Tehnici de interacțiuni judiciare în aplicarea Cartei UE: Azilul, migrația (necontrolată) și nediscriminarea / 3-4 iulie 2017, București

Institutul Național al Magistraturii și Uniunea Națională a Barourilor din România organizează conferința ACTIONES

Tehnici de interacțiuni judiciare în aplicarea Cartei UE: Azilul, migrația (necontrolată) și nediscriminarea

București, sediul INM

3-4 iulie 2017

Program
3 iulie 2017
9:30 Înregistrarea participaților
10:00 Cuvânt introductiv
Irina Marinela Cambrea | Director adjunct, Institutul Național al Magistraturii
Monica Livescu | Comisia Permanenta a UNBR, formator INPPA, coordonator proiect
10:30 Prezentarea proiectului ACTIONES
Dr. Federica Casarosa | EUI, Manager de proiect al proiectului ACTIONES
10:45 Pauză de cafea
11:00 Panelul I: Valoarea adăugată a Cartei UE în domeniul azilului și migrației
Prezidat de: dr. Federica Casarosa | Manager de proiect al proiectului ACTIONES
11:05 Prezentarea principalelor rezultate ale proiectului ACTIONES: Rezultatele dialogului judiciar la nivelul aplicării Cartei UE în domeniile azilului și migrației – nivelul comparativ
Dr. Mădălina Moraru | Cercetător asociat, Centrul pentru Cooperare Judiciară, EUI
11:35 Discurs programatic: Modalități concurente de judecată în domeniul drepturilor omului în domeniul azilului și migrației
Dr. Sara Iglesias Sánchez | Referent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene
12:05 Instanțele naționale față în față cu provocările migrației: experiența italiană și cea germană
Martina Flamini | Judecător la Curtea de Apel din Milano, Italia
Harald Dörig | Judecător în cadrul Curții federale de contencios administrativ din Germania
12:35 Înapoi la standardul comun minim: Convenția Europeană a Drepturilor Omului și interpretarea ei de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie de azil și migrație
Dr. Catrinel Brumar | Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
13:05 Pauză de prânz
13:55 Panelul II: Valoarea adăugată a Cartei UE în domeniul nediscriminării
Prezidat de: dr. Raluca Bercea, profesor, formator INPPA UNBR
14:00 Prezentarea principalelor rezultate ale proiectului ACTIONES: Rezultatele dialogului judiciar la nivelul aplicării Cartei UE în domeniul nediscriminării – nivelul comparativ
Rita de Brito Hanek | Cercetator asociat Centre for Judicial Cooperation, EUI
14:30 Protecția judiciară efectivă în chestiuni de nediscriminare: valoarea adăugată a Cartei UE
Dr. Nicole Lazzerini | Cercetător asociat, Universitatea din Florența
15:00 Aspecte ale discriminării în domeniul azilului și migrației: metode strategice de soluționare a litigiilor
Dieter Schindlauer, Președinte al Asociației ONG-urilor de soluționare a litigiilor cu privire la
discriminare
15:30 Pauză de cafea
16:00 Panelul III: Provocări de ordin practic la nivel național
Prezidat de: dr. Mădălina Moraru | Cercetător asociat, Centrul pentru Cooperare Judiciară, EUI
16:10 Prezentarea principalelor rezultate ale proiectului ACTIONES: Aplicarea Cartei UE în domeniul azilului, migrației și în aspecte de nediscriminare – practica și problemele din România
Claudiu Drăguşin | Judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 4 București
Dr. Anelis Vanina Istrătescu | avocat și formator INPPA, UNBR
17:00 Interacțiunea între drepturile fundamentale și libertățile fundamentale: jurisprudența Curții Constituționale cu privire la recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex
Dr. Simina Tănăsescu | Profesor, Facultatea de Drept, Universitatea București
17:30 Dezbateri
18:00 Finalul conferinței

4 iulie 2017
Grupurile de lucru formate din magistrați pentru seminar cu tema Migrație și Azil – sediul INM;
Tutori: Claudiu Drăgușin, dr. Mădălina Moraru
Grupurile de lucru formate din avocați pentru seminar cu tema „Antidiscriminare”– Hotel Siqua
Tutori:
– Grupa 1: prof. Raluca Bercea, dr. Federica Casarosa (manager proiect ACTIONES)
– Grupa 2: dr. Anelis Vanina Istrătescu, Lilla Farkas (expert EUI, ACTIONES)
9:30 Seria I de studii de caz
Grupa 1 Grupa 2
10:45 Prezentarea concluziilor în sesiune plenară
11:00 Pauză de cafea
11:30 Seria II de studii de caz
Grupa 1 Grupa 2
12:45 Prezentarea concluziilor la care s-a ajuns în cadrul Grupurilor de lucru în cadrul grupelor
reunite
13:00 Pauză de prânz
14:30 Seria III de studii de caz
Grupa 1 Grupa 2
15:45 Prezentarea concluziilor în sesiune plenară
16:00 Finalul atelierului de lucru Pauză de cafea

