1,330 citiri

Contrafacerea, concurența și protecția produselor tradiționale în Uniunea Europeană / 2-3 noiembrie 2017, București

Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI), Universitatea „Titu Maiorescu” și Universitatea „Nicolae Titulescu”, în colaborare cu Uniunea Națională a Barourilor din România, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, Baroul București, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Asociația Română de Științe Penale, Camera Națională a Consilierilor în Propietate Industrială și Editura Universul Juridic organizează conferința națională

Contrafacerea, concurența și protecția produselor tradiționale în Uniunea Europeană

București, Universitatea „Titu Maiorescu”, Aula Magna, sect. 4, Calea Văcărești, nr. 189, corpul M

2-3 noiembrie 2017

Programul
Joi, 2 noiembrie 2017
8:30-9:30 primirea și înregistrarea participanților
9:30-10:00 deschiderea conferinței și cuvântul de salut al organizatorilor
10:00-11:30 lucrări în plen
Moderatori:
– prof. univ. dr. Smaranda Angheni – Rector Universitatea „Titu Maiorescu”
– prof. univ. dr. Gabriel Boroi – Rector Universitatea „Nicolae Titulescu”
11:30-11:45 pauză pentru cafea
11:45-13:00 lucrări în plen
Moderator:
– dr. Gheorghe Florea – Președinte Uniunea Națională a Barourilor din România
13:00-14:00 pauză de prânz oferit de către organizatori
14:00-15:30 lucrări în plen
Moderator:
– prof. univ. dr. Evelina Oprina – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, membru CSM
15:30-15:45 pauză pentru cafea
15:45-17:30 lucrări în plen
Moderatori:
– prof. univ. dr. Viorel Roș – președinte al ASDPI și director al RRDPI
– conf. univ. dr. Minodora Condoiu – Universitatea „Spiru Haret”, judecător ÎCCJ
17:30-18,00 întrebări și răspunsuri
19:00 cină festivă
Vineri – 3 noiembrie 2017
9:00-11:00 lucrări în plen
Moderatori:
– prof. univ. dr. Iosif R. Urs – Președinte al Universității „Titu Maiorescu”
– conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș – Universitatea „Titu Maiorescu”
11:00-11:15 pauză pentru cafea
11:15-13:00 lucrări în plen
Moderatori:
– prof. univ. dr. Constantin Duvac – Universitatea „Româno-Americană”, avocat
– conf. univ. dr. Andreea Simona Uzlău – Universitatea „Titu Maiorescu”, judecător
13:00-14:00 întrebări și răspunsuri
14:00 închiderea conferinței

NOTĂ: timpul alocat unui lector/speaker va fi de 15-20 minute.


Condiții pentru lucrările trimise spre publicare
Lucrarea in extenso va fi trimisă la următoarea adresă de e-mail: office@asdpi.ro
Ultimul termen pentru trimiterea lucrării in extenso este 5 septembrie 2017

Lucrarea (studiu, analiză, comentariu practică judiciară etc.), in extenso, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– tehnoredactare pe o singură coloană la un rând şi jumătate, inclusiv notele de subsol;
– tehnoredactarea în Times New Roman, font size – 12, în limba română, cu diacritice;
– notele de subsol (indicaţiile bibliografice) ale lucrării trimise spre publicare să fie complete, adică să se refere la numele şi prenumele autorului scrise în întregime, lucrarea acestuia, editura, locul de editare, anul editării şi pagina (file);
– toate materialele trimise spre publicare vor fi însoţite de un rezumat (abstract) de cca. 100-150 cuvinte redactat în limba engleză și română. Rezumatul trebuie să cuprindă informaţii suficiente pentru ca cititorii să poată aprecia rezultatul şi concluziile lucrării;
– se vor selecta 4-6 cuvinte sau expresii-cheie, care cuprind esenţa lucrării. Termenii-cheie vor fi redactaţi în limba în română și în engleză;
– hotărârile judecătoreşti vor fi indicate cu toate datele complete şi lucrările unde au fost publicate cu arătarea denumirilor acestora, editura şi anii de apariţie, inclusiv pagina. Pentru hotărârile nepublicate se va arăta această împrejurare, indicându-se în paranteză cuvântul „nepublicată”;
– denumirile publicaţiilor române se vor indica integral (fără prescurtări), între ghilimele;
– autorii sunt rugaţi să precizeze în mod complet numele şi prenumele, funcţia ori titlul universitar, instituţia unde profesează, adresa şi telefonul la care pot fi contactaţi.

