508 citiri

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României / 4 noiembrie 2017, Ploieşti

Baroul Prahova în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa

Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Ploieşti, Casa de Cultură a Sindicatelor, Sala Centrum – Ballroom Conference, Etaj 1, Bd. Republicii nr. 65

4 noiembrie 2017

Programul
Secţiunea de drept penal/procesual penal
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală
12:30-13:30 Pauză de masă
Secţiunea de drept civil/procesual civil
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

Prezentarea lectorilor
Penal şi procedură penală:
– av. dr. Petruţ CIOBANU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Public; Vicepreşedinte U.N.B.R., Prodecan Baroul Bucureşti;
Temă: Acordul de recunoaștere a vinovăției.
– av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A.; avocat Baroul Bucureşti;
Temă: Spălarea banilor și evaziunea fiscală.

Civil şi procedură civilă:
– av. dr. Traian Cornel BRICIU – Director I.N.P.P.A.; Vicepreşedinte U.N.B.R.,
– av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Privat;
Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimiterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi dezbatute.

Taxa de participare este 150 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Prahova.

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.


* Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Prahova la: tel. 0244.514.017 sau fax. 0244. 514.418.

Evenimente conexe