Conferința națională de drept fiscal (ed. 4) / 26-27 octombrie 2017, București

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest și International Fiscal Association România, în parteneriat cu Editura Hamangiu organizează

Conferința națională de drept fiscal (ed. 4)

București, Facultatea de Drept, Sala Constantin Stoicescu, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-45, sector 5

26-27 octombrie 2017

Partener media: JURIDICE.ro

Conferința se adresează în special juriştilor specializaţi în materie fiscală: avocaţi, judecători, consilieri juridici, dar şi consultanţilor fiscali preocupaţi de aspectele juridice ale fiscalităţii.
Tematica evenimentului este structurată în două mari secțiuni: (I) Drept fiscal material (joi, 26 octombrie 2017) și (II) Procedură fiscală și contencios fiscal (vineri, 27 octombrie 2017) în care vom avea ca speakeri invitați din cadrul instanțelor judecătorești, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din mediul universitar, precum și practicieni de la importante case de avocatură și firme de consultanță fiscală.

Moderator
Prof. univ. dr. Flavius A. BAIAS – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
Prof. univ. dr. Lucian BERCEA – Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Radu BUFAN, UVT, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, președinte al IFA România

Speakeri (care au confirmat participarea la conferință, în ordine alfabetică)
Tanți ANGHEL– consultant fiscal
Principiul bunei administrări în ordinea juridică națională
Andreea ARTENIE – avocat Reff & Associații
Remedii procedurale de suspendare a executării sau a efectelor actului administrativ – evoluție legislativă și consecințe
Radu BUFAN– prof. univ. dr. UVT, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, președinte al IFA România
Este TVA un sistem „juridic”?
Mirela BULIGA – avocat dr. Leaua & Asociații, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București
Propunerea de directivă privind mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în cadrul UE
Ioniţa COCHINȚU – dr., magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – Universitatea București
Petre LĂZĂROIU – dr., judecător la Curtea Constituțională a României și cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative – Universitatea Dimitrie Cantemir București
Caracterul de „titlu executoriu” al Deciziei Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat
Mădălina COTRUȚ – avocat specializat în drept fiscal internațional, Managing Partner Cursuri Drept Online
Substanța necesară pentru societățile intermediare în structurile de optimizare fiscală
Bogdan CRISTEA – judecător la Curtea de Apel București, Secţia a VIII-a de contencios administrativ și fiscal
Aspecte din jurisprudenţa instanței de contencios fiscal
Dan DASCĂLU – profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București, senior partner la David & Baias, PwC
Principiul error communis facit ius în dreptul fiscal
Florin DOBRE – dr., președinte executiv CECCAR
Deductibilitatea TVA – un drept sau o dilemă?
Valentina GHERASIM-PROCA – judecător la Tribunalul București, Secţia a II-a de contencios
administrativ și fiscal
Suspendarea în procedura de soluționare a contestațiilor administrative și judiciare în materie fiscală.
Cazuri, efecte și remedii procedurale

Daniel IOVESCU – consultant fiscal, ABA Management │Associated Business Auditors
Modificarea regulilor generale de aplicare a principiului valorii de piață (în condițiile noilor Linii directoare
OCDE privind prețurile de transfer) și implicațiile asupra analizei funcționale din cadrul dosarelor de prețuri
de transfer

Monica LIVESCU– avocat
Protecția jurisdicțională efectivă și respectarea dreptului la apărare în cadrul procedurilor antifraudă
Jacques MALHERBE – profesor emerit la Universitatea din Louvain, avocat Simont Braun Bruxelles
Propunerea de directivă privind mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în cadrul UE
Propunerea de directivă CCCTB
Jacques MALHERBE – profesor emerit la Universitatea din Louvain, avocat Simont Braun Bruxelles
Traian ȘTEFĂNESCU – avocat drd. Leaua & Asociații
Propunerea de directivă CCCTB
Dan MANOLESCU – preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice
temă în curs de confirmare
Gheorghe MATEI – avocat dr. senior partner Leaua&Asociații, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității din București
Căile de atac împotriva măsurilor asigurătorii și de executare silită în procedura contenciosului fiscal
Ciprian PĂUN– avocat, profesor la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai
Aplicarea principiilor dreptului UE în sfera impozitării directe
Alina POHRIB – judecător la Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal
Răspunderea solidară a terților pentru datoriile fiscale ale debitorilor – condiții, procedură, sarcina probei
Izabela STOICESCU – Tax Senior Consultant Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax SRL
Jurisprudență europeană recentă în materie de TVA
Camelia TOADER – judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Cooperarea dintre judecătorul european naţional şi judecătorul european unional. Procedura întrebării preliminare în materie de TVA
Mihaela TOFAN – profesor universitar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universității Alexandru Ioan Cuza
Despre concurența fiscală în UE: deziderat sau izvor de drept?
Mariana VIZOLI – consultant fiscal, specialist TVA
Impactul VAT split asupra mediului de afaceri


