1,201 citiri

Arbitrajul – justiție rapidă și confidențială / 8 septembrie 2017, Constanța

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat‎ organizează conferința

Arbitrajul – justiție rapidă și confidențială

Constanța, Consiliul Județean

8 septembrie 2017

Un eveniment care va aduce în atenția participanților dreptul cetățeanului de a-și soluționa litigiile în timp real, cu costuri suportabile și în deplină confidențialitate.

Evenimentul va beneficia de prezența unor oaspeți de înaltă ținută din țară și din străinătate.

Pogramul
14:00-4:15 Primirea și înregistrarea participanților
14:15-14:25 Cuvânt de deschidere – Arbitru Rodica VLAICU, Președintele Asociației de Arbitraj Instituționalizat
14:25-15:00 Discursul invitaților de onoare
15:00-16:00 Lucrări I
Arbitrajul instituţionalizat sau dreptul real al petentului – justiţiabil în alegerea instanţei – Arbitru Agnes-Rodica IGNAT
Convenția arbitrală – element central al construcției arbitrale – Arbitru Cosmin LIȚĂ
Expertiza contabilă în cadrul procesului arbitral – Arbitru Cornel NIȚU
16:00-16:15 Pauză de cafea
16:15-17:25 Lucrări II
Arbitrabilitatea litigiilor izvorâte din încheierea și executarea contractelor de asigurări – Arbitru Raluca-Alexandra ROȘCA
O problemă privind eficacitatea hotărârii arbitrale în materia imobilelor – Arbitru Virgil CRISTEA
Executarea silită a hotărârii arbitrale – Arbitru Iulian GRASU
Confluențe între activitatea arbitrilor si cea a altor profesii juridice și non-juridice – Arbitru Elena RIDA
17:25-18:00 Închiderea lucrărilor Conferinței ”Arbitrajul o altfel de justiție”
– Discuții libere
Concluziile Conferinței ”Arbitrajul – justiție rapidă și confidențială” – Arbitru Iulică BURTICIOIU, Vicepreședintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Evenimente conexe