1,098 citiri

Un sfert de secol de constituționalism / 24-25 mai 2017, Bucureşti

Curtea Constituționala a României organziează conferința internațională

Un sfert de secol de constituționalism

– Manifestare dedicată celei de-a 25-a aniversări a Curţii Constituţionale a României –

Bucureşti

24-25 mai 2017

Program
Miercuri, 24 mai 2017
9:30-10:00 Înregistrarea participanţilor
10:00-10:45 Deschiderea lucrărilor conferinţei – Sala „Nicolae Iorga”
Cuvânt de întâmpinare – prof. univ. dr. Valer DORNEANU, Preşedintele Curţii Constituţionale a României
Alocuţiunea lui Klaus Werner IOHANNIS, Preşedintele României
Alocuțiunea lui Călin POPESCU-TĂRICEANU, Președintele Senatului României
Alocuțiunea lui Liviu DRAGNEA, Președintele Camerei Deputaților a României
Alocuțiunea lui Ionel VLAD, Preşedintele Academiei Române

10:45-11:15 Pauză de cafea

11:15-12:45 Sesiune de lucru IInterferența jurisdicțională: CEDO-CJUE-instanța constituțională națională
Prezidează: Prof. Dr. h.c. Rainer ARNOLD, Universitatea din Regensburg

Comunicări:
Etienne De GROOT, Preşedinte, Curtea Constituţională a Belgiei: „Curtea Constituţională a Belgiei şi dreptul internațional
Dominique ROUSSEAU, Vicepreședinte, Tribunalul Constituțional al Principatului Andora: „Concurența sau complementaritatea controalelor: către un monism constituțional european?
Iulia Antoanella MOTOC, Judecătorul României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: „Dialogul judecătorilor într-o Europă în criză: către integrarea judiciară?
Michal BOBEK, Avocat general, Curtea de Justiție a Uniunii Europene: „Care va fi rolul instanţelor constituționale din Europa centrală și de est în perioada post-tranziție?
Simona-Maya TEODOROIU, Judecător, Curtea Constituțională a României: „Întrebările preliminare adresate CJUE de către curțile constituționale ale statelor europene
Dunja Jadek PENSA, Judecător, Curtea Constituţională a Republicii Slovenia: „Relaţia dintre CEDO, CJUE și Curtea Constituțională a Sloveniei
– Prof. Dr. h.c. Rainer ARNOLD, Universitatea din Regensburg: „Justiția constituțională și evoluţia dreptului constituțional
Discuţii

12:45-13:00 Pauză de cafea

13:00-14:15 Sesiune de lucru IIProtecția drepturilor și libertăților fundamentale în controlul de constituționalitate a normelor de drept penal”

Prezidează: Etienne De GROOT, Preşedinte, Curtea Constituţională a Belgiei

Comunicări:
Tudor PANȚÎRU, Președinte, Curtea Constituțională a Moldovei: „Asigurarea valorilor constituționale în crearea politicii penale – experiența Republicii Moldova
Valer DORNEANU, Președinte, Curtea Constituţională a României, Senia COSTINESCU, Magistrat-asistent șef, Curtea Constituțională a României: „Normele penale – sursă de conflict juridic de natură constituțională dintre autoritățile publice
Alvina GYULUMYAN, Judecător, Curtea Constituțională a Republicii Armenia: „Protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cadrul controlului de constituționalitate a normelor de drept penal: modelul armean
Yitshak AMIT, Judecător, Curtea Supremă a Israelului: „De la Declarația drepturilor fundamentale în sistemul de common law la legile fundamentale: drepturile constituționale în Israel
Daniel MORAR, Judecător, Curtea Constituțională a României: „Impactul deciziilor Curții Constituționale a României asupra noii legislații penale române
Mircea DUȚU, Director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române: „Protecția dreptului la mediu în controlul de constituționalitate a normelor de drept penal
Discuţii

14:15 Încheierea lucrărilor sesiunii
14:30 – 15:50 Dejun

16:00-17:30 Sesiune de lucru IIIRevirimentul jurisprudenţial al instanţelor constituţionale

