737 citiri

Deontologia profesiei de avocat / 10 noiembrie 2017, Craiova

Baroul Dolj și Centrul Teritorial Craiova al INPPA organizează atelierul

Deontologia profesiei de avocat

Craiova

10 noiembrie 2017, 14:00

Acreditare INPPA: 3 puncte de pregătire profesională continuă

Moderatori
– av. Lucian-Bernd Săuleanu, decanul Baroului Dolj;
– av. Mihai Dragoș Nicu, consilier Baroul Dolj.

Evenimente conexe