Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală / 9-10 octombrie 2017, Bucureşti

Institutul Național al Magistraturii, în cadrul Poiectului “Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”, organizează conferința

Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală

Bucureşti, Aula Institutului Naţional al Magistraturii

9-10 octombrie 2017

ZIUA I – 9 octombrie 2017
8:30-9:00 Înregistrarea participanţilor
9:00-9:10 Intervenţii în deschidere
9:10-10:10 Renunțarea la aplicarea pedepsei / Judecător Rodica Aida Popa, Înalta Curte de Casație și Justiție
10:10-11:30 Provocarea la comiterea de infracţiuni şi provocarea la probă. Aporii jurisprudenţiale / Judecător Mihail Udroiu, Curtea de Apel Oradea
11:30-11:45 Pauză de cafea
11:45-13:00 Obținerea de informații și înscrisuri de la instituțiile de credit în cursul urmăririi penale / Lector univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, Facultatea de Drept, Universitatea din București
13:00-14:00 Pauză de prânz
14:00-15:30 Selecție de probleme controversate din practica judiciară. Posibile soluții / Procuror Alexandra Șinc, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
15:30-15:45 Pauză de cafea
15:45-17:00 Aspecte de practică judiciară privind supravegherea tehnică și audierea suspectului sau inculpatului / Judecător Cristinel Ghigheci, Curtea de Apel Brașov
17:00 Finalul primei zile a conferinţei

Ziua a II-a – 10 octombrie 2017
9:00-10:15 Răspunderea penală a persoanei juridice / Lector univ. dr. Andra-Roxana Trandafir
10:15-10:30 Pauză de cafea
10:30-12:00 Infracțiuni la regimul circulației rutiere. Consecințele pronunțării unor decizii ale Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție în materie / Procuror Alexandra Șinc
12:00-13:00 Pauză de prânz
13:00-14:30 Aspecte controversate privind desfăşurarea procedurii în camera preliminară / Judecător Cristinel Ghigheci
14:30-14:45 Pauză de cafea
14:45-16:00 Dezbateri
16:00-16:30 Completarea formularelor de evaluare. Închiderea conferinței

* Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Evenimente conexe