de avocatură se oferă un discount de 20%.
Taxa include mapa conferinţei, certificat de participare, pauzele de cafea şi prânzul.

Modalități de plată
• prin transfer bancar în contul INPPA Centrul Teritorial Cluj (CUI 26292146) RO81 BTRL 0130 1205 S425 23XX, deschis în LEI la Banca Transilvania SA;
• numerar la sediul INPPA Centrul Teritorial Cluj, situat în Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 4, ap. 15,
jud. Cluj, între orele 9:00-14:00.
Plata taxei pentru participare se efectuează începând cu 23 mai 2017, iar la rubrica „detalii” a ordinului de plată, se vor preciza numele şi prenumele persoanei/persoanelor pentru care se efectuează plata taxei de participare.

Data limită de efectuare a tuturor plăţilor: 7 iunie 2017.


* mai multe detalii la nr. de telefon: 0264.439.450 sau adresa de e-mail: office@inppa-cluj.ro

Evenimente conexe