Management judiciar / 28-29 septembrie 2017, București

Institutul Național al Magistraturii organizează

Management judiciar

București, Hotel Minerva

28-29 septembrie 2017

Experți
Mariana FELDIOREANU, judecător, Președinte Judecătoria Sectorului 4 București
Narcis MOISESCU, expert IT, Tribunalul Argeș

Agenda
28 septembrie 2017
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-10:30 Managementul relațiilor
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
10:30-11:00 Pauză de cafea
11:00-12:30 Stresul și situațiile conflictuale
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
12:30-13:30 Prânz
13:30-15:00 Managementul resurselor umane
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
15:00-15:30 Pauză de cafea
15:30-16:30 Indicatorii evaluării performanței judiciare
Sesiune de întrebări şi răspunsuri

29 septembrie 2017
9:00-10:30 Optimizarea utilizării STATIS și ECRIS
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
10:30-11:00 Pauză de cafea
11:00-12:30 Managementul schimbării
Sesiune de întrebări și răspunsuri
12:30-13:30 Prânz
13:30-15:00 Managementul timpului
Sesiune de întrebări și răspunsuri
15:00-15:30 Pauză de cafea
15:30-16:00 Managementul financiar
Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare