552 citiri

Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la Fericire (ed. 5) / 14-16 decembrie 2017, București

Institutul Internațional pentru Drepturile Omului din cadrul Universităţii Creștine „Dimitrie Cantemir” în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului organizează conferinţa internaţională

Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la Fericire (ed. 5)

București, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Aula Magna

14-16 decembrie 2017

Lucrările conferinței se vor desfăşura în plen şi pe trei secțiuni, astfel:
Secţiunea I: Repere conceptuale ale dreptului la fericire. O abordare interdisciplinară;
Secţiunea a II-a: Rolul şi funcţiile dreptului în formarea unor modele de comportament social;
Secţiunea a III-a: Dezvoltarea economică şi bunăstarea socială. Relaţia dintre calitatea vieţii şi fericire.

Termene importante
7 decembrie 2017: Transmiterea titlului lucrării, a abstractului (100-150 de cuvinte) şi a cuvintelor cheie (maximum 5) în limbile română şi engleză la adresa de e-mail: cedro@ucdc.ro;
15 decembrie 2017: Desfășurarea lucrărilor conferintei;
30 martie 2018: Transmiterea lucrării in extenso.


* Informații suplimentare despre organizarea şi desfăşurarea conferinței pot fi găsite pe site-ul oficial: iido.ucdc.ro.

Evenimente conexe