Programul
Joi, 26 octombrie 2017
14:30-15:00 Înregistrarea participanţilor – welcome coffee
15:00-15:30 Deschiderea conferinţei
Prof. univ. dr. Flavius A. BAIAS – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
Prof. univ. dr. Lucian BERCEA – Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Radu BUFAN – Coordonator știinţific al Conferinţei Naţionale de Drept fiscal
Prof. univ. dr. Robert Aurelian ȘOVA – Președinte CECCAR
Dr. Dan MANOLESCU – Președinte al Camerei Consultanţilor Fiscali
(I) Drept fiscal material
PANEL I – Moderator: Ciprian PĂUN – avocat, conf. univ. dr. la Facultatea de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
15:30-16:00 Dan MANOLESCU – dr., preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice
VAT Gap – România „campioană”?
16:00-16:30 Izabela STOICESCU – Tax Senior Consultant Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax SRL
Jurisprudență europeană recentă în materie de TVA
16:30-17:00 Mariana VIZOLI – consultant fiscal, specialist TVA, director general al Direcţiei de Legislaţie Cod fiscal din Ministerul Finanţelor Publice
Impactul VAT split asupra mediului de afaceri
17:00-17:30 Florin DOBRE – dr., președinte executiv CECCAR
Deductibilitatea TVA – un drept sau o dilemă?
17:30-18:00 Pauză de cafea
PANEL II – Moderator: Radu BUFAN – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București, președinte al IFA România
18:00-18:30 Bogdan CRISTEA – judecător la Curtea de Apel București, Secţia a VIII-a de contencios administrativ și fiscal
Aspecte din jurisprudența instanței de contencios fiscal
18:30-19:00 Jacques MALHERBE – profesor emerit la Universitatea din Louvain, avocat Simont Braun Bruxelles
Traian ȘTEFĂNESCU – avocat drd. Leaua & Asociaţii
Propunerea de directivă CCCTB
19:00-19:30 Daniel IOVESCU – consultant fiscal, ABA Management │ Associated Business Auditors
Modificarea regulilor generale de aplicare a principiului valorii de piață (în condițiile noilor Linii directoare OCDE privind prețurile de transfer) și implicațiile asupra analizei funcționale din cadrul dosarelor de prețuri de transfer
19:30-20:00 Mădălina COTRUŢ – avocat specializat în drept fiscal internaţional, Managing Partner Cursuri Drept Online
Substanța necesară pentru societățile intermediare în structurile de optimizare fiscală

Vineri, 27 octombrie 2017
(II) Procedură fiscală și contencios fiscal
PANEL III – Moderator: Ciprian PĂUN – avocat, conf. univ. dr. la Facultatea de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
9:00-9:30 Welcome coffee
9:30-10:00 Camelia TOADER – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din București, judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Cooperarea dintre judecătorul european național şi judecătorul european unional. Procedura întrebării preliminare în materie de TVA
10:00-10:25 Jacques MALHERBE – profesor emerit la Universitatea din Louvain, avocat Simont Braun Bruxelles International Exchange of Information for Tax Purposes: An Accelerated Evolution
10:25-10:50 Mirela BULIGA – avocat dr. Leaua & Asociaţii, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București
Schimbul de informații post BEPS Action 12
10:50-11:20 Ioniţa COCHINŢU – dr., magistrat-asistent la Curtea Constituţională a României și cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București
Petre LĂZĂROIU – dr., judecător la Curtea Constituţională a României și cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative – Universitatea Dimitrie Cantemir București
Caracterul de „titlu executoriu” al Deciziei Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat
11:20-11:40 Mihaela TOFAN – prof. univ. la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Despre concurența fiscală în UE: deziderat sau izvor de drept?
11:40-12:00 Pauză de cafea
PANEL IV – Moderator: Gheorghe MATEI – avocat dr., senior partner Leaua&Asociaţii, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București
12:00-12:30 Radu BUFAN – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București, președinte al IFA România
Este TVA un sistem „juridic”?
12:30-13:00 Alina POHRIB – judecător la Curtea de Apel București, Secţia de contencios administrativ și fiscal Răspunderea solidară a terților pentru datoriile fiscale ale debitorilor – condiții, procedură, sarcina probei
13:00-13:30 Monica LIVESCU – avocat
Protecția jurisdicțională efectivă și respectarea dreptului la apărare în cadrul procedurilor antifraudă
13:30-14:00 Lansare de carte: Elemente de drept fiscal Internațional Autor: Philippe Malherbe
14:00-15:00 Pauză de prânz
PANEL V – Moderator: Radu BUFAN – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București, președinte al IFA România
15:00-15:30 Dan DASCĂLU – dr., profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București, senior partner David & Baias, PwC
Principiul error communis facit ius în dreptul fiscal
15:30-16:00 Ciprian PĂUN – avocat, conf. univ. dr. la Facultatea de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Aplicarea principiilor dreptului UE în sfera impozitării directe
16:00-16:30 Tanţi ANGHEL – consultant fiscal, director general al Direcţiei de Legislaţie Cod de procedură fiscală din Ministerul Finanţelor Publice
Principiul bunei administrări în ordinea juridică națională
16:30-17:00 Pauză de cafea
PANEL VI – Moderator: Dan DASCĂLU – dr., profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București, senior partner David & Baias, PwC
17:00-17:30 Valentina GHERASIM PROCA – judecător la Tribunalul București, Secţia a II-a de contencios administrativ și fiscal
Suspendarea în procedura de soluționare a contestațiilor administrative și judiciare în materie fiscală. Cazuri, efecte și remedii procedurale
17:30-18:00 Gheorghe MATEI – avocat dr., senior partner Leaua & Asociaţii, profesor asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din București
Căile de atac împotriva măsurilor asigurătorii și de executare silită în procedura contenciosului fiscal
18:00-18:30 Andreea ARTENIE – avocat Reff & Associaţii
Remedii procedurale de suspendare a executării sau a efectelor actului administrativ – evoluție legislativă și consecințe
18:30 Închiderea conferinţei


Taxa de participare: 350 lei (inclusiv TVA) și include accesul la lucrările conferinței, mapa cu materialele de conferință și coffee-break-uri. Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – București, SC Editura Hamangiu SRL (J40/4082/2006; CIFRO18469418).

Preț special pentru:
– participanții la edițiile anterioare: 300 de lei;
– doi sau mai mulți participanți din cadrul aceleiași organizații: 300 lei/pers.

Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 25 octombrie 2017.

Formularul de înscriere poate fi accesat la adresa: www.conferinte.hamangiu.ro

Evenimente conexe