Uniunea Națională a Barourilor din România în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii sub coordonarea Centrului pentru Cooperare Judiciară din cadrul Institutului Universitar European de la Florența organizează la data de 3-4 iulie conferința ACTIONES – EVENIMENTUL NAȚIONAL DE DISEMINARE a tehnicilor de interacțiune judiciară în aplicarea Cartei UE, în cadrul proiectului “Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS” (ACTIONES) finanțat de Comisia Europeană Programul Drepturi Fundamentale & Cetățenie.

Conferința urmează celor cinci sesiuni transnaționale de pregătire desfășurate în cadrul proiectului, în care au fost implicați judecători și avocați din cele șapte state partenere precum și din alte state membre și instanțe la nivel european.

Scopul sesiunilor de formare naționale este de a îmbunătăți cunoștințele în ceea ce privește domeniul de aplicare și punere în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și de a promova potențialul pe care acest dialog judiciar îl prezintă pentru judecătorii și avocații naționali. Aceste obiective vor fi atinse printr‐o analiză a drepturilor fundamentale selectate, ce vor fi abordate în cadrul evenimentului de instruire național.

Proiectul ACTIONES include șapte instituții academice, o asociație europeană de judecători și nouă instituții naționale însărcinate cu formarea avocaților și judecătorilor. Proiectul este o manifestare a convingerii că un standard ridicat și coerent al protecției drepturilor fundamentale în cadrul UE necesită mai mult decât simpla cunoaștere a Cartei. Aceasta trebuie să fie completată de sensibilitate socială și politică profundă, conștientizare și rapiditate în adoptarea soluțiilor procedurale oferite de diferitele ordini juridice, deschiderea spre produsele lor și disponibilitatea de a se angaja în schimburi de opinii. Aceste calități trebuie să fie cultivate prin conștientizarea limitărilor temporale și a resurselor pe care judecătorii și avocații le întâmpină în munca lor de zi cu zi. Proiectul își propune să ofere răspunsuri la toate nevoile de mai sus prin elaborarea unui set de instrumente ușor de folosit , prin care practicienii din domeniul juridic se vor familiariza cu tehnicile de interacțiune juridică verticală și orizontală, asigurând astfel implementarea efectivă a Cartei și remedii adecvate cu privire la încălcările sale.

Conferința își propune să abordeze aceste dificultăți complexe și multiple cu care se confruntă judecătorii și avocații în aplicarea Cartei UE, folosind formatul Centrului de Cooperare Judiciară, ca forumuri în care judecătorii și avocații naționali interacționează în mod direct între ei și cadre universitare în scopul încurajării dialogului judiciar. Premisa fundamentală a proiectului ACTIONES este că tehnicile de interacțiune judiciară (de exemplu, întrebare preliminară, interpretare consecventă, efect direct, test de proporționalitate și recunoaștere reciprocă) reprezintă ușile de acces ale Cartei în practica juridică națională.

În cadrul conferinței vor fi prezentate manualele practice de drept european elaborate în proiect:
Modulele generale – se refera la domeniul de aplicare al Cartei, tehnicile de cooperare judiciara (interpretare conforma, întrebările preliminare, neaplicarea dreptului național, etc), remedii eficiente.

Modulul privind tehnicile de interacțiune judiciară, care include hyperlinks, ce vor putea fi utilizate ca sursa de documentare, in cazul in care cititorul își dorește să afle mai multe informații referitoare la cazul sau materialul citat.

Modulele dedicate problematicii ”Migrației și Azilului” și ”Antidiscriminării”, care cuprind și o sinteză a cazuisticii românești identificate de experții magistrați și avocați care au lucrat în proiect

În cadrul proiectului vor fi realizate și alte manuale în domeniile ”Dreptul consumatorului”, ”Cooperare judiciară în materie penală”, ”Protecția jurisdicțională efectivă”.

Acestea vor putea constitui documente practice de lucru pentru practicienii dreptului.

Responsabili de organizarea conferinței (Ruxandra Stan, Institutul Național al Magistraturii, ruxandra.stan@inm-lex.ro și Monica Livescu, Uniunea Națională a Barourilor din România, monicalivescu@livesculegal.com.