***

Lucrările transmise în termenul stabilit (5 septembrie 2017) vor fi supuse unui proces de peer review ce se va realiza de referenții științifici ai conferinței în conformitate cu standardele științifice în materie.
Comitetul științific își rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Conferinței ori care nu corespund exigențelor de evaluare științifică.

Lucrările acceptate vor fi publicate, în volumul conferinței ce va fi realizat la Editura Universul Juridic și în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale (indexată în CEEOL, EBSCO și HEINONLINE) dacă autorii vor fi de acord în acest sens.


Lectori/speakeri
Au confirmat prezența în calitate de lectori/speakeri, până în prezent, următoarele cadre didactice universitare și specialiști în domeniul dreptului proprietății intelectuale (în ordine alfabetică):
– Prof. univ. dr. Smaranda Angheni – Rector al Universității „Titu Maiorescu”;
– Prof. univ. dr. Constantin Anechitoae – Universitatea „Ovidius” din Constanța;
– Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă – Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș;
– Conf. univ. dr. Nicoleta Elena Buzatu – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”;
– Prof. univ. dr. Alexandru Boroi – Universitatea „Titu Maiorescu”;
– Prof. univ. dr. Gabriel Boroi – Rector al Universității „Nicolae Titulescu”
– Conf. univ. dr. Minodora Condoiu – Universitatea „Spiru Haret”, judecător ÎCCJ;
Mirela Croitoru – judecător, Președinte Secția a IV-a civilă la Curtea de Apel București;
– Prof. univ. dr. Constantin Duvac – Universitatea „Româno – Americană”, avocat;
– Dr. Gheorghe Florea – avocat, Președinte UNBR;
– Dr. Sonia Florea – Avocat Baroul Bucuresti
Crina N. Frisch – președinte al Camerei Naționale a Consilierilor în proprietate Industrială;
– Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu – Universitatea „Valahia” din Târgoviște, avocat;
– Conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas – Universitatea „Titu Maiorescu”;
– Dr. Irina Lișnic – avocat Baroul București;
– Conf. univ. dr. Felicia Maxim – Universitatea „Titu Maiorescu”, decan Facultatea de drept;
– Conf. univ. dr. Vasile Nemeș – Universitatea „Nicolae Titulescu”, avocat;
– Conf. univ. dr. Mihai Olariu – Universitatea „Româno – Americană”, avocat;
– Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu – Universitatea de Stat din Craiova, avocat;
– Prof. univ. dr. Marius Pantea – Academia de poliție „Alex. I. Cuza” București;
– Conf.univ. dr. Carmen Pălăcean – Universitatea „Titu Maiorescu”;
– Conf. univ. dr. Agata Mihaela Popescu – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”;
– Conf. univ. dr. Paul Popovici – Universitatea „Dimitrie Cantemir” Cluj – Napoca, avocat;
– Prof. univ. dr. Viorel Roș – Universitatea „Nicolae Titulescu”, președinte al ASDPI și director al RRDPI;
– Dr. Ciprian Raul Romițan – avocat, redactor șef al RRDPI;
– Conf. univ. dr. Marieta Safta – Universitatea „Titu Maiorescu”;
– Prof. univ. dr. Constantin Sima – Universitatea „Titu Maiorescu”;
– Lector univ. dr. Violeta Slavu – Universitatea „Titu Maiorescu” București;
– Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad – Universitatea de Vest din Timișoara;
– Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș – Universitatea „Titu Maiorescu”;
– Prof. univ. dr. Tudorel Toader – Rector al Universității „Alex. I. Cuza” Iași;
– Cercetător șt. II dr. Silviu G. Totelecan – Academia Română – Filiala Cluj-Napoca;
– Prof. univ. dr. Iosif R. Urs – Preşedintele Universităţii „Titu Maiorescu”;
– Conf.univ. dr. Andreea Simona Uzlău – Universitatea „Titu Maiorescu”, judecător;

Alți specialiști în materie
– Drd. Ramona Dumitrașcu – avocat Baroul București;
– Drd. Andreea Livadariu – avocat Baroul București;
– Drd. Ana Maria Marinescu – director general al PERGAM;
Laurențiu Oprea – Șef serviciu drepturi de autor la SRTVR;
Monica Florina Boța Moisin – avocat;
Ovidiu Dinescu – Consilier în proprietate industrială.


