725 citiri

Declarația vamală. De la teorie la implicații practice / 28 noiembrie 2017, Cluj-Napoca

KPMG România organizează cursul

Declarația vamală. De la teorie la implicații practice

Cluj-Napoca, Liberty Technology Park, Corp A, Str. Gării, nr. 21

28 noiembrie 2017, 9:00-17:00

KPMG România vă invită la discutarea noțiunilor teoretice din Codul Vamal Unional și dezbaterea implicațiilor vamale și fiscale, precum și a oportunităților practice în contextul derulării operațiunilor vamale.

Obiectivele cursului
Vă propunem un curs menit să abordeze, într-o manieră aplicată, noțiuni cheie ale legislației vamale unionale. Gândită ca o prezentare centrată pe procesul de completare a declarației vamale, ne propunem ca pe parcursul acestui curs să prezentăm în principal aspectele practice pe care le presupune declararea mărfurilor, trecând totodată prin noțiunile teoretice și dispozițiile legale ce stau la baza întocmirii documentației vamale.

Evenimentul se va desfășura într-o manieră interactivă, fiind încurajată intervenția participanților și discuțiile libere, precum și prezentarea unor studii de caz aplicabile participanților ori chiar sugerate de aceștia.

Cui se adresează?
Cursul nostru se adresează persoanelor din cadrul societății care au responsabilitatea derulării operațiunilor vamale, indiferent de experiența acestora, precum și persoanelor care supraveghează aceste operațiuni în vederea conformării cu legislația vamală/fiscală. Cursul nostru se adresează deopotrivă persoanelor de conducere din cadrul altor departamente (de pildă, financiar / contabilitate, achiziții / vânzări sau logistică) care sunt interesate de activitatea companiei prin prisma implicațiilor pe care operațiunile vamale le generează în domeniul fiscal, comercial sau logistic, pentru identificarea corectă a potențialelor riscuri sau a posibilelor avantaje.

Participanții vor primi materiale de curs, precum și diplome care atestă participarea la curs.

Organizarea cursului este condiționată de înregistrarea unui număr minim de participanți.

Înscrieri
Până la 21 noiembrie 2017, prin confirmare telefonică sau prin email la: Alin Turlea T: +40 (740) 333 344 F: +40 (372) 377 700 E: aturlea@kpmg.com.

Instructori
Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul fiscal:
Valentin Durigu, Associate Director, Servicii de Asistență Fiscală – Taxe vamale, accize si contribuții la Fondul pentru Mediu
Tudor Alexandru, Consultant, Servicii de Asistență Fiscală – Taxe vamale, accize si contribuții la Fondul pentru mediu

Agendă
8:30-9:00 Primirea participanților
9:00-9:15 Introducere
9:15-10:30 Concepte cheie ale legislației vamale unionale
• Uniunea Europeană / Uniunea vamală
• Legislație vamală unională / națională
• Concepte cheie și noutăți
• Prezentarea și declararea bunurilor. Etapele procesului de vămuire
Cum completăm declarația vamală? Practică și teoria aferentă (I)
• Declarația vamală – Segment general / Segment pe articol
• Biroul vamal / Tip declarație vamală
• Formulare / articole / colete / număr referință / dată referință
• Rubricile 2 / 8: Importatorul și exportatorul (vamal / fiscal)
• Rubrica 14: Reprezentant / Declarant – Cine declară mărfurile în vamă? Cine este debitor? Cine răspunde? Rubrica 54
• Rubrica 20: Condițiile de livrare Incoterms 2010?
10:30-10:45 Pauză
10:45-12:00 Cum completăm declarația vamală? Practică și teoria aferentă (II)
• Rubrica 22: Moneda și valoarea totală facturată / Nota de evaluare / Declarația de valoare în vamă / Valoarea în vamă
• Rubrica 23: Curs de schimb
• Rubrica 31: Colete și descrierea mărfurilor
• Rubrica 33: Clasificarea tarifară / Regulile de clasificare / Tariful vamal comun / TARIC
• Rubrica 36: Preferințe – Originea preferențială / nepreferențială
12:00-13:00 Masa de prânz
13:00-14:15 Cum completăm declarația vamală? Practică și teoria aferentă (III)
• Rubrica 37: Regim vamal
• Rubrica 40: Declarație sumară / Document precedent
• Rubrica 41: UM suplimentară
• Rubrica 44: Mențiuni speciale
• Rubrica 46: Valoare statistică
• Rubrica 47: Calculul impozitărilor / Tipuri de taxe / Baza de calcul / Mod plată
14:15-14:30 Pauză
14:30-15:45 Riscuri și oportunități din prisma implicațiilor TVA
• Import prin alt stat membru / Scutirea de TVA la import și particularitățile procedurii 42/00
• Regimurile speciale și implicațiile de TVA
• Exportatorul din punct de vedere vamal / TVA
• Export prin alt stat membru și implicațiile de TVA / Scutirea de TVA la export
• Operațiuni în lanț la import / export
15:45-15:50 Pauză
15:50-17:00 Studii de caz / Întrebări și răspunsuri
În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, vă mulțumim pentru interes și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări.

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în eventualitatea în care aveți studii de caz care au legătură cu subiectele prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă rugăm să le trimiteți cât mai curând posibil, la adresa de e-mail: aturlea@kpmg.com.

Evenimente conexe