525 citiri

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României / 24 iunie 2017, Arad

Baroul Arad în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Arad, Cercul Militar, sala de Spectacole

24 iunie 2017

Acreditare INPPA: 10 puncte de pregătire profesională continuă

Agenda
Secţiunea de drept civil/procesual civil
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12:30-13:30 Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor
Civil şi procedură civilă:
· av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;
· av. dr. Claudiu Constantin DINU – lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;
· Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, membru în Comisia de elaborare a NCC, în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC, formator INM;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi dezbatute.

Penal şi procedură penală:
· av. Eugen OSTROVSCHI – Președintele Comisiei Centrale de Disciplină a U.N.B.R.;
Temă: Luarea de mită şi traficul de influenţă în actuala legislaţie penală – diferenţieri, aspecte specifice şi limite.

· av. dr. Constantin DUVAC – avocat Baroul Bucureşti;
Temă: Unele observaţii privind infracţiunile contra patrimoniului.

· av. dr. Mirela GORUNESCU – avocat Baroul Bucureşti;
Temă: Excluderea probelor nelegal administrate.

Taxa de participare este 200 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Arad sau în contul Baroului Arad: RO89RNCB0015030328900001, deschis la BCR ARAD, cod fiscal 4143186.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Arad la numărul de telefon: 0257.257.421.

Evenimente conexe