762 citiri

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României / 1 iulie 2017, Constanța

Baroul Constanţa în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
organizează conferinţa

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Constanța, Biblioteca Universităţii Ovidius din Constanţa, Bd. Mamaia nr. 124 (sediul vechi)

1 iulie 2017

Acreditare INPPA: 10 puncte de pregătire profesională continuă

Programul
Secţiunea de drept civil/procesual civil
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12:30-13:30 Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor
Civil şi procedură civilă:
– av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;
– av. dr. Claudiu Constantin DINU – lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;
Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, membru în Comisia de elaborare a NCC, în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC, formator INM;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi dezbatute.

Penal şi procedură penală:
– av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public;
Temă: Acordul de recunoaștere a vinovației.

– av. dr. Norel NEAGU – avocat Baroul Bucureşti;
Temă: Individualizarea aplicării şi executării pedepsei (renunţarea la pedeapsă, amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsesi sub supraveghere).

– av. dr. Valerian-Dumitru CIOCLEI – avocat Baroul Ilfov;
Temă: Despre dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

Taxa de participare este 200 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Constanţa sau în contul Baroului Constanţa: RO90RZBR0000060011461845 deschis la Raiffeisen Bank Constanţa, Cod Fiscal 2987081.
În situaţia achitării în cont, vă rugăm să transmiteţi o copie a OP-ului pe e-mail-ul: barouct@baroulconstanta.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului la numărul de telefon: 0727984039.

Evenimente conexe