1,207 citiri

Perspective juridice asupra Internetului / 28 octombrie 2017, Iași

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în parteneriat cu INPPA – Centrul Teritorial Iași organizează conferința

Perspective juridice asupra Internetului

Iași

28 octombrie 2017

Acreditare INPPA: 6 puncte de pregătire profesioanală

Cu ocazia celebrării înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept vă invită să participați la conferinţa națională „Perspective juridice asupra Internetului”.

Utilizarea Internetului, care este omniprezent, interferează cu toate domeniile dreptului, public și privat, și dă naștere unor probleme juridice. Evoluția tehnologiei are un ritm atât de rapid, încât provoacă limitele legislației. Vă invităm să găsim împreună soluții.

Invitaţia se adresează juriştilor din mediul universitar, doctoranzilor şi practicienilor, conferinţa reprezentând o oportunitate pentru dezbateri şi schimb de idei.

Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei; se pot aborda subiecte din orice domeniu legat de utilizarea Internetului, urmând ca acestea să fie publicate, după peer review, în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Secția Științe Juridice, revistă indexată în HeinonLine și CEEOL.

Următoarele subiecte reprezintă o enumerare exemplificativă: criminalitatea informatică, drepturile omului (dreptul la viața privată, dreptul la libera exprimare, ș.a.), e-guvernare și administrația on-line, protecția salariatului, comerțul electronic intern și internațional, e-banking, concurența neloială, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, protecția proprietății intelectuale ș.a.

Nu se percepe taxă de participare.

Vă rugăm ca până cel târziu la 15 octombrie 2017 să ne trimiteți formularul de participare completat, incluzând titlul lucrării ştiinţifice care urmează a fi prezentată însoţit de un rezumat.

Evenimente conexe