Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă / 2-3 octombrie 2017, Bucureşti

Institutul Național al Magistraturii, în cadrul Proiectului “Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”, organizează conferința

Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă

Bucureşti, Aula Institutului Naţional al Magistraturii, Bd. Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5

2-3 octombrie 2017

Agenda
Luni, 2 octombrie 2017
8:30-9:00 Înregistrarea participanţilor
9:00-9:10 Intervenţii în deschidere
9:10-10:30 Cauzele justificative de neexecutare a obligațiilor contractuale
Judecător Viorel Terzea, Curtea de Apel Pitești
10:30-10:45 Pauză de cafea
10:45-12:45 Impreviziunea și posibilitatea adaptării contractului
Lector univ. dr. Mihai David, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
12:45-14:00 Pauză de prânz
14:00-15:00 Aplicarea teoriei impreviziunii în contextul Legii dării în plată
Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad
Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc
15:00-15:15 Pauză de cafea
15:15-16:30 Probleme practice privind prescripția extinctivă și decăderea
Judecător Răzvan Anghel, Curtea de Apel Constanța;
16:30-17:00 Dezbateri
17:00 Finalul primei zile a conferinţei

Marți, 3 octombrie 2017
9:00-10:30 Probleme practice privind regularizarea cererii de chemare în judecată
Judecător Răzvan Anghel
10:30-10:45 Pauză de cafea
10:45-12:30 Probleme practice în materia antecontractului și promisiunii de vânzare. Hotărârea care ține loc de contract de vânzare
Judecător Viorel Terzea
Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad
12:30-13:30 Pauză de prânz
13:30-15:00 Aspecte practice privind regimul juridic al daunelor moratorii
Judecător Diana Ungureanu, Curtea de Apel Pitești
15:00-15:15 Pauză de cafea
15:15-16:45 Probleme practice în materia executării silite
Judecător Viorel Terzea
16:45-17:00 Concluzii. Completarea formularelor de evaluare. Înmânarea certificatelor de participare Închiderea conferinței