880 citiri

[ Cum a fost ] Ziua porților deschise / 25 octombrie 2017, Craiova

Cum a fost

Miercuri, 25 octombrie 2017, Curtea de Apel Craiova a organizat “Ziua porților deschise“.

Sediul Curţii de Apel Craiova a fost vizitat de justiţiabili, precum şi de un grup de studenţi de la Facultatea de Drept conduşi de prof. univ. dr. Viorel Găină, prodecan, şi un grup de elevi de la Colegiul Naţional “Carol I” conduşi de prof. Mihaela Divan-Vasilcoiu.

Agenda evenimentului a cuprins vizitarea zonelor de interes ce reprezintă relevanţă pentru activitatea instituţiei (săli de judecată, arhive, registratură) şi prezentarea atribuţiilor acestora, prezentarea şi utilizarea echipamentelor electronice de tip info-chioşc destinate justiţiabililor, informarea publicului cu privire la asigurarea transparenţei activităţii instanţelor, de natură să permită cetăţenilor să-şi formeze o reprezentare clară a imaginii reale a etapelor pe care le parcurge un dosar până la soluţionare, la modalitatea de accesare şi aflare a soluţiilor dosarelor aflate pe rolul Curţii de Apel Craiova precum şi prezentarea aplicaţiei “Info dosar” lansată de Curtea de Apel Craiova în scopul îmbunătăţirii accesului justiţiabililor la justiţie.

Au fost furnizate informaţii vizitatorilor cu privire la importanţa Zilei Europene a Justiţiei şi au fost puse la dispoziţia acestora broşuri privind “Ziua uşilor deschise – 25 octombrie Ziua europeana a justiţiei civile“, „Organizarea sistemului judiciar în România” “Admiterea în magistratură“,”Îndrumar de (in)admisibilitate la CEDO” “Minoritatea” precum şi alte broşuri de informare editate de Curtea de Apel Craiova care cuprind informaţii concrete şi utile pentru justiţiabili .


Curtea de Apel Craiova organizează

Ziua porților deschise

Craiova, str. Constantin Brâncuşi, nr. 5A

25 octombrie 2017, 9:30

La data de 5 iunie 2003, Consiliul Europei și Uniunea Europeană au stabilit desfășurarea în fiecare an, în ziua de 25 octombrie, a Zilei europene a justiției civile, cu scopul de a aduce în atenția cetățenilor europeni a modul de funcționare a justiției și de a sprijini dezvoltarea unui spațiu judiciar comun european.

Cu această ocazie Curtea de Apel Craiova organizează “Ziua porților deschise“, la care sunt invitați studenți, auditori de justiție reprezentanții societății civile, jurnaliștii, precum și toți cei interesați de activitatea acestor instituții.

Agenda evenimentului include vizitarea principalelor compartimente ale instanţei, prezentarea circuitului unui dosar şi a etapelor procesuale până la soluţionarea unei cauze, persoanelor interesate fiindu-le oferite materiale conţinând informaţii despre funcţionarea sistemului judiciar românesc.

În holul central al instituţiei vor fi puse la dispoziţia publicului broşuri de informare privind: formularea cererilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, admiterea în magistratură, organizarea sistemului judiciar în România, precum şi broşuri de informare editate de Curtea de Apel Craiova care cuprind informaţii concrete şi utile pentru justiţiabili.

Primirea şi înregistrarea participanţilor se va realiza în intervalul orar 9:30-10:00 în holul central al instituţiei, urmând ca vizita să se desfăşoare până la orele 12:00.

Evenimente conexe