1,182 citiri

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României / 10 iunie 2017, Iași

Baroul Iaşi în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Aula Paul Demetrescu – Amfiteatrul I1

10 iunie 2017

Acreditare INPPA: 10 puncte de pregătire profesională continuă

Programul
Secţiunea de drept civil/procesual civil
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12:30-13:30 Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor
Civil şi procedură civilă
– av. dr. Traian Cornel BRICIU – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;
– av. dr. Claudiu Constantin DINU – conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;
– av. dr. Horia ŢIŢ – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Director INPPA – Centrul Teritorial Iaşi

Teme
Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi dezbatute.

Penal şi procedură penală
– av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public
Temă: Acordul de recunoaștere a vinovației.

– av. dr. Aurel CIOBANU – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti, lector INPPA, membru în Comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penală.
Temă: Viciile de procedură care pot apărea în cursul urmăririi penale şi al judecății cauzei în fond şi valorificarea lor procesuală.

– av. Gigi Nucu CANDET – Decan al Baroului Bacău.
Temă: Dreptul la apărare. Asistența juridică şi reprezentarea în procesul penal.

Taxa de participare este 150 de lei si se poate achita la casieria Baroului Iaşi sau în contul Baroului Iaşi : RO72BRDE240SV08293962400, deschis la BRD Iași, cod fiscal 2639389.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Iaşi la numărul de telefon: 0232.217.898.

Evenimente conexe