344 citiri

Întelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României / 21 octombrie 2017, Târgovişte

Baroul Dâmbovița în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților organizează conferința

Întelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Târgovişte, Casa pentru Tineret Dâmboviţa

21 octombrie 2017

Agenda
Secţiunea de drept civil/procesual civil
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12:30-13:30 Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor
Civil şi procedură civilă:
av. dr. Traian Cornel BRICIU – Director I.N.P.P.A.; Vicepreşedinte U.N.B.R.;
av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Privat;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanță și căile de atac. Implicații în materia executării silite. Se recomanda trimiterea la Barou din partea participanților a problemelor care se doresc a fi dezbătute.

Penal şi procedură penală
av. dr. Petruţ CIOBANU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Public; Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan Baroul Bucureşti;

Temă: Acordul de recunoaștere a vinovăției.

av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A.; avocat Baroul Bucureşti;
Temă: Evaziunea fiscală și spălarea banilor.

Taxa de participare este 100 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Dâmboviţa sau în contul baroului: RO78 BTRL 0160 1202 E162 22XX, Banca Transilvania, Suc. Târgovişte, Cod Fiscal: 9192120.

În situaţia achitării în cont, vă rugăm să transmiteţi o copie a OP-ului pe e-mail: baroul_db@yahoo.com


Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Dâmboviţa la: tel. 0245.212.050 sau fax. 0245.210.823

Evenimente conexe