Lucrări ce urmeză a fi prezentate în cadrul conferinței
• Tendințe actuale în contrafacerea de marcă
• Perspectiva riscurilor pe piață în cazurile de contrafacere de marcă
• Contrafacerea în domeniul jocurilor de noroc
• Pirateria în domeniul producțiilor audiovizual
• Artiștii interpreți și lupta împotriva pirateriei
• Reprografia, principalul mijloc de piratare al operelor științifice scrise
• Protecția juridică a invențiilor de serviciu
• Implicațiile noii legislații penale în materia drepturilor de proprietate intelectuală
• Medierea în cazul în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 1391, art. 1399, art. 140 şi art. 141 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
• Modalitățile alternative de soluționare a diferendelor utilizate în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale
• Fundamente filozofice, istorice și juridice ale combaterii concurenței neloiale
• Respectarea proprietății intelectuale în legislația Uniunii Europene
• Protecția penală și contravențională a drepturilor de autor pentru programele pentru calculator
• Identitate și culturalitate regională – piloni ai autenticității pentru o justă și reală protecție juridică a produselor tradiționale românești
• De la competiție la colaborare: textilele tradiționale ca sursă de inspirație sau obiect al contrafacerii
• Evolutii legislative si jurisprudentiale privind limitele si excepțiile dreptului la marca si ale dreptului de autor
• Obligația de neconcurență a asociaților
• Impactul dreptului concurenței asupra „drepturilor de proprietate industrială”
• Protecția indicațiilor geografice prin acțiunea în concurență neloială
• Aspecte privind protecția juridică a indicațiilor geografice în România
• Mijloace judiciare de protecție a produselor tradiționale
• Protecția operelor folclorice prin intermediul dreptului de autor
• Parazitismul produselor tradiționale
• Gastronomia STG-ului (specialitatea tradiționala garantată): politica şi/sau înmărfuirea identităţii
• Drepturile morale și protecția juridică a produselor tradiționale
• Scheme de calitate naționale și europene privind produsele tradiționale. Statistici
• Justiția penală în spațiul cibernetic
• Protecția produselor tradiționale comercializate de rețeaua de Clustere TraciaLand


Informații despre plata taxei de participare
Taxa de participare este de 450 lei și include:
– Accesul la lucrările conferinței;
– Certificatul de participare;
– Mapa conferinței;
– Volumul conferinței;
– Un exemplar din lucrarea editată de Universul Juridic și ASDPI: Proprietatea intelectuală. Legislație principală, legislație secundară, jurisprudență și bibliografie. (Legislație consolidată septembrie 2017);
– Prânzul din data de 2 noiembrie 2017;
– Cina festivă din seara de 2 noiembrie 2017;
– Pauzele de cafea (cafea, ceai, apă plată, apă minerală, sucuri, patiserie sărată/dulce etc.);
– Materiale promoționale (bloc notes A5/24 file, pix personalizat, breloc chei personalizat, pliante etc.);
– Cheltuieli ocazionate de organizarea evenimentului științific.

Taxa de participare se achită în contul ASDPI deschis la BCR – Suc. Lipscani:
– IBAN: RO95 RNCB 0090 0005 9379 0001
– CIF: 16473455 cu mențiunea: „Taxă Conferința ASDPI – noiembrie 2017” și numele plătitorului.

Dovada de plată a taxei se va transmite prin e-mail: office@asdpi.ro împreună cu datele de identificare ale plătitorului pentru emiterea facturii fiscale.

Important, se acordă reduceri
• Pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi, precum și pentru stagiarii profesiilor juridice se acordă o reducere de 50% (taxa este de 225 lei/pers.);
• Pentru 2 participanți din cadrul aceleiași societăți se acordă o reducere de 10% (taxa este de 405 lei/pers.);
• Pentru 3 sau mai mulți participanți din cadrul aceleiași societăți se acordă o reducere de 15% (taxa este de 382,50 lei/pers.).
Reducerile nu se cumulează
Taxa conține TVA

Dacă din motive obiective, o persoană care a achitat taxa de participare nu mai poate participa la conferință, la solicitarea acestuia până la data de 20 octombrie 2017, returnăm suma achitată în întregime. Având în vedere costurile logistice aferente conferinței, solicitările ulterioare datei menționate, nu vor fi luate în considerare.
Ultima zi de plată a taxei de participare este 10 octombrie 2017, dar având în vedere că locurile în sală sunt limitate, plata se va putea face începând cu data de 20 iunie 2017.


Conferința este acreditată de INPPA și este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților.

:: formular de înscriere


* mai multe detalii la nr. de telefon: 0723.534.638

Evenimente conexe