Prezidează: prof. univ. dr. Nicolae POPA, Președintele Curții Constituţionale a României în perioada 2001-2004

Comunicări:
Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Judecător, Curtea Constituțională a Republicii Cehe: „Revirimentul jurisprudenței Curții Constituționale a Republicii Cehe – fundamente și decizii curente
– prof. univ. dr. Nicolae POPA, Președintele Curții Constituționale a României în perioada 2001-2004: „Importanța revirimentului jurisprudenței Curții Constituționale în apărarea valorilor statului de drept
Mona-Maria PIVNICERU, Judecător, Curtea Constituțională a României, Marian ENACHE, Judecător, Curtea Constituțională a României, BENKE Karoly, Magistrat-asistent șef, Curtea Constituțională a României: „Revirimentul jurisprudențial între caracterul imuabil și evolutiv al conceptelor constituționale
Petre LĂZĂROIU, Judecător, Curtea Constituțională a României, Ionița COCHINȚU, Magistrat-asistent, Curtea Constituțională a României: „Colaborare-interferențe între Curtea Constituțională a României și instanțele europene și internaționale – continuitate și/sau reviriment jurisprudențial
ATTILA Varga, Judecător, Curtea Constituțională a României: „Opinia separată – sursă a revirimentului jurisprudențial
Lali PAPIASHVILI, Vicepreședinte, Curtea Constituțională a Georgiei: „Evoluția tehnicii de interpretare a normelor în cadrul controlului de constituționalitate în Georgia
Dragoljub DRAŠKOVIĆ, Preşedinte, Curtea Constituţională a Republicii Muntenegru: „Poziția constituțională și juridică a Curții Constituționale a Republicii Muntenegru
Discuţii

17:30 Încheierea sesiunii de lucru

Joi, 25 mai 2017
9:15-10:30 Sesiune de lucru IVCurtea Constituțională – garant al principiului statului de drept

Prezidează: Alexandru TĂNASE, Preşedintele Curții Constituţionale a Republicii Moldova în perioada 2011-2017

Comunicări:
Richard STEARNS, Judecător, Tribunalul Districtual din Massachusetts, S.U.A.: „Magna Carta & nașterea statului de drept
Daiga REZEVSKA, Judecător, Curtea Constituțională a Letoniei: „Curtea Constituțională, garant al legii fundamentale și al principiilor generale de drept
Livia Doina STANCIU, Judecător, Curtea Constituțională a României, Marieta SAFTA, Secretar de Stat, Ministerul Justiției (Prim-magistrat asistent detașat la Ministerul Justiției): „Deciziile Curții Constituționale – factor de stabilitate și securitate juridică
Nikolaus BACHLER, Judecător, Curtea Constituţională a Austriei: „Legalitatea alegerilor în jurisprudența recentă a Curții Constituționale a Austriei
Mircea CRISTE, Adjunct al Avocatului Poporului: „Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională, premisă a statului de drept în România
Discuţii

10:30-10:45 Pauză de cafea
10:45-11:30 Sesiune de lucru VConcluzii

Prezidează: prof. univ. dr. Valer DORNEANU, Preşedintele Curţii Constituţionale a României

Comunicări:
11:30 – 11:45 Raportul general al conferinței – prof. univ. dr. Valer DORNEANU, Președinte, Curtea Constituţională a României, Claudia KRUPENSCHI, Director al Cabinetului Preşedintelui, Magistrat-asistent şef, Curtea Constituţională a României
Discuții

Pauză de cafea

11:45-12:15 Închiderea lucrărilor conferinţei internaţionale

Alocuţiunea lui Sorin M. GRINDEANU, Primul-ministru al Guvernului României
Alocuțiunea Iulianei-Cristina TARCEA, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
Alocuțiunea prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției

Cuvânt de încheiere – prof. univ. dr. Valer DORNEANU, Preşedintele Curţii Constituţionale a României

Limbile conferinţei sunt: engleza, franceza, rusa şi româna.

Evenimente conexe