290 citiri

Simpozionul Național Papiu Ilarian – 190 ani de la naștere / 20 octombrie 2017, Alexandru Papiu Ilarian

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative și de Societatea Culturală Alexandru Papiu Ilarian din Târgu-Mureş în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș organizează

Simpozionul Național Papiu Ilarian – 190 ani de la naștere

Comuna Alexandru Papiu Ilarian, județul Mureș

20 octombrie 2017, 14:00

La manifestarea ştiinţifică sunt invitaţi să participe cercetători, cadre didactice și iubitori de istorie.

Moderatori
profesor Petru Nemes
profesor Nicolae Ploeșteanu

Agenda
14:00-14:30 Întâmpinarea invitaților (punctul de întâlnire este la bustul ilustrului jurist din localitatea Papiu Ilarian) și a delegației Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian
14:30-15:00 Slujba de pomenire la Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitate și semn de comemorare la mormântul Anei Pop Hodoșiu, mama lui Alexandru Papiu Ilarian
15:00-15:10 Deschiderea evenimentului – Profesor Petru Nemeș, președintele Societății Culturale „Alexandru Papiu Ilarian”
15:10-15:20 Cuvânt de salut – conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, decan al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș
15:20-15:25 Alocuțiune – Lazăr Lădariu, președintele Despărțământului Central Județean Mureș al Astrei,
15: 25-15:30 Alocuțiune – profesor universitar dr. Ioan Sabău-Pop, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș
15:30-15:40 Alocuțiuni – Reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș, Prefecturii Mureș, Primăriei Tîrgu Mureș și Primăriei Papiu Ilarian

Prelegeri
15:40-15:55 Prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș – Discursul de recepție a lui Alexandru Papiu Ilarian la Academia Română despre „Viața, operele și ideile lui Georgiu Șincai”
15:55-16:10 Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș, Importanța și valențele Memorandului lui Alexandru Papiu Ilarian adresat domnitorului Alexandru Ioan Cuza
16:10-16:25 cercetător dr. Vasile Lechințan, Documente inedite referitoare la localitatea Papiu Ilarian în secolul XVIII
16:25-16:40 Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș PloeșteanuDimensiunea internațională a operei juridice a lui Alexandru Papiu Ilarian
16:40-16:55 Dr. Ioan RancaAlexandru Papiu Ilarian în zilele premergătoare Adunării Naționale de la Blaj, 1848
16:55-17:10 Dr. Bucin CorneliaAlexandru Papiu Ilarian—despre limbă și identitate
17:10-17:25 Prof. Alexandru CiubâcăAlexandru Papiu Ilarian, deschizător de drumuri în învățământul superior și în arhivistica din România
17:25-17:40 Profesor drd. Simion BuiDin istoria Colegiului Alexandru Papiu Ilarian, omagiu adus marelui patriot
17:40 Închiderea conferinței— Servirea cinei

În cadrul evenimentului este organizată Expoziția de carte Alexandru Papiu Ilarian, la căminul cultural din comuna Papiu Ilarian și Expoziție personală filatelică Petru Nemes.

În acest sens, desfăşurarea conferinţei reprezintă o oportunitate de stabilire şi consolidare a relaţiilor de colaborare şi parteneriat între locașuri de educație, societatea civilă și Consiliul Județean Mureș.

Evenimente conexe