1,710 citiri

Lideri pentru Justiţie 2018 (ed. 9) / ianuarie – octombrie 2018, București

Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer organizează

Lideri pentru Justiţie 2018 (ed. 9)

– Program de leadership pentru tinerii jurişti din România –

București

ianuarie – octombrie 2018

Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer lansează apelul la candidaturi pentru cea de-a 9-a ediţie a programului de leadership pentru tineri jurişti din România – Lideri pentru Justiţie (Leaders for Justice – leadership program for Romanian junior jurists).

Programul este deschis tinerilor juriști între 22 și 35 de ani aflați în primii 5 ani de carieră profesională, masteranzilor, precum și studenţilor la drept aflați în ultimul an de studiu. Vor fi selectaţi 20 de tineri juriști cu potenţial de lideri.

Lideri pentru Justiție pune accent pe deprinderea abilităților și dezvoltarea cunoștințelor de leadership, o mai bună înțelegere a profesiilor juridice (prin interacțiunea cu participanții și absolvenții programului) și a sistemului de justiție în ansamblul lui (prin întâlnirile cu profesioniști din domeniu) dar și pe identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor din sistemului de justiție și din societatea românească în ansamblul ei.

Candidatura ta trebuie să conţină:
• un CV,
• o scrisoare de motivaţie de o pagină, și
• un eseu de maxim două pagini în care să prezinți o schimbare pe care dorești să o aduci sistemului de justiţie din România. Structura eseului trebuie să urmărească identificarea unei probleme, alegerea unei soluții care să reflecte schimbarea și descrierea a ceea ce presupune schimbarea respectivă, precum și a modului în care ar trebui să arate sistemul de justiție după implementarea acesteia.

Documentele vor fi redactate în limba română, mărime text font 11 și o distanţă de 1,5 între rânduri.

Trimite candidatura ta la adresa office.rspsoe@kas.de până pe 15 octombrie 2017, ora 23:59. Fiecare candidat va primi o confirmare de înscriere, via email, în maxim 48 de ore de la expirarea termenului limită. În lipsa acestei confirmări, vă rugăm să ne contactați.

Procesul de selecţie va consta din 3 etape:
• preselecția candidaturilor scrise (16-31 octombrie 2017),
• interviurile cu cei preselectaţi (6-10 noiembrie 2017) și
• centru de evaluare (assessment centre) pentru departajarea candidaților (opțional).
Comunicarea rezultatului final: până pe 7 decembrie 2017.

Atât candidaţii (pre)selectați, cât şi cei respinşi vor fi anunțați prin e-mail.

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți, intră pe site-ul nostru www.kas.de/leadership, pe pagina oficială de Facebook www.facebook.com/LeadersforJustice sau pe canalul de Youtube LeadersJ.

Aşteptăm candidatura ta!


Ce presupune Lideri pentru Justiţie 2018?
• Șase sesiuni de training și o întâlnire cu absolvenții comunității „Lideri pentru Justiție”, toate dedicate dezvoltării abilităţilor de lider:
Sesiunea 1 – Viziune şi creativitate
Vision and Creativity. Let the Thinking Begin! (18-21 ianuarie 2018)
Sesiunea 2 – Cum să lucrezi în echipă şi să conduci o echipă. Povestea lui Eu vs. Noi
Team Leading and Team Work. The Tale of I Do vs. We Do (15-18 februarie 2018)
Sesiunea 3 – Arta de a lua decizii şi managementul schimbării
Decision Making and Change Management. The Art of Sound Choices (8-11 martie 2018)
Sesiunea 4 – Abilităţi de comunicare și conturarea brandului personal
Communication Skills and Personal Branding (12-15 aprilie 2018)
Sesiunea 5 – Managementul proiectelor. Instrumente care fac diferenţa
Project Management. The “How To” that will Make the Difference (10-13 mai 2018)
Întâlnirea Anuală a comunității “Lideri pentru Justiție” (tbc)
Leaders for Justice Community Building Annual Meeting (8-10 iunie 2018)
Sesiunea 6 – Evaluare şi feedback. Ce mai trebuie să ştii pentru a deveni un bun lider
Evaluation and Feedback. What Else You Need to Know to Make a Good Leader (5-8 iulie 2018)

Fiecare sesiune începe joi la ora 15:00 și se încheie duminică la ora 13:00, iar programul unei zile complete cuprinde module de training în intervalele 09:00-13:00 și 15:00-19:00. Locațiile și datele sesiunilor de training vor fi transmise candidaților selectați în luna decembrie. Toate costurile programului (cazare, mese, pauze de cafea, materiale de training, etc.), cu excepția celor de transport în țară, sunt acoperite de Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer.

