489 citiri

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României / 14 octombrie 2017, Piatra Neamţ

Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Neamţ şi Baroul Neamţ în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Piatra Neamţ, Central Plaza Hotel, Sala de Conferinţe Millenium

14 octombrie 2017

Agenda
Secţiunea de drept civil/procesual civil
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept civil, procedură civilă, contencios administrativ şi fiscal, procedură insolvenţă.
12:30-13:30 Pauză de masă
Secţiunea de drept penal/procesual penal
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform programelor întocmite de organele profesiei.

Evenimente conexe