952 citiri

Căi și mijloace de dezvoltare a serviciilor profesionale ale avocaților / 23 iunie 2017, București

Uniunea Națională a Barourilor din România, Baroul București și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților în parteneriat cu Editura Universul Juridic organizează masa rotundă

Căi și mijloace de dezvoltare a serviciilor profesionale ale avocaților

București, Baroul București, sala de festivități

23 iunie 2017

Programul evenimentului
11:00-11:30 Primirea invitaţilor şi participanţilor
11:30-13:30 Dezbateri pe tema evenimentului

Invitaţi
Toţi avocaţii interesaţi de problematica exercitarii dreptului la existenţa profesională bazată pe dreptul de acces la prestaţii profesionale care aparţin tradiţional profesiei de avocat, de tratamentul fiscal al profesiei şi perspectiva evoluţiei profesiei de avocat.

Sunt invitaţi în mod special avocaţii-parlamentari, membrii ai Baroului Bucureşti, membrii Consiliului U.N.B.R. din Baroul Bucureşti, lectorii I.N.P.P.A din Baroul Bucureşti.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Bucureşti la numărul de telefon: 021.315.45.38.

Evenimente conexe