Vizită de studiu la Berlin (tbc, octombrie 2018): timp de o săptămână, cei 20 de participanți vor
cunoaște sistemul de justiție german prin întâlniri cu decidenți, vizite la instituții relevante din Berlin și
participarea la două ședințe de judecată (civilă și penală). Programul include de regulă instituții precum
Bundestag-ul german, Tribunalul de Land, Curtea Constituţională de Land, Biroul Procurorului General, dar
și Ambasada României la Berlin sau Asociația Magistraților din Germania. Pe tot parcursul vizitei de studiu
va fi asigurată prezența unui interpret, iar toate costurile aferente vizitei vor fi acoperite de KAS RLPSEE.

Implementarea unor proiecte de grup: pe parcursul sesiunilor de training, participanții vor dezvolta
idei de proiecte care vizează probleme-cheie din sistemul de justiție sau din societatea românească
privită ca ansamblu. Structura programului, prin succesiunea temelor celor 6 sesiuni de training, îi
ghidează pe participanți în aplicarea abilităților învățate și le facilitează folosirea instrumentelor dobândite
pentru îndeplinirea scopului practic al proiectului/elor de grup.

Întâlniri cu decidenţi şi profesioniști cu o activitate remarcabilă în domeniul justiției: fiecare sesiune de training include un modul de 3-4 ore în care participanții discută deschis, pe o temă de actualitate din
justiție, cu unul sau mai mulți invitați. De asemenea, participanții vor fi invitați la toate întâlnirile lunare ale
rețelei de Alumni.

Leaders for Justice Alumni Community: candidații selectați se vor putea implica în activitățile reţelei
de absolvenţi ai programului formată din 150 de tineri din toate profesiile juridice (judecători, avocați,
procurori, consilieri juridici, ofițeri de poliție, mediatori, asistenți universitari, juriști în ONG sau companii,
notari, etc.). În cadrul comunității de absolvenți, participanții implementează și participă activ la proiecte
de grup care vizează probleme cheie din sistemul de justiție sau din societatea românească în general,
organizează întâlniri de socializare sau discuții deschise cu profesioniști, participă împreună la diferite
evenimente culturale sau sportive.

Asociația LiderJust: participanții au posibilitatea de a se înscrie şi a contribui activ la activitățile Asociaţiei
LiderJust, organizație non-guvernamentală înființată de absolvenții programului cu scopul de a facilita și
promova implementarea proiectelor inițiate de participanții și absolvenții programului “Lideri pentru
Justiție”. Mai multe detalii pe site-ul asociației la adresa www.liderjust.ro.


Lideri pentru Justiție -scurtă descriere-
Scopul principal al programului îl reprezintă formarea unei reţele de tineri motivaţi care să îşi asume valorile
statului de drept şi integritatea profesională ca repere fundamentale în activitate şi care să fie pregătiţi să
promoveze aceste valori în rândul colegilor din domeniu.

Obiectivele acestui program sunt formarea susținută a unor tineri jurişti talentaţi și dezvoltarea abilităţilor
esenţiale de leadership, înzestrarea acestora cu informaţii de substanţă privind principiile democraţiei şi ale
statului de drept şi, nu în ultimul rând, principiile de etică profesională. Tinerii selecţionaţi vor implementa
proiecte individuale şi de grup pentru a avea o înţelegere practică asupra a ceea ce înseamnă să fii un adevărat
lider.

Grupul ţintă al acestui program este constituit din tineri jurişti care se află fie în primii 5 ani de carieră
profesională, fie sunt masteranzi în drept sau studenţi în ultimul an de studiu și care au potenţialul de a deveni
lideri. Participanții selectați vor proveni de pe întreg teritoriul României și din toate domeniile juridice. Vor fi
selectați 20 de tineri motivați să îşi asume un rol activ în evoluţia sistemului juridic şi socio-politic din România.

Activităţile cuprinse în acest proiect vizează trei componente majore: deprindea de varii abilități de leadership
și lucru în echipă, înțelegerea mai profundă a mecanismelor sistemului de justiție și interacțiunii cu personalități
din domeniu.

Rezultatul pe termen lung al acestui program de leadership constă în crearea unei reţele naţionale de tineri
profesionişti în domeniul juridic, dornici să-şi dezvolte aptitudinile de lideri, dar și capacităţile şi modalităţile de acţiune astfel încât să devină adevăraţi agenţi ai schimbării.


* mai multe detalii la nr. de telefon: +40 21 302 02 63, fax: +40 21 323 31 27 sau adresa de e-mail: office.rspsoe@kas.de

Evenimente conexe