653 citiri

Aspecte teoretice și practice privind munca nedeclarată și regimul sancţionator aplicabil (ed. 5) / 20 octombrie 2017, Târgoviște

Tribunalul Dâmbovița, Asociaţia pentru Studiul Relaţiilor Profesionale de Muncă, Asociaţia Magistraților din România, Filiala Dâmbovița și Centrul de Cercetare în Știinţe Juridice și Administrative din cadrul Facultăţii de Drept şi Știinţe Administrative organizează conferinţa

Aspecte teoretice și practice privind munca nedeclarată și regimul sancţionator aplicabil (ed. 5)

Târgoviște, Universitatea Valahia, Amfiteatrul Institutului de Cercetări

20 octombrie 2017, 9:30

Conferința are ca scop reunirea profesioniştilor dreptului, teoreticieni şi practicieni, pentru clarificarea unor aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale.

Evenimentul face parte din programul de formare continuă descentralizată a judecătorilor şi îşi propune să contribuie la conturarea unui punct comun între jurisprudenţă şi doctrină, acolo unde sunt probleme controversate generate de legislaţie în continuă schimbare.

La lucrările conferinţei au fost invitaţi magistraţi din raza Curţii de Apel Ploieşti, Curţii de Apel Bucureşti şi Curţii de Apel Piteşti.

Probleme de drept abordate
Conținutul muncii nedeclarate – prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA
Aspecte teoretice și practice privind flexibilitatea în organizarea timpului de lucru – conf. univ. dr. Luminița DIMA
Sancțiunile contravenționale privind munca nedeclaratăDantes BRATU, Inspector general al Inspecției Muncii
Tutela administrativă și jurisdicția muncii. Studiu de caz – judecător drd. Dragoș POPOIAG
Impactul modificărilor aduse prin O.U.G. nr.53/2017 asupra contractului de ucenicie la locul de muncă din perspectiva muncii nedeclarate – avocat drd. Anca ALDESCU
Considerații privind reglementarea în Codul muncii a muncii nedeclarate – prof. univ. dr. Dan ŢOP
Reintegrarea salariatului după hotărârea fondului. Probleme practice – avocat Costel GÂLCĂ
– Considerații privind calitatea procesuală a funcționarului public în constatarea nulității absolute a Contractului Colectiv de Muncă – judecător drd. Grety CRISTEA
Competența de soluționare a cauzelor care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarilor publici – judecător Ionel FLOREA
CYBER – Supravegherea angajatului la locul de muncă – judecător dr. Oana-Octavia MUNTEANU
Scurte considerații despre forma scrisă a contractului individual de muncă – asistent judiciar dr. Marius MIHĂLĂCHIOIU
Pedeapsa condamnatului; pedeapsă și pentru familie? – judecător Iulia POPESCU, judecător Adrian POPESCU

Evenimente conexe