234 citiri

Judicial Training Methods Methodologies Conference on „Training design” / 14-15 decembrie 2017, București

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) organizează

Judicial Training Methods Methodologies Conference on „Training design”

București, Institutul Național al Magistraturii

14-15 decembrie 2017

DESCRIERE
Conferința își propune să ofere formatorilor și coordonatorilor de programe de formare judiciară o cunoaștere aprofundată a etapelor de urmat în construcția unui curs de formare.

La finalul sesiunii de formare, participanții vor cunoaște:
– ce este un ciclu de formare;
– cum se stabilesc obiectivele de învățare;
– metodele de învățare disponibile (prelegeri, ateliere de lucru, studii de caz, simulări, jocuri de rol etc.)
– alegerea metodei de formare în funcție de obiectivele de formare;
– avantajele și dezavantajele diferitelor metode de formare;
– cum ar trebui concepută o sesiune de formare – prelegere, atelier de lucru, discuții de grup etc. pentru a asigura în cel mai înalt grad obiectivul învățării de către participanți.

Detalii suplimentare privind seminarul pot fi obținute pe pagina web a EJTN, la adresa
http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/Conference-on-Training-Design–TM201707/

FINANŢARE
Pentru participanții români care nu își desfășoară activitatea în București pot fi rambursate de către EJTN următoarele tipuri de costuri:
– costuri aferente cazării
– costuri aferente meselor de prânz și cinelor
– transport local efectuat cu mijloace de transport public.
Decontul tuturor cheltuielilor menționate se face numai pe baza și în limita documentelor justificative prezentate de participanți.

Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare aprobate la nivelul EJTN.

CUI SE ADRESEAZĂ
Potrivit informațiilor furnizate de organizatori, conferința se adresează formatorilor în domeniul judiciar (formatori INM), coordonatorilor de programe de formare a magistraților și membrilor organismelor (consilii) cu competențe în elaborarea programelor de formare.

NUMĂR DE LOCURI
2 locuri
INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 2 persoane), la care se va apela în situaţia renunţării candidatului selectat, precum şi în situaţia în care România va primi mai multe locuri ca urmare a renunţărilor din partea altor membri EJTN.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
– CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
– scrisoare de intenţie – limba română;
– certificat de competenţă lingvistică – limba engleză sau franceză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat) nivel minim B2;

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail tudor.grigoroaia@inm-lex.ro.

CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
– relevanţa programului pentru activitatea profesională a candidatului/specializarea cerută pentru curs;
– posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces prin participarea la programul de pregătire.
Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii engleze/franceze, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat.

PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este Tudor GRIGOROAIA, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 021/40.76.292, tudor.grigoroaia@inm-lex.ro.

IMPORTANT!
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate pot transmite INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului.
Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării (achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în documentele anexate corespondenței EJTN.

Evenimente conexe