535 citiri

Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă / 16-17 octombrie 2017, Bucureşti

Institutul Național al Magistraturii, în cadrul Proiectului “Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”, organizează conferința

Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă

Bucureşti, Aula Institutului Naţional al Magistraturii, Bd. Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5

16-17 octombrie 2017

Agenda
Luni, 16 octombrie 2017
8:30-9:00 Înregistrarea participanţilor
9:00-9:10 Intervenţii în deschidere
9:10-10:45 Probleme practice privind judecata în primă instanță / Judecător Viorel Terzea, Curtea de Apel Pitești
10:45-11:00 Pauză de cafea
11:00-12:00 Citarea și comunicarea actelor de procedură / Judecător Dorina Zeca, Curtea de Apel București
12:00-13:00 Repere din jurisprudența CEDO în materia citării prin afișare. Citarea persoanei juridice / Judecător Diana Elena Ungureanu, Curtea de Apel Pitești
13:00-14:30 Pauză de prânz
14:30-15:45 Probleme din jurisprudența recentă a instanțelor în materia contractelor de asigurare / Judecător Diana Elena Ungureanu
15:45-16:00 Pauză de cafea
16:00-17:00 Dezbateri
17:00 Finalul primei zile a conferinţei

Marți, 17 octombrie 2017
9:00-10:30 Probleme practice privind încuviințarea executării silite. Competența teritorială a executorului judecătoresc și a instanței de executare / Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc
10:30-10:45 Pauză de cafea
10:45-12:00 Daunele interese în Noul Cod civil / Lector univ. dr. Mihai David, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
12:00-13:15 Pauză de prânz
13:15-14:30 Aspecte controversate din jurisprudența instanțelor în materia clauzelor abuzive / Judecător Diana Elena Ungureanu
14:30-14:45 Pauză de cafea
14:45-16:00 Probleme practice privind nulitatea actului juridic / Judecător Viorel Terzea
16:00-16:30 Dezbateri
16:30-16:45 Concluzii. Completarea formularelor de evaluare. Înmânarea certificatelor de participare. Închiderea conferinței

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Evenimente conexe